طرح جايگزيني يارانه هاي كاغذ هفته آينده مصوب مي شود

کد خبر: ۲۰۹ - تاریخ درج: ۱۳۸۵/۰۹/۰۴ - مشاهده: ۱,۴۶۸

اعضاي دو اتحاديه و شركت تعاوني ناشران و كتابفروشان تهران، هفته آينده طرح مشترك خود براي جهت دهي به يارانه هاي نشر و جايگزيني يارانه هاي كاغذ را تصويب و اعلام مي كنند.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
هيات هاي مديره اتحاديه و شركت تعاوني ناشران و كتابفروشان تهران هفته آينده با برگزاري نشستي مشترك، طرح مورد نظر خود براي جهت دهي به يارانه هاي نشر و جايگزيني يارانه هاي كاغذ را تصويب و اعلام مي كنند.
"ارشد عين اللهي"؛ عضو هيات مديره و سخنگوي شركت تعاوني ناشران و كتابفروشان تهران در گفتگو با بخش كتاب ميراث خبر گفت:« روز گذشته هيات هاي مديره اتحاديه و تعاوني ناشران نشست مشتركي را برگزار كردند. در اين نشست حاضران از تصميم شوراي عالي اقتصاد مبني بر قطع يارانه هاي كاغذ در سال 86 كه به دنبال درخواست چند ساله بسياري از ناشران و همچنين پيرو اطلاعيه اي كه سال گذشته با امضاء 230 ناشر منتشر شد، صورت گرفته است، ابراز خرسندي كردند.»
عين اللهي از برگزاري نشست مشترك ديگري ميان اتحاديه و شركت تعاوني ناشران و كتابفروشان تهران خبر داد و گفت:« هفته آينده و با برگزاري نشست مشابهي اتحاديه و شركت تعاوني، طرح مورد نظر خود را براي جايگزيني يارانه هاي كاغذ تصويب و به صورت عمومي اعلام مي كنند. »

[بازگشت به فهرست]