فهرست اخبار

۱۳۸۵/۰۶/۱۳
اختتاميه جشنواره روز ملي صنعت چاپ روز گذشته با حضور رييس مجلس شوراي اسلامي و معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در محل تالار وحدت برگزار شد. در اين مراسم كليپ‌هاي مختلف از نقش و جايگاه صنعت چاپ در ارزآوري و كمك به صنايع ديگر پخش شد.
۱۳۸۵/۰۶/۰۷
ستاد خبري جشنواره چاپ_ كارگران صنعت چاپ مي توانند به وسيله سيستم آموزش از راه دور مدرك تحصيلي ديپلم كار و دانش دريافت كنند.
۱۳۸۵/۰۶/۰۷
ستاد خبري جشنواره چاپ_ كارگران صنعت چاپ مي توانند به وسيله سيستم آموزش از راه دور مدرك تحصيلي ديپلم كار و دانش دريافت كنند.
۱۳۸۵/۰۶/۰۵
اتحاديه چاپخانه داران، تعرفه هاي جديد انجام امور چاپي و نحوه اجراي آنها را مورد بررسي مجدد قرار مي دهد. چاپخانه داران به منظور ادامه كار، سفارشات چاپي را با قيمتي پايين تر از تعرفه هاي مصوب انجام مي دهند.
۱۳۸۵/۰۶/۰۵
اتحاديه چاپخانه داران، تعرفه هاي جديد انجام امور چاپي و نحوه اجراي آنها را مورد بررسي مجدد قرار مي دهد. چاپخانه داران به منظور ادامه كار، سفارشات چاپي را با قيمتي پايين تر از تعرفه هاي مصوب انجام مي دهند.
۱۳۸۵/۰۶/۰۵
برگزاري همايش تخصصي صنعت چاپ به دليل برخي ناهماهنگي ها براي سومين بار به تعويق افتاد. زمان نهايي برگزاري اين همايش، اواخر شهريور يا بهمن ماه اعلام شده است.
۱۳۸۵/۰۶/۰۵
برگزاري همايش تخصصي صنعت چاپ به دليل برخي ناهماهنگي ها براي سومين بار به تعويق افتاد. زمان نهايي برگزاري اين همايش، اواخر شهريور يا بهمن ماه اعلام شده است.
۱۳۸۵/۰۶/۰۴
هيات مديره شركت تعاوني ناشران و كتاب فروشان تهران اظهار اميدواري كرد با شرايط فعلي تا پايان سال جاري، نشر با مشكل كمبود كاغذ مواجه نمي شود.
۱۳۸۵/۰۶/۰۴
هيات مديره شركت تعاوني ناشران و كتاب فروشان تهران اظهار اميدواري كرد با شرايط فعلي تا پايان سال جاري، نشر با مشكل كمبود كاغذ مواجه نمي شود.
۱۳۸۵/۰۶/۰۴
خبرگزاري ميراث فرهنگي_ كتاب_ تعاوني ناشران استان قم، مناقصه واردات كاغذهاي جديد را ارايه كرد. دو هزار و پانصد تن از كاغذهاي قبلي اين تعاوني نيز به زودي از گمرك كشور ترخيص مي شود.
۱۳۸۵/۰۶/۰۴
خبرگزاري ميراث فرهنگي_ كتاب_ تعاوني ناشران استان قم، مناقصه واردات كاغذهاي جديد را ارايه كرد. دو هزار و پانصد تن از كاغذهاي قبلي اين تعاوني نيز به زودي از گمرك كشور ترخيص مي شود.
۱۳۸۵/۰۶/۰۴
نشست مطبوعاتي معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حوزه صنعت چاپ امروز با حضور محسن پرويز و "جلال ذكايي"، مديركل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در محل خانه كتاب برگزار شد.
۱۳۸۵/۰۶/۰۴
نشست مطبوعاتي معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حوزه صنعت چاپ امروز با حضور محسن پرويز و "جلال ذكايي"، مديركل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در محل خانه كتاب برگزار شد.
۱۳۸۵/۰۶/۰۱
هيات مديره انجمن فرهنگي ناشران براي واردكردن كاغذ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درخواست دوباره داد.
۱۳۸۵/۰۶/۰۱
هيات مديره انجمن فرهنگي ناشران براي واردكردن كاغذ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درخواست دوباره داد.
۱۳۸۵/۰۵/۳۰
معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي گفت: توزيع كاغذ با يارانه دولتي براي ناشران، امسال نيز از طريق اداره كل امور كتاب و كتابخواني اين معاونت ادامه مي يابد.
۱۳۸۵/۰۵/۳۰
معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي گفت: توزيع كاغذ با يارانه دولتي براي ناشران، امسال نيز از طريق اداره كل امور كتاب و كتابخواني اين معاونت ادامه مي يابد.
۱۳۸۵/۰۵/۳۰
همزمان با ايام برگزاري ششمين جشنواره چاپ ايران از ايثارگران صنعت چاپ كشور و صنايع مربوطه (ليتوگرافان، صحافان، چاپخانه داران) تجليل و قدرداني مي شود.
۱۳۸۵/۰۵/۳۰
همزمان با ايام برگزاري ششمين جشنواره چاپ ايران از ايثارگران صنعت چاپ كشور و صنايع مربوطه (ليتوگرافان، صحافان، چاپخانه داران) تجليل و قدرداني مي شود.
۱۳۸۵/۰۵/۲۹
يك شركت تحقيقاتي دراصفهان، موفق به‌دستيابي به‌دانش فني توليد كامپوزيت- هاي چوب، پلاستيك و ثبت اختراع آن شد.
۱۳۸۵/۰۵/۲۹
يك شركت تحقيقاتي دراصفهان، موفق به‌دستيابي به‌دانش فني توليد كامپوزيت- هاي چوب، پلاستيك و ثبت اختراع آن شد.
۱۳۸۵/۰۵/۲۹
پيش نويس نهايي دستوالعمل صدور مجوز فعاليتهاي چاپي همزمان با روز ملي چاپ به ادارات كل ارشاد سراسر كشور ابلاغ و اجراي آن در سراسر كشور آغاز مي شود
۱۳۸۵/۰۵/۲۹
پيش نويس نهايي دستوالعمل صدور مجوز فعاليتهاي چاپي همزمان با روز ملي چاپ به ادارات كل ارشاد سراسر كشور ابلاغ و اجراي آن در سراسر كشور آغاز مي شود
۱۳۸۵/۰۵/۲۸
برگزاري همايش تخصصي صنعت چاپ در بيست مردادماه قطعي شد. در اين همايش، كارشناسان، نمايندگان مجلس، مسئولان وزارت ارشاد و چاپخانه داران حضور دارند.
۱۳۸۵/۰۵/۲۸
برگزاري همايش تخصصي صنعت چاپ در بيست مردادماه قطعي شد. در اين همايش، كارشناسان، نمايندگان مجلس، مسئولان وزارت ارشاد و چاپخانه داران حضور دارند.
۱۳۸۵/۰۵/۲۵
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، شناسنامه دار شدن ماشين‌آلات صنعت چاپ را به تصويب مجلس رساند. براين اساس هرگونه نقل و انتقال ماشين آلات چاپ از اين پس بايد در دفاتر رسمي انجام گيرد.
۱۳۸۵/۰۵/۲۵
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، شناسنامه دار شدن ماشين‌آلات صنعت چاپ را به تصويب مجلس رساند. براين اساس هرگونه نقل و انتقال ماشين آلات چاپ از اين پس بايد در دفاتر رسمي انجام گيرد.
۱۳۸۵/۰۵/۲۵
شوراي عالي اقتصاد از وزارتخانه هاي ارشاد و بازرگاني خواست طرحهاي خود را براي جهت دهي به يارانه هاي كاغذ ارايه دهند. مجلس و اتحاديه فروشندگان كاغذ نيز از آمادگي خود براي حمايت از طرح اخير و تامين كاغذ كشور خبر دادند.
۱۳۸۵/۰۵/۲۵
شوراي عالي اقتصاد از وزارتخانه هاي ارشاد و بازرگاني خواست طرحهاي خود را براي جهت دهي به يارانه هاي كاغذ ارايه دهند. مجلس و اتحاديه فروشندگان كاغذ نيز از آمادگي خود براي حمايت از طرح اخير و تامين كاغذ كشور خبر دادند.
۱۳۸۵/۰۵/۲۲
تعاونی ناشران تهران با تجربه و تخصصی كه در عرصه كاغذ كسب كرده است می تواند شرایط به راحتی خود را با حذف یارانه از كاغذ هماهنگ كند .
۱۳۸۵/۰۵/۲۲
تعاونی ناشران تهران با تجربه و تخصصی كه در عرصه كاغذ كسب كرده است می تواند شرایط به راحتی خود را با حذف یارانه از كاغذ هماهنگ كند .
۱۳۸۵/۰۵/۱۹
یكی از دلایل عمده افزایش قمیت كاغذ در هفته های اخیر كمبود حواله كاغذ دولتی در بازار و مشكلات در واردات كاغذ از سوی دولت است.
۱۳۸۵/۰۵/۱۹
یكی از دلایل عمده افزایش قمیت كاغذ در هفته های اخیر كمبود حواله كاغذ دولتی در بازار و مشكلات در واردات كاغذ از سوی دولت است.
۱۳۸۵/۰۵/۱۸
آزاد شدن قمیت كاغذ باید به صورت تك نرخی باشد و حتی دو نرخی شدن كاغذ هم مشكلی را از صنعت چاپ و نشر كشور حل نمی كند.
۱۳۸۵/۰۵/۱۸
آزاد شدن قمیت كاغذ باید به صورت تك نرخی باشد و حتی دو نرخی شدن كاغذ هم مشكلی را از صنعت چاپ و نشر كشور حل نمی كند.
۱۳۸۵/۰۵/۱۶
برگزاري همايش تخصصي صنعت چاپ در بيست مردادماه قطعي شد. در اين همايش، كارشناسان، نمايندگان مجلس، مسئولان وزارت ارشاد و چاپخانه داران حضور دارند.
۱۳۸۵/۰۵/۱۶
برگزاري همايش تخصصي صنعت چاپ در بيست مردادماه قطعي شد. در اين همايش، كارشناسان، نمايندگان مجلس، مسئولان وزارت ارشاد و چاپخانه داران حضور دارند.
۱۳۸۵/۰۵/۱۶
كمبود كاغذ، انتشار جلد دهم از فرهنگنامه كودكان و نوجوانان را با مشكل مواجه كرده است. اين مجلد از فرهنگنامه مدتهاست آماده شده است اما نبود كاغذ، انتشار آن را غير ممكن كرده است
۱۳۸۵/۰۵/۱۶
كمبود كاغذ، انتشار جلد دهم از فرهنگنامه كودكان و نوجوانان را با مشكل مواجه كرده است. اين مجلد از فرهنگنامه مدتهاست آماده شده است اما نبود كاغذ، انتشار آن را غير ممكن كرده است
۱۳۸۵/۰۵/۱۶
با وجود تصمیم دولت به گشایش اعتبار برای واردات كاغذ و همچنین دیگر تصمیم هایی كه در هفته اخیر برای تاثیرگذاری بر بازار كاغذ گرفته شده است بهای این كالا در بازار آزاد روند صعودی را طی می كند.
۱۳۸۵/۰۵/۱۶
با وجود تصمیم دولت به گشایش اعتبار برای واردات كاغذ و همچنین دیگر تصمیم هایی كه در هفته اخیر برای تاثیرگذاری بر بازار كاغذ گرفته شده است بهای این كالا در بازار آزاد روند صعودی را طی می كند.
۱۳۸۵/۰۵/۱۵
تعاونی ناشران تهران آمادگی دارد در صورت اعلام وزارت ارشاد مبنی بر حذف یارانه ها ، خود در زمینه ورود كاغذ خارجی به كشور برای مصرف ناشران اقدام كند .
۱۳۸۵/۰۵/۱۵
تعاونی ناشران تهران آمادگی دارد در صورت اعلام وزارت ارشاد مبنی بر حذف یارانه ها ، خود در زمینه ورود كاغذ خارجی به كشور برای مصرف ناشران اقدام كند .
۱۳۸۵/۰۵/۱۵
با حذف یارانه از كاغذ تولید كتاب در حوزه دین بسیار شكننده می شود بنابراین دولت باید بخشی از این یارانه را به حمایت از نشر كتاب های دینی اختصاص دهد.
۱۳۸۵/۰۵/۱۵
با حذف یارانه از كاغذ تولید كتاب در حوزه دین بسیار شكننده می شود بنابراین دولت باید بخشی از این یارانه را به حمایت از نشر كتاب های دینی اختصاص دهد.
۱۳۸۵/۰۵/۱۲
سخنگوی اتحادیه ناشران تهران اعلام كرد : این اتحادیه آمادگی دارد طرح های خود را برای بازنگری در روند گذشته یارانه كاغذ در اختیار وزارت ارشاد قرار دهد .
۱۳۸۵/۰۵/۱۲
سخنگوی اتحادیه ناشران تهران اعلام كرد : این اتحادیه آمادگی دارد طرح های خود را برای بازنگری در روند گذشته یارانه كاغذ در اختیار وزارت ارشاد قرار دهد .
۱۳۸۵/۰۵/۱۱
محسن پرویز گفت : بر اساس مصوبه شورای اقتصاد ، یارانه های دولتی كه به كاغذ اختصاص پیدا می كند از سال آینده حذف خواهد شد .