تعطیلات کشور چین در سال ۲۰۱۹

کد گزارش: ۸ - تاریخ درج: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - مشاهده: ۱۲۹

تعطیلات رسمی کشور چین در سال ۲۰۱۹ در گزارش زیر مشخص شده است

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
 
 
Date Weekday Holiday Name Holiday Type
1 Jan Tuesday New Year's Day National holiday
2 Jan Wednesday New Year's weekend Common local holiday
4 Feb Monday Spring Festival Eve National holiday
5 Feb Tuesday Chinese New Year National holiday
6 Feb Wednesday Spring Festival Golden Week holiday National holiday
7 Feb Thursday Spring Festival Golden Week holiday Common local holiday
8 Feb Friday Spring Festival Golden Week holiday Common local holiday
9 Feb Saturday Spring Festival Golden Week holiday Common local holiday
10 Feb Sunday Spring Festival Golden Week holiday Common local holiday
19 Feb Tuesday Lantern Festival Observance
8 Mar Friday International Women's Day Observance
8 Mar Friday Zhonghe Festival Observance
12 Mar Tuesday Arbor Day Observance
21 Mar Thursday March Equinox Season
5 Apr Friday Qing Ming Jie National holiday
6 Apr Saturday Qing Ming Jie holiday National holiday
7 Apr Sunday Qing Ming Jie holiday National holiday
1 May Wednesday Labour Day National holiday
4 May Saturday Youth Day Observance
1 Jun Saturday Children's Day Observance
7 Jun Friday Dragon Boat Festival National holiday
21 Jun Friday June Solstice Season
1 Jul Monday CPC Founding Day Observance
11 Jul Thursday Maritime Day Observance
1 Aug Thursday Army Day Observance
7 Aug Wednesday Chinese Valentine's Day Observance
15 Aug Thursday Spirit Festival Observance
10 Sep Tuesday Teachers' Day Observance
13 Sep Friday Mid-Autumn Festival National holiday
23 Sep Monday September Equinox Season
1 Oct Tuesday National Day National holiday
2 Oct Wednesday National Day Golden Week holiday National holiday
3 Oct Thursday National Day Golden Week holiday National holiday
4 Oct Friday National Day Golden Week holiday Common local holiday
5 Oct Saturday National Day Golden Week holiday Common local holiday
6 Oct Sunday National Day Golden Week holiday Common local holiday
7 Oct Monday National Day Golden Week holiday Common local holiday
7 Oct Monday Double Ninth Festival Observance
8 Nov Friday Journalists' Day Observance
22 Dec Sunday December Solstice Season
25 Dec Wednesday Christmas Day Observance

 
 

[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● شرکت پوشش کارتن اسپادانا   ● گروه صنعتی آرتا   ● صنعت آزما توسعه ایرانیان   ● زرفام   ● khodadoost

logo-samandehi
گزارشات برتر (پلاتینی )
 
گزارشات برتر (طلایی)
گزارشات برتر