قطع درختان جنگل و تخريب مراتع باعث خشكسالي شد

کد خبر: ۳۷ - تاریخ درج: ۱۳۸۵/۰۴/۲۸ - مشاهده: ۱,۵۴۸

نايب رئيس انجمن اقتصاد كشاورزي ايران گفت: قطع درختان جنگل، تخريب مراتع و گرم شدن هوا، عامل بروز خشكسالي شده است.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
نايب رئيس انجمن اقتصاد كشاورزي ايران گفت: قطع درختان جنگل، تخريب مراتع و گرم شدن هوا، عامل بروز خشكسالي شده است.
بهاءالدين نجفي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: افزايش جمعيت و دست اندازي به جنگل و مراتع باعث شده گرماي هوا شديدتر شود و به خشكسالي بيانجامد.
رئيس گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه شيراز گفت: گسترش بي رويه شهرها و آلودگي هوا نيز باعث تشديدخشكسالي شده است ولي با اين حال پديده خشكسالي از گذشته در ايران بوده است و عامل انساني آن را تشديد كرده است.
نجفي افزود: بيشتر مناطق ايران متوسط بارندگي كمتر از 250 ميليمتر بارندگي دارند و ايران به جز نوارشمالي حاشيه خزر كشور خشك و نيمه خشك محسوب مي شود.
استاد اقتصاد كشاورزي دانشگاه شيراز گفت: كاهش بارندگي و افت سطح آب زيرزميني خطر بياباني شدن را حتي براي مناطقي كه يك زماني حاصلخيز بوده است افزايش داده است.
وي هشدار داد: خطر بياباني شدن آثار ناخواسته اقتصادي و اجتماعي دارد علاوه بر كاهش توليد كشاورزي، امنيت غذايي را به خطر مي اندازد و باعث بيكاري كشاورزان و دامپروران مي شود.
نجفي افزود: خشكسالي پديده اي است كه دست طبيعت و عوامل آب و هوايي در آن دخيل است البته كشت متراكم كه نياز به آب را بيشتر مي كند باعث تشديد خشكسالي مي شود.

[بازگشت به فهرست]