ناشر حرفه ای با حذف یارانه های دولتی آسیب نمی بیند

کد خبر: ۲۳۰ - تاریخ درج: ۱۳۸۵/۰۹/۱۳ - مشاهده: ۱,۳۴۸

عضو هیئت مدیره شركت نشر " به نشر" گفت : ناشر حرفه ای كسی است كه بدون انگیزه استفاده از یارانه دولتی فعالیت می كند ، البته با تغییر شیوه كنونی تخصیص یارانه به حوزه كتاب ناشران حرفه ای شناخته خواهند شد .

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
عضو هیئت مدیره شركت نشر " به نشر" گفت : ناشر حرفه ای كسی است كه بدون انگیزه استفاده از یارانه دولتی فعالیت می كند ، البته با تغییر شیوه كنونی تخصیص یارانه به حوزه كتاب ناشران حرفه ای شناخته خواهند شد .
جواد آرین منش درگفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان این مطلب افزود : ناشر حرفه ای به شخصیتی حقیقی یا حقوقی گفته می شود كه از طریق مبادرت به كار نشر، روزگار می گذراند و اصلی ترین فعالیت او همین است .
وی افزود : اگر كسی تنها از طریق كسب و كار كتاب امرار معاش كند او را ناشر حرفه ای می دانیم ، ولی اگر فعالیت در زمینه نشر فعالیت دوم و یا سوم كسی باشد حتی اگر سالی 30 عنوان كتاب هم منتشر كند نمی توان او را ناشر حرفه ای دانست . بر اساس این تعریف بسیاری از سازمان های دولتی و ارگانها كه اقدام به تولید كتاب می كنند را نمی توان ناشر حرفه ای دانست .
آرین منش خاطرنشان كرد : دركشورما اكثریت قریب به اتفاق ناشران غیرحرفه ای هستند به طوری كه گاهی فعالیت در زمینه نشر كتاب فعالیت دوم و یا سوم انها محسوب می شود . هم اكنون بسیاری از ناشران تنها بر اساس تعریفی كه وزارت ارشاد از ناشر فعال تعریف كرده - یعنی باید چهار كتاب در سال چاپ كند - به فعالیت ادامه می دهند و این ارزیابی بسیار غلطی است زیرا ممكن است یك جزوه را هم بتوان به عنوان كتاب جازد و البته هیچ تعریف مشخصی برای كتاب وجود ندارد .
وی تصریح كرد : ناشر حرفه ای باید بر اساس برنامه ریزی كه انجام می دهد سرمایه مناسبی را هم وارد این حوزه كند . اما متاسفانه با نگاه سودجویانه ای كه بسیاری از ناشران دارند فقط برای استفاده از امكانات و یارانه های دولتی به این بخش وارد می شوند .
آرین منش در ادامه گفت : نشر حره ای باید در زمینه توزیع و پخش هم سرمایه گذاری و بعد از حذف یارانه های دولتی است كه خواهیم دید نشر حرفه ای شكل می گیرد و در این شرایط بسیاری از كسانی كه به طمع استفاده از رانت و یارانه پروانه نشر گرته اند این عرصه را رها خواهند كرد .
وی یادآور شد : هم اكنون تناسب درستی میان تعداد ناشران و كتابفروشان در كشور وجود ندارد و این مسئله ثابت می كند كه اگر نشر حرفه ای در ایران شكل گرفته بود در تعداد ناشران و كتابفروشان هم به تناسب می رسیدیم . در شرایطی كه تولید كتاب بیشتر از امكانات عرضه آن است به روشنی در می یابیم كه بسیاری تنها برای استفاده از تسهیلات و امكانات رایگان وارد این بخش شده اند و نگاه آنها به تولید كتاب حرفه ای نیست .


[بازگشت به فهرست]