آمار واردات کاغذ|امارتولیدات کاغذ|امار مصرف کاغذ|

 
 
صادرات کاغذ و مقوای ترکیه به کشور های همسایه
صنعت کاغذ و مقوای ترکیه در سال 2020
صنعت کاغذ و مقوای پاکستان در سال 2020
صنعت کاغذ و مقوای عربستان صعودی در سال 2020
اینکو تِرمز
ارزش صادراتی پایه گمرکی
 آخال کاغذ
فروشندگان آخال کاغذ در جهان
 
کاغذ روزنامه ( تعرفه :4801)
امار واردات کاغذ روزنامه از سال 1385 تا 1400 از نظر ارزش وزنی    (آمار ماهیانه 1400 بروز می باشد )
امار تولیدات کاغذ روزنامه از سال 1385 تا1400 از نظر ارزش وزنی
امار صادرات کاغذ روزنامه از سال 1385 تا1400 از نظر ارزش وزنی 
امار مصرف کاغذ روزنامه از سال 1385 تا 1400 از نظر ارزش وزنی 
 
کاغذ چاپ و تحریر  ( تعرفه :480255  و 480257)
 امار واردات کاغذ چاپ و تحریر از سال 1385 تا 1400از نظر ارزش وزنی (آمار ماهیانه1400 بروز می باشد )
 امار تولیدات کاغذ چاپ و تحریر از سال 1385 تا 1400از نظر ارزش وزنی
 امار صادرات کاغذ چاپ و تحریر از سال 1385 تا 1400از نظر ارزش وزنی
 امار مصرف  کاغذ چاپ و تحریر از سال 1385 تا 1400از نظر ارزش وزنی
 
کاغذ سیکار 
 امار واردات کاغذ سیگار از نظر ارزش وزنی   (آمار ماهیانه 1400 بروز می باشد )
 
کاغذ ساک کرافت
امار واردات کاغذ برای پاکت گچ و سیمان (ساک کرافت ) از سال 1393 از نظر ارزش وزنی
 
کاغذ دیواری 
 امار واردات کاغذ دیواری از نظر ارزش وزنی   (آمار ماهیانه 1400 بروز می باشد )
 
 کاغذ حرارتی
امار واردات کاغذ حرارتی از نظر ارزش وزنی   (آمار ماهیانه 1400 بروز می باشد )
 
کاغذ گلاسه و کوت شده
امار واردات کاغذ گلاسه و کوت شده  از نظر ارزش وزنی  (آمار ماهیانه 1400 بروز می باشد )
 
کاغذ بالکی
امار واردات کاغذ بالکی از نظر ارزش وزنی   (آمار ماهیانه 1400 بروزمی باشد )
 
کاغذ LWC
امار واردات کاغذ LWC از نظر ارزش وزنی
(آمار ماهیانه 1400 بروز می باشد )
 
کاغذ تیشو  ( تعرفه :  48189010و 48030090 و 48030010)
 امار واردات کاغذ تیشو از سال 1385 تا 1400از نظر ارزش وزنی   
 امار تولیدات کاغذ تیشو  از سال 1385 تا 1400از نظر ارزش وزنی
 امار صادرات کاغذ تیشو  از سال 1385 تا 1400از نظر ارزش وزنی
 امار مصرف  کاغذ تیشو  از سال 1385 تا 1400از نظر ارزش وزنی
 
امار واردات انواع کاغذ و مقوا (تعرفه 48)
امار واردات انواع کاغذ و مقوا (تعرفه 48) از سال 1380 تا 1400 ازنظر وزنی
امار واردات انواع کاغذ و مقوا (تعرفه 48) از سال 1380 تا 1400 از نظر ارزشی -دلار 
 
امار مصرف کاغذ کارتن ( تعرفه وایت تاپ 48041900 - کرافت  48041100 - تست لاینر 48052410 - 48052510 - 48052490فلوتینگ  48051100  - 48051260 - 48051910 - 48051990)
امار مصرف کاغذ فلوتینگ جهت تولید کارتن از سال 1385 تا سال 1397از نظر ارزش وزنی
امار مصرف کاغذ کرافت +تست لاینر+وایت تاپ +کاغذ ایرانی جهت تولید کارتن از سال 1385 تا سال 11400از نظر ارزش وزنی
امار مصرف کاغذ لاینر ایرانی جهت تولید کارتن از سال1392 تا سال 1400(جدید)
امار مصرف کاغذ تست لاینر جهت تولید کارتن از سال1392 تا سال 1400(جدید)
امار مصرف کاغذ کرافت جهت تولید کارتن از سال1392 تا سال 1400(جدید)
امار مصرف کاغذ وایت تاپ جهت تولید کارتن از سال1392 تا سال 1400(جدید)
 
کارتن و ورق کارتن
امار تولیدات ورق کارتن از سال 1385 تا1400 از نظر ارزش وزنی
 
امار صادرات کارتن  از سال 1391 (آمار ماهیانه1400 بروز می باشد )
کاغذ بسته بندی
 
امار تولیدات کاغذ جهت تولید کارتن از سال 1385 تا 1400 از نظر ارزش وزنی
 
آمار صادرات کاغذ بسته بندی از سال 1395
 
آمار صادرات کاغذ کرافت از سال 1395 (آمار ماهیانه1400 بروز می باشد )
امار صادرات کاغذ فلوتینگ از سال 1395 (آمار ماهیانه1400 بروز می باشد )
امار صادرات کاغذ وایت تاپ از سال 1395 (آمار ماهیانه1400 بروز می باشد )
امار  صادرات کاغذ تست لاینر از سال  1395 (آمار ماهیانه1400 بروز می باشد )
مقایسه قیمت های صادراتی کاغذ های بسته بندی
 
 آمار واردات کاغذ بسته بندی
آمار واردات کاغذ بسته بندی از سال 1383
امار واردات کاغذ کرافت جهت کارتن از سال 1383 از نظر ارزش وزنی  
امار واردات کاغذ کرافت سفید جهت کارتن از سال 1383 از نظر ارزش وزنی  
امار واردات کاغذ تست لاینر جهت کارتن از سال 1383 از نظر ارزش وزنی  
امار واردات کاغذ فلوتینگ جهت کارتن از سال 1383 از نظر ارزش وزنی
 آمار واردات کارتن
 
مقوای پشت طوسی ( 48109200   48109900   48101300 )
امار واردات مقوای دوبلکس از سال 1384تا 1400  از نظر ارزش وزنی  (آمار ماهیانه 1400بروز می باشد )
امار تولیدات مقوای دوبلکس از سال 1389 تا 1400 از نظر ارزش وزنی
امار صادرات مقوای دوبلکس  از سال 1389 تا 1400 از نظر ارزش وزنی 
امار مصرف مقوای دوبلکس  از سال 1389 تا 1400 از نظر ارزش وزنی 
 
کاغذ A4  ( تعرفه 48025600 )
واردات کاغذ A4   از سال 1388 تا 1397  
تولیدات کاغذ A4 از سال 1388 تا 1397
 
خمیر کاغذ (تعرفه 47 )
آمار واردات انواع خمیر از سال 1388 تا 1400  (آمار ماهیانه 1400بروز می باشد )
 آمار صادرات خمیر کاغذ (آمار ماهیانه 1399روز می باشد )
 
 
آخال کاغذ (تعرفه  47073000   47072000  47079000)
امارواردات آخال کاغذ از سال 1388 تا 1400 (آمار ماهیانه 1400بروز می باشد )
 
 
مصرفه سرانه انواع کاغذ
مصرفه سرانه انواع کاغذ در ایران
مصرفه سرانه انواع کاغذ در جهان
 

طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● کاغذ ستاره گیلان   ● کاغذ نیل   ● Oxenwood international   ● افق کوروش پلاست   ● چ

logo-samandehi
گزارشات برتر (پلاتینی )
صادرات کارتن به عراق
بررسی صادرات 11 ماه کارتن در سال 1399
رونق صنعت ورق و کارتن در سال2020-2021
چرا هند رهبر جهانی کاغذهای باطله است
کمبود آخال کاغذ در صنایع کاغذ سازی آلمان

تأثیر بسته‌بندی سلولزی بر بازارهای کرونایی جهان
کمبود آخال کاغذ در صنایع کاغذ سازی آلمان
چرا هند رهبر جهانی کاغذهای باطله است

پیش بینی بانک جهانی در خصوص تولید زباله تا سال 2050
تولید جهانی خمیر کاغذ الیاف کوتاه کرافت سفید
تولید جهانی کاغذ و مقوا در سال 2018
تولیدات کاغذ بر اساس انواع آن 2008-2018
وضعیت جهانی کاغذ باطله تا چند ماه آینده
 
گزارشات برتر