نگرانی انجمن بازیافت انگلستان از عدم جمع اوری موارد قابل یازیافت

کد گزارش: ۶۷ - تاریخ درج: ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ - مشاهده: ۱۹۴

انجمن بازیافت انگلستان: "جمع آوری بازیافت را از خانوارها ادامه دهید"

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
حجم جمع آوری در انگلیس به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. این نه تنها به دلیل تعطیلی بسیاری از کسب و کارها ، مغازه ها و رستوران هاست  ، بلکه نشانه این واقعیت است که برخی از شوراهای محلی از قبل بازیافت را موقتاً متوقف کرده اند. 
انجمن بازیافت انگلیس در نامه ای به وزارت محیط زیست ، غذا و امور روستایی درخواست کرده تا  جمع آوری بازیافت را توسط خانوارها تأمین کنند.
علاوه بر این ، صنعتگران ذینفع در صنایع بازیافت ، از جمله انجمن بازیافت ، لاراک ، بسته بندی و شرکت هایی نظیر بیفا ، ویولیا و ویریدور بیانیه مشترکی را برای ادامه فعالیت بازیافت و مدیریت زباله ها به صورت عادی منتشر کرده اند.
 
 
 

[بازگشت به فهرست]