شاخص خمیرکاغذ در اروپا – ۱۰ آگست ۲۰۲۱

کد گزارش: ۲۶۴ - تاریخ درج: ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ - مشاهده: ۱۳۲

با وجود برخی ادعا ها در مورد طرف خریدار که قیمت ها باید کاهش یابد ، قیمت فروشنده شتاب خود را در آخرین قیمت ماهانه حفظ کرد.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
خمیر NBSK اروپا – بر اساس گزارش ها ، در هفته اخیر تقاضای خمیر چوب سوزنی برگ در بازار اروپا همچنان قوی است به خصوص در بخش کاغذ گرافیکی و حتی بیشتر در بخش دستمال کاغذی، تجارت بین المللی خمیر کاغذ به دلیل ادامه اختلالات در زمینه تدارکات ، کندتر شده است.
کمبود مقوای بسته بندی در زمان و مکان مناسب برای فروشندگان و خریداران مزاحم بوده و هزینه های تدارکات را افزایش داده است.
با این حال، طبق گزارشات منابع ما ، مذاکرات قیمت در ابتدای ماه بسیار سریع بود.  منابع و قیمتهای نهایی شده ی زیادی برا ی شاخص های ما گزارش شده است ، اگرچه برخی از آنها به نظر می رسد هفته آینده به تایید برسد.
  
شاخص NBSK PIX با 42 سنت یا 0.03 ٪افزایش یافت و به 1.339 دلار در تن رسید.
تقویت 0.2 درصدی یورو (میانگ ین هفتگی) در برابر دلار آمریکا باعث کاهش اندکی در ارزش شاخص تبدیل شده به یورو شد.
یورو 1.93 یا 0.17 درصد کاهش یافت و ارزش شاخص به قیمت 1.129 یورو در تن رسید .
 
فاصله اطمینان 40 سنت کاهش یافت و به 1.339 -1.430 دلار در تن رسید.
خمیر BHKP اروپا- تقاضا برای خمیر چوب پهن برگ  نیز مانند خمیر چوب سوزنی برگ  در مناطق اروپایی صدق می کند
RISI markets Fast دیدگاه خود را درباره افزایش حجم درخواست خریداران برای خمیر،خمیر حجم اضافی و درخواست خریداران نامنظم نوشت.
با وجود برخی ادعا ها در مورد طرف خریدار که قیمت ها باید کاهش یابد ، قیمت فروشنده شتاب خود را در آخرین قیمت ماهانه حفظ کرد.
در نتیجه ، داده های قیمتی که برای شاخص BHKP PIX برای ما ارسال می شود عملاً بدون تغییر است.
پس از کاهش 10 درصد ی از بالا و پایین مواد قیمت ، ارزش شاخص حرکت نکرد و داده های قیمت هفته گذشته ثابت بود و تغییری نداشت و شاخص BHKP PIX در 1140 دلار در تن ثابت ماند.


 
تقویت 0.2 درصد ی یورو (هفتگی به طور متوسط) در برابر دلار آمریکا فشار نزولی بر ارزش شاخص یورو داشته است.
این نرخ تبدیل 1.95  یورو یا 0.20 درصد به 961 یورو در تن کاهش یافت.
فاصله اطمینان بدون تغییر در 1140 دلار در تن باقی ماند .

این گزارش توسط گروه صنعتی و تجاری اقیانوس آرام در اختیار این سایت قرار گرفته است
ادرس سایت گروه صنعتی و تجاری اقیانوس آرام :https://potgco.com/
تلفن ۰۲۱۸۸۹۹۰۰۰۰
نمابر ۰۲۱۸۸۴۸۲۵۷۳
 
 

[بازگشت به فهرست]