قیمت بسیاری از گریدهای آخال کاغذ در لهستان افزایش یافت

کد خبر: ۸۸۴۵ - تاریخ درج: ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ - مشاهده: ۴۳

تقاضای شدید برای آخال کاغذ - به ویژه از طرف آلمان - اخیراً قیمت کاغذ بازیافت شده را به طور قابل توجهی در لهستان افزایش داده است.

رای: ۳.۵۰
توسط ۲ کاربر - رای دهید
همه گریدهای آخال فله در لهستان گران تر شده اند، به خصوص در ماه ژوئن، در میان تقاضای شدید، حجم پایین جمع آوری و محدودیت های لجستیکی - ردیابی تحولات در بازار همسایه آلمان پس از یک تاخیر. نشانه گذاری ها به ویژه برای درجه های مرکب زدایی شدید بود. ...
 
 

[بازگشت به فهرست]