بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش هفتم)

کد مقاله: ۷۲۰ - تاریخ درج: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ - مشاهده: ۳,۶۵۸

بررسی وعیب یابی: کلیه معایب ورق که آشکارا وقابل رویت هستند بلافاصله باید برطرف شوند . برخی از راهکارهای مناسب برای این منظور به قرار زیر است:

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
New Page 1
بررسی استحکام چسبیدن لایه های مقوا:
به دقت چسبیدن لبه ورق وهمچنین استحکام لایه ها در کلیه قسمتهای آن در دفعات متعدد وهمزمان با خروج ورق از ماشین مقوا سازی بایستی کنترل وبررسی شود.
لاینررا در لبه ها عرض وطولی ورق از نظر استحکام چسب مورد بررسی قرار میدهیم تا مطمئن شویم که به راحتی از فلوت جدا نمیشوند.
یک ورق را کنار میگذاریم تا رطوبت از خطوط چسب نوک کنگره های فلوت خارج شود مجددا استحکام چسبیدن لایه ها را بررسی میکنیم.

بررسی وضعیت کنگره های فلوت در ورق مقوا:
با یک تیغ تیزوسالم ورق را در جهت خروج از ماشین برش میدهیم (machine directionکه به اختصار MDبیان ویا نوشته میشود)فلوت را از نظر ارتفاع ویکنواخت بودن فرم وشکل مخصوصا جهت حصول اطمینان از اینکه خمیدگی ویا له شدگی در فلوت بروز نکرده باشد بررسی میکنیم.

برش را در دوکنار وسط ورق تکرار میکنیم:
آزمایش ید(Iodine testing)
از ورق مقوا نمونه ای برش نمایید،البته جهت حرکت ورق در ماشین مقوا سازی وهمچنین موقعیت محل نمونه را روی ورق علامت گذاری کنید.
وضعیت کنگره های فلوت را از نظر له شدگی ویا خمیدگی بررسی کنید .
ضخامت نونه را اندازه گیری کرده وعدد آنرا در جهت مقایسه خطوط چسب یادداشت کنید.
نمنه را در آب گرم بخوابانید تا لایه هابهراحتی از هم جدا شوند.
لایه های جدا شده را خشک کنید (به کمک غلطک وکاغذ آب خشک کن)
توجه داشته باشید نمونه ها را هم مخلوط نکنید. به این معنی که لایه های مربوط به نمونه بایستی پهلوی هم جداگانه ،علامت گذاری شده چیده شده مورد بررسی قرار گیرند.
محلول ید را بوسیله برس روی خطوط چسب لایه ها بمالیدویا روی آنها اسپری کنید.
توضیح: محلول فوق الذکربا نسبت یک قسمت ید وچهار قسمت آب تهیه میشود.
خطوط چسب در قسمتهایی که نشاسته ژله شده (یعنی چسبندگی خوب بوده است )به رنگ قهوه ای تیره ودر محلهایی که نشاسته ژله نشده (یعنی چسبندگی خوب نبوده است)به رنگ قهوه ای روشن در می آید .
البته میتوان میتوان مستقیماًمحلول ید را در آب گرم تشطک بانسبت یک قسمت محلول ید 20الی40برابر آب (برحسب غلظت ید) اضافه نمود .
ادامه دارد....
 
 
 
 

 

ابراهیم رستمی Gmail:erostami1355@gmail.com
 

 بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش اول )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش چهارم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش پنجم )
مصاحبه با آقای رستمی ،نویسنده کتاب طراحی و چاپ کارتن

[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● توسعه انرژی مهرآراد   ● سید علی حسینی سده   ● آذر خاوران   ● صنایع سلولزی ایران   ● صنایع بسته بندی سپید نقش صدرا

logo-samandehi

 
 
تبلیغات متنی