سطح موجودی کاغذ چاپ و تحریر ایالات متحده در می ۲۰۲۲ یک درصد افزایش یافت

کد گزارش: ۵۱۸ - تاریخ درج: ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ - مشاهده: ۵۱

انجمن جنگل و کاغذ آمریکا (AF&PA) اخیرا گزارش ماهانه کاغذ چاپ و تحریر ماه مه ۲۰۲۲ خود را منتشر کرده است.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
 بر اساس این گزارش، مجموع محموله های کاغذ چاپ و تحریر حمل شده در ماه مه نسبت به می 2021 دو درصد افزایش داشته است.
خرید کل کاغذ چاپ و تحریر ایالات متحده در ماه می نسبت به ماه مشابه سال گذشته سه درصد افزایش یافته است.
سطح کل موجودی کاغذ چاپ و تحریر در مقایسه با آوریل 2022 یک درصد افزایش یافت.
محموله‌های کاغذ بدون پوشش (UFS) در مقایسه با می 2021 دو درصد افزایش یافت در حالی که سطح موجودی در مقایسه با آوریل 2022 اساساً ثابت (+ 0.3 درصد) باقی ماند.
واردات و صادرات UFS هر دو نسبت به آوریل 2021 کاهش یافت و به ترتیب سه درصد و 29 درصد کاهش یافت. .
خرید کاغذهای باپوشش  (CFS) ایالات متحده در ماه می در مقایسه با ماه مه گذشته دو درصد افزایش یافت در حالی که سطح موجودی کالا نسبت به آوریل 2022 دو درصد افزایش یافت.
واردات و صادرات CFS هر دو نسبت به آوریل 2021 کاهش یافت که به ترتیب شش درصد و پنج درصد کاهش یافت.
محموله های کاغذ مکانیکی پوشش داده شده (CM) نسبت به می 2021- 11 درصد کاهش داشت در حالی که سطح موجودی کالا نسبت به آوریل 2022 پنج درصد کاهش داشت.
واردات CM یک درصد افزایش یافت در حالی که صادرات پنج درصد در آوریل 2022 کاهش یافت.
خرید کاغذهای مکانیکی بدون روکش (UM) ایالات متحده در ماه می در مقایسه با ماه مه گذشته چهار درصد افزایش یافت در حالی که سطح موجودی کالا نسبت به آوریل 2022 دو درصد افزایش یافت.
واردات UM پنج درصد افزایش داشت در حالی که صادرات 15 درصد در آوریل 2022 کاهش یافت.
 
 
 

[بازگشت به فهرست]