Heinzel کاغذ کرافت برای بسته بندی انعطاف پذیر در کارخانه UPM Steyrermühl تولید می کند.

کد گزارش: ۷۶۹ - تاریخ درج: ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ - مشاهده: ۲۴

Heinzel در حال حاضر کاغذ کرافت را با نام تجاری Starkraft خود در شعبه این گروه Zellstoff Poels در اتریش تولید می کند.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
UPM تولید کاغذ روزنامه در کارخانه کاغذ Steyrermühl را تا پایان سال 2023 ادامه خواهد داد.
هاینزل اعلام کرد که Heinzel سایت Steyrermühl را در 1 ژانویه 2024 از UPM خریدرای خواهد کرد و پس از مدت کوتاهی با طیف جدیدی از کاغذهای کرافت سفید نشده و سفید شده وارد بازار خواهد شد.
 
گروه Heinzel اتریش برنامه های خود را برای کارخانه کاغذ Steyrermühl فاش کرد.
Heinzel قصد دارد یک دستگاه کاغذ در کارخانه Styrermühl را به تولید کاغذ کرافت تبدیل کند.
دستگاه کاغذ تبدیل شده در اوایل سال 2024 راه اندازی می شود و حداکثر 150000 تن درسال کاغذ کرافت قهوه ای و سفید سبک وزن تولید می کند.
به گفته هاینزل، این گروه از شرکت فناوری اتریش Andritz برای بازسازی نشریه ماشین فوم برای تولید کاغذ کرافت استفاده کرده است.
 
این شرکت گفت: "همه مقامات مربوطه در حال حاضر فروش کارخانه  Steyrermühl از UPM به Heinzel را تایید کرده اند.
طبق توافقنامه، مالکیت دستگاه کاغذ  در Steyrermühl به گروه Heinzel واگذار شده و پروژه تبدیل آغاز شده است." توضیح داد.
 
Styrermühl هنوز به UPM تعلق دارد و در 1 ژانویه 2024 بخشی از گروه Heinzel خواهد شد. به گفته هاینزل، UPM قصد دارد تا پایان سال 2023 به فعالیت های کاغذ روزنامه ادامه دهد.
 
 

[بازگشت به فهرست]