بازار خمیر چوب شیمیایی ایالات متحده

کد گزارش: ۴۸۶ - تاریخ درج: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - مشاهده: ۶۵

بازار خمیر چوب شیمیایی ایالات متحده به سطح قبل از همه گیری ۲۷ میلیارد دلار بازگشت

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
در سال 2021، پس از دو سال کاهش، رشد قابل توجهی در بازار خمیر چوب شیمیایی ایالات متحده مشاهده شد که ارزش آن با 6.1٪ افزایش به 27 میلیارد دلار رسید. به طور کلی، مصرف همچنان نشان دهنده یک الگوی روند نسبتاً ثابت در دهه گذشته است. مصرف خمیر چوب شیمیایی در سال 2018 به 42.2 میلیارد دلار رسید. با این حال، از سال 2019 تا 2021، مصرف نتوانست دوباره شتاب خود را به دست آورد.
 تولید خمیر چوب شیمیایی ایالات متحده
در سال 2021، تولید خمیر شیمیایی چوب تقریباً 45 میلیون تن برآورد شد. در دهه گذشته، تولید شاهد یک الگوی روند نسبتاً مسطح بود. بارزترین نرخ رشد در سال 2018 با افزایش 8.9 درصدی حجم تولید به ثبت رسید. در نتیجه، تولید به حداکثر حجم 46 میلیون تن رسید. از سال 2019 تا 2021، رشد تولید در رقمی پایین‌تر باقی ماند. از نظر ارزشی، تولید خمیر چوب شیمیایی به سرعت در سال 2021 به 26.4 میلیارد دلار افزایش یافت.
از سال 2011 تا 2021، تولید الگوی روند نسبتاً ثابتی را شاهد بود. سرعت رشد در سال 2016 سریع ترین بود. تولید خمیر شیمیایی چوب در سال 2018 به 50.5 میلیارد دلار رسید. با این حال، از سال 2019 تا 2021، تولید در رقم کمی پایین تر بود.
صادرات خمیر چوب شیمیایی ایالات متحده
در سال 2021، پس از دو سال رشد، کاهش قابل توجهی در محموله های خمیر شیمیایی چوب به خارج از کشور مشاهده شد، زمانی که حجم آنها با کاهش -5.2٪ به 6.6 میلیون تن رسید. در دوره مورد بررسی، صادرات به اوج خود یعنی 7.7 میلیون تن در سال 2011 رسید. با این حال، از سال 2012 تا 2021، صادرات در رقم پایین تری باقی ماند. از نظر ارزشی، صادرات خمیر چوب شیمیایی به 5 میلیارد دلار در سال 2021 افزایش یافت. به طور کلی، صادرات الگوی روند نسبتاً ثابتی داشت.
صادرات در سال 2011 به رکورد 5 میلیارد دلار رسید. پس از آن، تا سال 2021 مسطح شد. صادرات توسط کشور چین (1.8 میلیون تن) مقصد اصلی صادرات خمیر چوب شیمیایی از ایالات متحده بود که سهم 25 درصدی از کل عرضه را به خود اختصاص داد. علاوه بر این، صادرات خمیر چوب شیمیایی به چین دو برابر بیشتر از حجم ارسال شده به دومین مقصد اصلی، مکزیک (715 هزار تن) بود. رتبه سوم در این رده بندی را کانادا (472 هزار تن) با سهم 6.8 درصدی به خود اختصاص داد. از نظر ارزش، چین (1 میلیارد دلار) همچنان بازار خارجی کلیدی صادرات خمیر چوب شیمیایی از ایالات متحده است و 24 درصد از کل عرضه را شامل می شود. مقام دوم در این رتبه بندی را مکزیک (388 میلیون دلار) با سهم 9.2 درصدی از کل صادرات اشغال کرده است. پس از آن ژاپن با سهم 8 درصدی قرار دارد. از 2011 تا 2020، متوسط ​​نرخ رشد سالانه از نظر ارزش برای چین در -1.4٪ بود. صادرات به مقاصد اصلی دیگر میانگین سالانه نرخ رشد صادرات را به ثبت رساند: مکزیک (-3.4٪ در سال) و ژاپن (-1.1٪ در سال).
قیمت صادرات بر اساس کشور
در سال 2020، متوسط ​​قیمت صادرات خمیر چوب شیمیایی 601 دلار در هر تن بود که نسبت به سال قبل 11.5- درصد کاهش داشت. تفاوت معنی داری در میانگین قیمت ها برای بازارهای عمده صادراتی وجود داشت. در سال 2020، کشوری که بالاترین قیمت را داشت اسپانیا (829 دلار در هر تن) بود، در حالی که متوسط ​​قیمت صادرات به کانادا (478 دلار در هر تن) در میان کمترین ها بود. از سال 2011 تا 2020، قابل توجه ترین نرخ رشد از نظر قیمت ها برای عرضه به آلمان ثبت شد، در حالی که قیمت ها برای سایر مقاصد اصلی سرعت رشد متوسط ​​تری را تجربه کردند. واردات خمیر چوب شیمیایی ایالات متحده در سال 2021، خرید خمیر چوب شیمیایی در خارج از کشور با 5.6 ​​درصد افزایش به 5.7 میلیون تن رسید که برای سومین سال متوالی پس از سه سال کاهش افزایش یافت. حجم کل واردات با نرخ متوسط ​​سالانه +1.4% از سال 2011 تا 2021 افزایش یافته است.
واردات توسط کشور کانادا (3.1 میلیون تن)، برزیل (2.3 میلیون تن) و سوئد (236 هزار تن) تامین کنندگان اصلی واردات خمیر چوب شیمیایی به ایالات متحده بودند. از سال 2011 تا 2020، قابل توجه ترین نرخ رشد از نظر خرید، در میان تامین کنندگان اصلی، توسط سوئد به دست آمد، در حالی که واردات برای سایر رهبران سرعت رشد متوسط ​​تری را تجربه کرد. از نظر ارزش، کانادا (1.5 میلیارد دلار)، برزیل (871 میلیون دلار) و سوئد (148 میلیون دلار) با مجموع 97 درصد سهم از کل واردات، بزرگترین تأمین کنندگان خمیر چوب شیمیایی به ایالات متحده بودند.
قیمت واردات بر اساس کشور
در سال 2020، متوسط ​​قیمت واردات خمیر چوب شیمیایی به 485 دلار در هر تن رسید که نسبت به سال قبل 24.4- درصد کاهش یافته است. تفاوت قابل توجهی در میانگین قیمت ها در میان کشورهای عمده عرضه کننده وجود داشت. در سال 2020، کشوری که بالاترین قیمت را داشت، سوئد (630 دلار در هر تن) بود، در حالی که قیمت برزیل (383 دلار در هر تن) در میان کمترین ها بود. از سال 2011 تا 2020، قابل توجه ترین نرخ رشد از نظر قیمت ها توسط سوئد به دست آمد، در حالی که قیمت سایر تامین کنندگان اصلی کاهش یافت.
منبع : papertoexport.com

[بازگشت به فهرست]