توسعه صنعت چاپ با شعار عملی نخواهد شد / صنعت چاپ باید به بخش خصوصی واگذار شود

کد خبر: ۲۸ - تاریخ درج: ۱۳۸۵/۰۴/۲۲ - مشاهده: ۱,۹۱۳

در برنامه های توسعه فرهنگی همیشه این مساله مطرح می شود كه امور صنعت چاپ به بخش خصوصی واگذار شود اما تا كنون فقط شعار داده اند و اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است .

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
در برنامه های توسعه فرهنگی همیشه این مساله مطرح می شود كه امور صنعت چاپ به بخش خصوصی واگذار شود اما تا كنون فقط شعار داده اند و اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است .
احسان یاوری در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بیان این مطلب افزود : توسعه فرهنگی و اقتصادی با هم توام هستند و بدون توسعه اقتصادی توسعه فرهنگی محقق نمی شود.
وی در ادامه تصریح كرد : در بعد توسعه فرهنگی هم اگر توسعه زیر ساخت های فرهنگی رخ نداده باشد كاری از پیش نمی رود به عنوان نمونه در حوزه نشر و صنعت كتاب با توجه به نیاز روز افزون كشور ما به انتشار كتاب های جدید و روز اگر متناسب با این نیاز دستگاه های جدید و پیشرفته وجود نداشته باشد صنعت كتاب نمی تواند به نیاز مخاطبان پاسخ دهد.
مدیر موسسه چاپ و نشر افسون افزود : برای رشد صنعت چاپ و نشر كتاب پیش از همه دولت باید به این مساله توجه داشته باشد كه امور صنعت چاپ به بخش خصوصی واگذار شود . از این طریق می توانیم شاهد رشد چشمگیر صنعت چاپ و نشر و شكوفایی صنعت كتاب باشیم.
وی در ادامه تصریح كرد : دولت باید نگاه حمایتی و نظارتی خود را تقویت كند و فعالیت های اجرایی درحوزه صنعت چاپ را به بخش خصوصی واگذار كند .
مدیرموسسه چاپ و نشرافسون ادامه داد : بسیاری از معضلاتی كه در صنعت چاپ به وجود آمده ناشی از عدم اعتماد به مردم و تصدی گری همه جانبه دولت در این صنعت است و اگر این نوع نگاه دولت تغییر كند بسیاری از مشكلات رفع خواهد شد .
وی تاكید كرد : رشد و شكوفایی صنعت كتاب در ایران در گرو تخصصی شدن همه بخش ها و بر سر كار آمدن نیروهای مجرب در فعالیت های مربوط به تولید ، چاپ و نشر كتاب است  و تا زمانی كه افراد با انگیزه هایی غیر از توسعه فرهنگی وارد این بخش شده باشند هیچ گاه پیشرفت نخواهیم كرد.

[بازگشت به فهرست]