اطلاعیه مهم تعاونی مدیران صنایع کارتن و ورق

کد گزارش: ۲۳۱ - تاریخ درج: ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ - مشاهده: ۱۹۱

شرکت تعاونی اعضای انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق در نظر دارد جهت خرید انواع کاغذ به شرح ذیل بزودی مناقصه عمومی برگزار نماید.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
اطلاع رسانی چگونگی مراحل برگزاری مناقصه از قبیل دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات و ...   از طریق روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات در اینده نزدیک ،که زمان دقیق ان اطلاع رسانی خواهد شد به اگاهی خواهد رسید.
اطلاع رسانی فعلی در شبکه های مجازی صرفاً جهت پیش آگاهی مناقصه گران می باشد.
موضوع مناقصه : خرید انواع کاغذ به شرح ذیل است:
١-کاغذ فلوت با CMT بالای 270 و گراماژ 125 و تلرانس مثبت ، منفی 5 به میزان 500 تن 
٢-کاغذ فلوت با CMT بالای 240 و گراماژ 125 و تلرانس مثبت،منفی 5 به میزان 500 تن 
٣-کاغذ تست لاینر درجه یک (شبه کرافت) با گراماژ 125 و تلرانس مثبت،منفی 5 به میزان 500 تن 
٤-کاغذ تست لاینر درجه دو با گراماژ 125 وتلرانس مثبت، منفی 5 به میزان 500 تن 
٥-کاغذ لاینر معمولی با گراماژ 120 و تلرانس مثبت، منفی 5 به میزان 700 تن 
٦-کاغذ لاینر معمولی با گراماژ 130 و تلرانس مثبت، منفی 5 به میزان 700 تن 
انواع کاغذهای دیگر در صورت درخواست حتما به امار  این مناقصه اضافه خواهد شد.
 
 

[بازگشت به فهرست]