آمار واردات کاغذ|آمارتولیدات کاغذ|آمار مصرف کاغذ|آمار صادرات کاغذ

قیمت های خمیر و کاغذ وارد شده به گمرگ
قیمت های خمیر و کاغذ وارد شده به گمرگ 1402 (اشتراک الماسی)
 
کاغذ روزنامه
امار واردات کاغذ روزنامه از سال 1385 تا 1402 از نظر ارزش وزنی    (آمار ماهیانه 1402 بروز می باشد )
امار تولیدات کاغذ روزنامه از سال 1385 تا1402 از نظر ارزش وزنی
امار صادرات کاغذ روزنامه از سال 1385 تا1402 از نظر ارزش وزنی 
امار مصرف کاغذ روزنامه از سال 1385 تا 1402 از نظر ارزش وزنی 
 
کاغذ چاپ و تحریر 
 امار واردات کاغذ چاپ و تحریر از سال 1385 تا 1402از نظر ارزش وزنی (آمار ماهیانه1402 بروز می باشد )
 امار تولیدات کاغذ چاپ و تحریر از سال 1385 تا 1402از نظر ارزش وزنی
 امار صادرات کاغذ چاپ و تحریر از سال 1385 تا 1402از نظر ارزش وزنی
 امار مصرف  کاغذ چاپ و تحریر از سال 1385 تا 1402از نظر ارزش وزنی
 
کاغذ سیکار 
 امار واردات کاغذ سیگار از نظر ارزش وزنی   (آمار ماهیانه 1402 بروز می باشد )
 
کاغذ ساک کرافت
امار واردات کاغذ برای پاکت گچ و سیمان (ساک کرافت ) از سال 1393 از نظر ارزش وزنی
 
کاغذ دیواری 
 امار واردات کاغذ دیواری از نظر ارزش وزنی   (آمار ماهیانه 1402 بروز می باشد )
 
 کاغذ حرارتی
امار واردات کاغذ حرارتی از نظر ارزش وزنی   (آمار ماهیانه 1402 بروز می باشد )
 
کاغذ گلاسه و کوت شده
امار واردات کاغذ گلاسه و کوت شده  از نظر ارزش وزنی  (ماهیانه 1402 بروز می باشد )
 
کاغذ بالکی
امار واردات کاغذ بالکی از نظر ارزش وزنی   (آمار ماهیانه 1402 بروزمی باشد )
 
کاغذ LWC
امار واردات کاغذ LWC از نظر ارزش وزنی (آمار ماهیانه 1402 بروز می باشد )
 
مقوای تتراپک
امار واردات مقوای تتراپک  از نظر ارزش وزنی (آمار ماهیانه 1402 بروز می باشد )
 
کاغذ تیشو  ( تعرفه :  48189010و 48030090 و 48030010)
 امار واردات کاغذ تیشو از سال 1385 تا 1402از نظر ارزش وزنی   
 امار تولیدات کاغذ تیشو  از سال 1385 تا 1402از نظر ارزش وزنی
 امار صادرات کاغذ تیشو  از سال 1385 تا 1402از نظر ارزش وزنی
 امار مصرف  کاغذ تیشو  از سال 1385 تا 1402از نظر ارزش وزنی
 
امار واردات انواع کاغذ و مقوا (تعرفه 48)
امار واردات انواع کاغذ و مقوا (تعرفه 48) از سال 1380 تا 1402 ازنظر وزنی
امار واردات انواع کاغذ و مقوا (تعرفه 48) از سال 1380 تا 1402 از نظر ارزشی -دلار 
 
امار مصرف کاغذ کارتن
امار مصرف کاغذ فلوتینگ جهت تولید کارتن از سال 1385 تا سال 1397از نظر ارزش وزنی
امار مصرف کاغذ کرافت +تست لاینر+وایت تاپ +کاغذ ایرانی جهت تولید کارتن از سال 1385 تا سال 1402از نظر ارزش وزنی
امار مصرف کاغذ لاینر ایرانی جهت تولید کارتن از سال1392 تا سال 1402(جدید)
امار مصرف کاغذ تست لاینر جهت تولید کارتن از سال1392 تا سال 1402(جدید)
امار مصرف کاغذ کرافت جهت تولید کارتن از سال1392 تا سال 1402(جدید)
امار مصرف کاغذ وایت تاپ جهت تولید کارتن از سال1392 تا سال 1402(جدید)
 
کارتن و ورق کارتن
آمار تولیدات ورق کارتن از سال 1385 تا1402 از نظر ارزش وزنی
آمار واردات  کارتن از سال 1402 از نظر ارزش وزنی
آمار صادرات کارتن  از سال 1391 (آمار ماهیانه1402 بروز می باشد )
کاغذ بسته بندی
امار تولیدات کاغذ جهت تولید کارتن از سال 1385 تا 1402 از نظر ارزش وزنی
آمار صادرات کاغذ بسته بندی از سال 1395
 
آمار صادرات کاغذ کرافت از سال 1395 (آمار ماهیانه1402 بروز می باشد )
امار صادرات کاغذ فلوتینگ از سال 1395 (آمار ماهیانه1402 بروز می باشد )
امار صادرات کاغذ وایت تاپ از سال 1395 (آمار ماهیانه1402 بروز می باشد )
امار  صادرات کاغذ تست لاینر از سال  1395 (آمار ماهیانه1402 بروز می باشد )
 
 
 آمار واردات کاغذ بسته بندی
آمار واردات کاغذ بسته بندی از سال 1383
امار واردات کاغذ کرافت جهت کارتن از سال 1383 از نظر ارزش وزنی  
امار واردات کاغذ کرافت سفید جهت کارتن از سال 1383 از نظر ارزش وزنی  
امار واردات کاغذ تست لاینر جهت کارتن از سال 1383 از نظر ارزش وزنی  
امار واردات کاغذ فلوتینگ جهت کارتن از سال 1383 از نظر ارزش وزنی
 
 
مقوای پشت طوسی
امار واردات مقوای دوبلکس از سال 1384تا 1402  از نظر ارزش وزنی
امار تولیدات مقوای دوبلکس از سال 1389 تا 1402 از نظر ارزش وزنی
امار صادرات مقوای دوبلکس  از سال 1389 تا 1402 از نظر ارزش وزنی 
امار مصرف مقوای دوبلکس  از سال 1389 تا 1402 از نظر ارزش وزنی 
 
کاغذ A4  
واردات کاغذ A4   از سال 1388 تا 1397  
تولیدات کاغذ A4 از سال 1388 تا 1397
خمیر کاغذ
آمار واردات انواع خمیر از سال 1388 تا 1402  (آمار ماهیانه 1402بروز می باشد )
 آمار صادرات خمیر کاغذ (آمار ماهیانه 1399روز می باشد )
 
 
آخال کاغذ
امارواردات آخال کاغذ از سال 1388 تا 1402 (آمار ماهیانه 1402بروز می باشد )
 
 
مصرفه سرانه انواع کاغذ
مصرفه سرانه انواع کاغذ در ایران
مصرفه سرانه انواع کاغذ در جهان
 
کشورهای همسایه
صادرات کاغذ و مقوای ترکیه به کشور های همسایه
صنعت کاغذ و مقوای ترکیه در سال 2020
صنعت کاغذ و مقوای پاکستان در سال 2020
صنعت کاغذ و مقوای عربستان صعودی در سال 2020
 
اینکو تِرمز
 
ارزش صادراتی پایه گمرکی
 آخال کاغذ
فروشندگان آخال کاغذ در جهان
 
 

طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● آذر خاوران   ● صنایع سلولزی ایران   ● صنایع بسته بندی سپید نقش صدرا   ● میثم کاغذ   ● شرکت بازرگانی پترو اکسیر کیش

logo-samandehi

 
 
تبلیغات متنی