روش های افزایش مقاومت و استحکام کاغذ

کد مصاحبه: ۲۹۵ - تاریخ درج: ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ - مشاهده: ۱۰,۱۸۸

کارگاه آموزشی تخصصی روش های افزایش مقاومت و استحکام کاغذ و کارتن این کارگاه آموزشی توسط شرکت گلوکوزان برگزار گردید 

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
روش های افزایش مقاومت و استحکام
روش های افزایش مقاومت و استحکام کاغذ (قسمت اول )   روش های افزایش مقاومت و استحکام کاغذ (قسمت دوم )
 
روش های افزایش مقاومت و استحکام کاغذ (قسمت سوم)   روش های افزایش مقاومت و استحکام کاغذ (قسمت چهارم )
 
روش های افزایش مقاومت و استحکام کاغذ (قسمت پنجم )   روش های افزایش مقاومت و استحکام کاغذ (قسمت ششم)
 
روش های افزایش مقاومت و استحکام کاغذ (قسمت هفتم )   روش های افزایش مقاومت و استحکام کاغذ (قسمت هشتم)
 
روش های افزایش مقاومت و استحکام کاغذ (قسمت نهم )   روش های افزایش مقاومت و استحکام کاغذ (قسمت دهم )
 
روش های افزایش مقاومت و استحکام کاغذ (قسمت یازدهم)   روش های افزایش مقاومت و استحکام کاغذ (قسمت دوازدهم )
 
     

[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● آدرین پلاست پارسیس   ● فرنام تجارت   ● ایرانیان رول   ● اطلس کاغذ   ● صدرکاغذنوید

گزارشات برتر