گروه Mayr-Melnhof انتظار سود بالاتری را در سه ماهه دوم و اول سال دارد

کد خبر: ۸۷۹۹ - تاریخ درج: ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ - مشاهده: ۱۷۰

گروه Mayr-Melnhof (MM) اتریش انتظار دارد درآمدهای عملیاتی خود را در بازه ۱۵۰-۲۰۰ میلیون یورو برای سه ماهه دوم سال جاری پس از ۱۱۱ میلیون یورو در سه ماهه اول ثبت کند.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
این ارقام به طور بالقوه درآمدی در محدوده 260 تا 310 میلیون یورو برای نیمه اول سال جاری به همراه خواهند داشت.
در سه ماهه اول سال 2021، MM سود عملیاتی 61 میلیون یورویی را به دنبال داشت و در سه ماهه دوم 2021 به دنبال آن 31 میلیون یورو بود که منجر به سود عملیاتی 92 میلیون یورویی برای نیمه سال اول 2021 شد.
این گروه توضیح داد که صورت سود و زیان برای نیمه سال اول و سه ماهه دوم 2022 به ویژه منعکس کننده ادغام کارخانه های کاغذ و مقواMM Kwidzyn و MM Kotkamills است که این گروه در آگوست 2021 خریداری کرد.
با این حال، MM هشدار می دهد که انتظارات سود بر اساس برآوردهای فعلی در میان عدم قطعیت های پایدار و آشکار در زنجیره تامین است.
 
 

[بازگشت به فهرست]