مدیریت سبز و کنترل مصرف کاغذ در قوه قضائیه

کد خبر: ۸۸۴۹ - تاریخ درج: ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ - مشاهده: ۲۸

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه به منظور اجرای برنامه مدیریت سبز، جلوگیری از اسراف کاغذ و انجام مکاتبات بی رویه و غیر ضرور اداری بخشنامه‌ای صادر کرد.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه به منظور اجرای برنامه مدیریت سبز، جلوگیری از اسراف کاغذ و انجام مکاتبات بی رویه و غیر ضرور اداری بخشنامه‌ای صادر کرد.
 
در این بخشنامه آمده است:
 
۱- اخبار و اطلاعات قابل انتشار و ویژه حوزه قضایی، برابر ماده ۱۷ «دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۷ رئیس قوه قضاییه» به مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام شود. این قبیل اطلاع رسانی مستلزم مکاتبه اداری با حوزه ریاست نیست.
 
۲- در مکاتبات بین واحدها، از ارسال رونوشت با عنوان «صرفا جهت استحضار» اجتناب شود، مگر این که در سوابق مکاتبات، نامه‌ای از حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده باشد و یا به طور قطع، نیازمند دخالت با پیگیری این حوزه باشد.
 
۳- با توجه به اینکه عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات منعکس می‌شود، از ارسال شرح وقایع حوزه قضایی به حوزه ریاست قوه قضاییه خودداری شود. بدیهی است گزارش امور و پرونده‌های حساس و مهم که پیش بینی می‌شود آثار ملی و فرا ملی داشته باشد، از شمول این بند مستثنی است.
 
۴- واحدهای ناظر به مکاتبات اداری و دبیرخانه واحدهای قضایی مکاتبات را تا حد امکان از طریق سامانه‌های الکترونیک اداری انجام دهند و از تهیه تصویر نامه‌ها، مکاتبات، ثبت دستورها و تصمیمات اتخاذ شده بر روی اوراق اجتناب کنند؛ مگر در مواردی که امکان انشای تصمیمات بر بستر سامانه‌های مذکور وجود ندارد.
 
۵- مسئولیت اجرای این بخشنامه با عالی ترین مقام هر واحد قضایی است.
 
محمدرضا صارمی
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه
 
 

[بازگشت به فهرست]