براي رفع كمبود چوب دركشور بايدتصميمي فوري گرفت

کد خبر: ۱۹۵ - تاریخ درج: ۱۳۸۵/۰۸/۲۷ - مشاهده: ۱,۳۵۰

كارشناس ارشد سازمان جنگل‌ها و مراتع، بااشاره به ساخت هفت كارخانه جديد بزرگ چوب در كشور گفت : اكنون ‪ ۶۰‬كارخانه بزرگ صنايع چوب در كشور فعاليت دارد كه بايد براي معضل كمبود چوب براي اين واحدها تصميمي فوري اتخاذ كرد.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
كارشناس ارشد سازمان جنگل‌ها و مراتع، بااشاره به ساخت هفت كارخانه جديد بزرگ چوب در كشور گفت : اكنون ‪ ۶۰‬كارخانه بزرگ صنايع چوب در كشور فعاليت دارد كه بايد براي معضل كمبود چوب براي اين واحدها تصميمي فوري اتخاذ كرد.
" يدالله حسين پور" روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود : با بهره برداري اين واحدها، كمبود سالانه چوب كشور از ‪ ۷۰۰‬هزار مترمكعب فعلي به‪۱/۷‬ ميليون مترمكعب خواهد رسيد.
وي اظهار داشت: اعطاي مجوز به كارخانه‌هاي چوب بدون در نظر گرفتن تامين مواد اوليه انجام مي‌شود و اين در حالي است كه برداشت چوب در ايران سالانه فقط ‪ ۳/۷‬ميليون متر مكعب است.
به گفته‌او چهار كارخانه چوب در حال ساخت در سال ‪ ۸۶‬به بهره‌برداري خواهد رسيد.
وي اضافه كرد : توليد چوب در كشور به ‪ ۸۰۰‬هزار متر مكعب برداشت از تنها جنگل‌هاي توليدي ايران در شمال و دو ميليون و ‪ ۸۸۰‬هزار مترمكعب صنوبركاري و برداشت باغي منحصر مي‌شود.
حسين پور گفت : در سال ‪ ۸۴‬يك ميليون و ‪ ۱۰۰‬هزار مترمكعب انواع چوب شامل گرده بينه، الوار، تخته، تراورس و ‪ ۶۰۰‬هزار تن كاغذ وارد شد.
كارشناس ارشد سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور تصريح كرد: اگر مي‌خواستيم‌كاغذ وارداتي را از چوب داخل تهيه كنيم، بايستي دو ميليون متر مكعب چوب مصرف مي‌كرديم ، در حالي كه از هر چوبي نمي‌توان كاغذ تهيه كرد.
حسين پور افزود : كمبود از هنگامي به وجود آمد كه صنايع داخلي بي‌حساب توسعه پيدا كرد و مصرف چوب از توليد آن بيشتر شد.
وي يادآور شد : هم اكنون ‪ ۶۰‬كارخانه بزرگ صنايع چوب در كشور فعال‌است كه به دليل كمبود چوب، پايين تر از ظرفيت اسمي خود توليد مي‌كنند.
اين كارشناس ارشد سازمان جنگل‌ها گفت : تنها راه برون رفت از اين مشكل، توسعه زراعت چوب يا افزايش واردات است و كارخانه‌ها حاضر هستند به توليد كنندگان چوب، تضمين خريد دهند.
در زمان حاضر ‪ ۶۰‬كارخانه بزرگ، ‪ ۲۰۰‬كارخانه كوچك و ‪ ۵۰‬هزار كارگاه‌تبديل چوب در كشور فعاليت دارند.

[بازگشت به فهرست]