احتمال افزايش ده درصدي قيمت كتاب وجود دارد

کد خبر: ۹۷ - تاریخ درج: ۱۳۸۵/۰۶/۲۸ - مشاهده: ۱,۱۹۳

قيمت كتاب با قطع يارانه هاي كاغذ تحرير و در صورت تامين كاغذ مورد نياز كشور به صورت آزاد ده درصد افزايش مي يابد.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
قطع يارانه هاي كاغذ تحرير افزايش ده درصدي قيمت كتاب را به دنبال دارد. به اعتقاد هيات مديره اتحاديه ناشران و كتاب فروشان تهران، سرمايه گذاري بخش خصوصي در واردات كاغذ تحرير نياز به تضمينهاي قوي تري از سوي دولت دارد.
هفته گذشته در اولين گردهمايي اهالي صنعت و بازار كاغذ و مقوا كه با همت اتحاديه فروشندگان كاغذ و مقوا برگزار شد، برخي از مسئولان از جمله "حميد صافدل"، مديركل بازرگاني استان تهران از قطعي شدن حذف يارانه هاي كاغذ خبر دادند.
هيات مديره اتحاديه ناشران و كتاب فروشان ضمن استقبال از قطع يارانه هاي كاغذ، خواستار مشخص شدن زمان دقيق قطع يارانه هاي كاغذ براي برنامه ريزي بخش خصوصي به منظور تامين كاغذ مورد نياز كشور هستند.
"جعفر همايي"، دبير اتحاديه ناشران و كتاب فروشان تهران در گفتگو با بخش كتاب ميراث خبر گفت:« در گردهمايي اهالي صنعت و بازار كاغذ و مقوا، برخي از مسئولان نسبت به قطع يارانه هاي كاغذ اطمينان دادند كه اين مساله به واردكنندگان بخش خصوصي اين اميدواري را مي دهد تا براي ورود به اين عرصه برنامه ريزي كنند. اما حضور قوي و سازماندهي شده بخش خصوصي در اين عرصه نياز به تضمين هايي بيشتر از قول هاي شفاهي دارد.»
همايي، ايجاد فضاي مطمئن براي سرمايه گذاري را لازمه فعاليت بخش خصوصي در واردات كاغذ تحرير دانست و افزود:« تاجران و واردكنندگان كاغذ بر اساس واقعيتهاي بازار عمل مي كنند. مي توان يك فضاي مطمئن براي بازار كاغذ تحرير ايجاد كرد تا در آن قيمت كاغذ نوسانات كمتري داشته باشد. واردكنندگان بايد اطلاع دقيق داشته باشند كه از چه زماني يارانه هاي كاغذ قطع مي شود.»
دبير اتحاديه ناشران و كتاب فروشان تهران، صحبتهاي نماينده سنديكاي توليدكنندگان كاغذ در گردهمايي اخير اهالي صنعت و بازار كاغذ و مقوا را داراي نكات مثبت دانست و گفت:« اگرچه سخنان نماينده اين سنديكا در آخر برنامه ايراد شد اما داراي نكات مثبت خوبي بود و نشان مي داد كه توليد كنندگان كاغذ از مشكلات اين عرصه اطلاعات بيشتري دارند كه مي توان بيشتر از اينها مورد استفاده قرار گيرد. برگزاري همايشهايي تخصصي براي مسائل مختلف نشر مي تواند نظرات كارشناسانه اي را مطرح كند كه رشد صنعت چاپ و نشر كمك مي كنند.»
همايي درباره تحولات بازار كتاب بعد از قطع يارانه هاي كاغذ گفت:« مسلما آزاد شدن كاغذ تحرير و افزايش قيمت اين كاغذ از بندي هفت يا هشت هزار تومان دولتي به بندي بيست هزار تومان قيمت كتاب را تحت تاثير قرار مي دهد اما اين افزايش قيمت از نظر بنده نهايتا ده درصد خواهد بود. ناشران در شرايطي كه با ركود بازار مخاطب مواجه هستند به صورت غير منطقي قيمت كتاب را افزايش نخواهند داد. اگر هم موارد نادري ناشر قيمت زياد درج كند خودش با ضرر مواجه مي شود. در هر حال از نظر ما بازار كاغذ مكانيزم خاص خود را دارد. اگرچه دولت با استفاده از ابزارهاي خود مي تواند تاثيراتي را بر اين بازار داشته باشد اما نه دولت و نه بخش خصوصي نمي توانند قوانين و مقررات بازار را تغيير دهند. بازار از مكانيزم هاي خودجوشي برخوردار است و به نظر مي رسد بعد از قطع يارانه هاي كاغذ، خود به خود به تعادل قيمتي برسد.»
او در پاسخ به اين سوال كه آيا تعاوني هاي نشر كه هم اكنون اقدام به واردات كاغذ مي نمايند بعد از قطع يارانه ها توانايي ادامه فعاليت دارند، گفت:« تعاوني هايي كه با دلسوزي و دقت و با پشتوانه بدنه نشر فعاليت مي كنند و كمتر به كمكهاي دولتي متكي هستند بعد از قطع يارانه ها مي توانند به كار خود ادامه دهند و با تامين بخشي از نيازهاي نشر كشور به كاغذ از نوسانات شديد قيمت اين محصول در بازار جلوگيري و نقش موثري در نشر كشور داشته باشند اما تعاوني هايي كه متكي به كمك هاي دولتي هستند بعد از قطع يارانه هاي كاغذ نمي توانند آنچنان موثر باشند.» 

[بازگشت به فهرست]