آمار واردات کاغذ|امارتولیدات کاغذ|امار مصرف کاغذ|

 
 
صادرات کاغذ و مقوای ترکیه به کشور های همسایه
صنعت کاغذ و مقوای ترکیه در سال 2020
صنعت کاغذ و مقوای پاکستان در سال 2020
صنعت کاغذ و مقوای عربستان صعودی در سال 2020
اینکو تِرمز
ارزش صادراتی پایه گمرکی
 آخال کاغذ
فروشندگان آخال کاغذ در جهان
 
کاغذ روزنامه ( تعرفه :4801)
امار واردات کاغذ روزنامه از سال 1385 تا 1398 از نظر ارزش وزنی    (آمار ماهیانه 1399 روز می باشد )
امار تولیدات کاغذ روزنامه از سال 1385 تا 1398 از نظر ارزش وزنی
امار صادرات کاغذ روزنامه از سال 1385 تا 1398 از نظر ارزش وزنی 
امار مصرف کاغذ روزنامه از سال 1385 تا 1398 از نظر ارزش وزنی 
 
کاغذ چاپ و تحریر  ( تعرفه :480255  و 480257)
 امار واردات کاغذ چاپ و تحریر از سال 1385 تا 1398از نظر ارزش وزنی (آمار ماهیانه1399 روز می باشد )
 امار تولیدات کاغذ چاپ و تحریر از سال 1385 تا 1398از نظر ارزش وزنی
 امار صادرات کاغذ چاپ و تحریر از سال 1385 تا 1398از نظر ارزش وزنی
 امار مصرف  کاغذ چاپ و تحریر از سال 1385 تا 1398از نظر ارزش وزنی
 
کاغذ سیکار 
 امار واردات کاغذ سیگار از نظر ارزش وزنی (آمار ماهیانه1399 روز می باشد )
 
کاغذ ساک کرافت
امار واردات کاغذ برای پاکت گچ و سیمان (ساک کرافت ) از سال 1393 از نظر ارزش وزنی
 
کاغذ دیواری 
 امار واردات کاغذ دیواری از نظر ارزش وزنی (آمار ماهیانه1399 روز می باشد )
 
 کاغذ حرارتی
امار واردات کاغذ حرارتی از نظر ارزش وزنی (آمار ماهیانه1399 روز می باشد )
 
کاغذ گلاسه و کوت شده
امار واردات کاغذ گلاسه و کوت شده  از نظر ارزش وزنی (آمار ماهیانه1399 روز می باشد )
 
کاغذ بالکی
امار واردات کاغذ بالکی از نظر ارزش وزنی (آمار ماهیانه1399 روز می باشد )
 
کاغذ LWC
امار واردات کاغذ LWC از نظر ارزش وزنی (آمار ماهیانه1399 روز می باشد )
 
کاغذ تیشو  ( تعرفه :  48189010و 48030090 و 48030010)
 امار واردات کاغذ تیشو از سال 1385 تا 1397از نظر ارزش وزنی   (آمار ماهیانه1398 روز می باشد )
 امار تولیدات کاغذ تیشو  از سال 1385 تا 1398از نظر ارزش وزنی
 امار صادرات کاغذ تیشو  از سال 1385 تا 1397از نظر ارزش وزنی
 امار مصرف  کاغذ تیشو  از سال 1385 تا 1397از نظر ارزش وزنی
 
امار واردات انواع کاغذ و مقوا (تعرفه 48)
امار واردات انواع کاغذ و مقوا (تعرفه 48) از سال 1380 تا 1398 ازنظر وزنی
امار واردات انواع کاغذ و مقوا (تعرفه 48) از سال 1380 تا 1398 از نظر ارزشی -دلار 
 
امار مصرف کاغذ کارتن ( تعرفه وایت تاپ 48041900 - کرافت  48041100 - تست لاینر 48052410 - 48052510 - 48052490فلوتینگ  48051100  - 48051260 - 48051910 - 48051990)
امار مصرف کاغذ فلوتینگ جهت تولید کارتن از سال 1385 تا سال 1397از نظر ارزش وزنی
امار مصرف کاغذ کرافت +تست لاینر+وایت تاپ +کاغذ ایرانی جهت تولید کارتن از سال 1385 تا سال 1397از نظر ارزش وزنی
امار مصرف کاغذ لاینر ایرانی جهت تولید کارتن از سال1392 تا سال 1397(جدید)
امار مصرف کاغذ تست لاینر جهت تولید کارتن از سال1392 تا سال 1397(جدید)
امار مصرف کاغذ کرافت جهت تولید کارتن از سال1392 تا سال 1397(جدید)
امار مصرف کاغذ وایت تاپ جهت تولید کارتن از سال1392 تا سال 1397(جدید)
 
کارتن و ورق کارتن
امار تولیدات ورق کارتن از سال 1385 تا 1398 از نظر ارزش وزنی
آمارتولید کارتن - شش ماهه اول سال 1397
آمار صادرات ورق کارتن ماهیانه 1397
آمارتولید کارتن - سه ماهه اول -شش ماهه - نه ماهه و  یکساله  1398
امار صادرات کارتن  از سال 1391 (آمار ماهیانه1398 روز می باشد )
کاغذ بسته بندی
 
امار تولیدات کاغذ جهت تولید کارتن از سال 1385 تا 1398 از نظر ارزش وزنی
آمارتولید کاغذ - سه ماهه اول - شش ماهه - نه ماهه و یکساله  1398
آمار صادرات کاغذ بسته بندی از سال 1395
آمارتولید کاغذ بسته بندی - شش ماهه اول سال 1397
آمار صادرات کاغذ کرافت از سال 1395 (آمار ماهیانه1398 روز می باشد )
امار صادرات کاغذ فلوتینگ از سال 1395 (آمار ماهیانه1398 روز می باشد )
امار صادرات کاغذ وایت تاپ از سال 1395 (آمار ماهیانه1398 روز می باشد )
امار  صادرات کاغذ تست لاینر از سال  1395 (آمار ماهیانه1398 روز می باشد )
مقایسه قیمت های صادراتی کاغذ های بسته بندی (جدید1398)
 
 آمار واردات کاغذ بسته بندی
آمار واردات کاغذ بسته بندی از سال 1383 تا 1397
امار واردات کاغذ کرافت جهت کارتن از سال 1383 از نظر ارزش وزنی  (آمار ماهیانه1398  روز می باشد )
امار واردات کاغذ کرافت سفید جهت کارتن از سال 1383 از نظر ارزش وزنی  (آمار ماهیانه1398 روز می باشد )
امار واردات کاغذ تست لاینر جهت کارتن از سال 1383 از نظر ارزش وزنی  (آمار ماهیانه1398  روز می باشد )
امار واردات کاغذ فلوتینگ جهت کارتن از سال 1383 از نظر ارزش وزنی
 آمار واردات کارتن (آمار ماهیانه1398 روز می باشد )
 
مقوای پشت طوسی ( 48109200   48109900   48101300 )
امار واردات مقوای دوبلکس از سال 1384تا 1397  از نظر ارزش وزنی  (آمار ماهیانه 1398روز می باشد )
امار تولیدات مقوای دوبلکس از سال 1389 تا 1398 از نظر ارزش وزنی
امار صادرات مقوای دوبلکس  از سال 1389 تا 1397 از نظر ارزش وزنی 
امار مصرف مقوای دوبلکس  از سال 1389 تا 1397 از نظر ارزش وزنی 
 
کاغذ A4  ( تعرفه 48025600 )
واردات کاغذ A4   از سال 1388 تا 1397  (آمار ماهیانه1398روز می باشد )
تولیدات کاغذ A4 از سال 1388 تا 1397
 
خمیر کاغذ (تعرفه 47 )
آمار واردات انواع خمیر از سال 1388 تا 1397  (آمار ماهیانه 1399روز می باشد )
 آمار صادرات خمیر کاغذ (آمار ماهیانه 1399روز می باشد )
 
 
آخال کاغذ (تعرفه  47073000   47072000  47079000)
امارواردات آخال کاغذ از سال 1388 تا 1399 (آمار ماهیانه 1399روز می باشد )
 
 
مصرفه سرانه انواع کاغذ
مصرفه سرانه انواع کاغذ در ایران
مصرفه سرانه انواع کاغذ در جهان
 

طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● کیمیا نگار سبز صدر   ● پرس کارتن محمدرضا   ● نساجی نگین بروجن   ● شرکت کارتن سازی اطلس سلولز تبریز   ● صدرا برگ مازند رجه

logo-samandehi
گزارشات برتر (پلاتینی )
 
گزارشات برتر (طلایی)
گزارشات برتر