پاویون تخصصى سلولزى ایران در یازدهمین نمایشگاه تخصصى بین المللى کاغذ، مقوا، تیشو و صنایع تبدیلى دبى

کد گزارش: ۷۷۴ - تاریخ درج: ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ - مشاهده: ۳۷

دومین جلسه شوراى سیاستگذارى برگزارى پاویون تخصصى سلولزى ایران در یازدهمین نمایشگاه تخصصى بین المللى کاغذ، مقوا، تیشو و صنایع تبدیلى دبى

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
با مجوز و حمایتهاى سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت صنعت معدن و تجارت، در روز بکشنبه مورخ ٢١ اسفندماه ١٤٠١ در محل تالار اصفهان شرکت سهامى نمایشگاههاى بین المللى تهران برگزار شد.
حاضرین محترم در جلسه، مدیر کل وزارت صنعت معدن و تجارت، مدیر کل و معاون دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت ایران، معاون و مدیر امور نمایشگاهى شرکت نمایشگاههاى بین المللى تهران، ریاست اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، ریاست تعاونى لیتوگرافان و چاپ اسکرین، نمایندگان سندیکاى تولیدکنندگان کاغذو مقوا، انجمن وارد کنندگان کاغذ، مقوا و فراورده هاى سلولزى، انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق، مدیر عامل شرکت تولید کننده قطعات پوشش خودرو و نماینده شرکت ایرانیان رول 
پس از بحث و تبادل نظر و بیان دیدگاهها، مدیر کل محترم دفتر سلولزى وزارت صمت، اهمیت و جایگاه پاویون سلولزى ایران در نمایشگاه دبى را از جهات مختلف تشریح نموده و باتوجه به توافقات اخیر، حضور قدرتمند صنعت سلولزى ایران را در این پاویون در راستاى بیان توانمندى تولیدى و صادرات محور ایران به منظور تامین و توسعه صادرات به کشورهاى منطقه، بسیار مهم ارزیابى نموده و خواستار مشارکت قدرتمند و فراگیر زنجیره سلولزى شدند. همچنین اظهار نمودند شرکتها و تشکل هایى که در این پاویون مشارکت نمایند به جهت نقش ارزنده ایشان در دستیابى به اهداف ملى فوق، از جایگاه و حمایتهاى ویژه اى برخودار خواهند بود. 
از دیدگاه سازمان توسعه تجارت ایران نیز این پاویون به عنوان اولین پاویون تخصصى در این حوزه از مشوق هاى صادراتى مربوطه برخوردار بوده و می تواند مقدمه اى در تخصیص این مشوق ها و صدور مجوزهاى آتى براى حضور در سایر کشورها باشد.
براى جمعبندى نهایى، مقرر شد تا روز سه شنبه هفته جارى تشکل هاى صنفى حاضر در جلسه با شرکتهاى بزرگ و متوسط توانمند خویش رایزنیهاى نهایى را انجام داده و شرکتهاى متقاضى را معرفى نمایند.
نهایتا روز چهارشنبه هفته جارى جمعبندى نهایى برگزارى پاویون مذکور و شرکتهاى مشارکت کننده در آن اطلاع رسانى خواهد شد.
ستاد برگزارى پاویون ایران در دبى
www.ayandehandishan.com
 

[بازگشت به فهرست]