ناشران دانشگاهي: قطع ناگهاني يارانه ها به بدنه نشر ضربه مي زند

کد خبر: ۱۹۲ - تاریخ درج: ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ - مشاهده: ۱,۲۷۷

به دنبال مطرح شدن ديدگاه اتحاديه ناشران درباره قطع يارانه هاي كاغذ، انجمن فرهنگي ناشران دانشگاهي خواستار ديدار با هيات مديره اتحاديه به منظور طرح ديدگاه هاي خود در اين زمينه شد.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
به دنبال مطرح شدن ديدگاه اتحاديه ناشران درباره قطع يارانه هاي كاغذ، انجمن فرهنگي ناشران دانشگاهي خواستار ديدار با هيات مديره اتحاديه به منظور طرح ديدگاه هاي خود در اين زمينه شد.
انجمن فرهنگي ناشران دانشگاهي، قطع ناگهاني يارانه هاي نشر را عامل ضربه خوردن نشر مي دانند و خواستار ادامه يافتن كمكهاي دولت به نشر از راه هاي ديگر هستند.
"محمد حسين زارع"، نايب رييس انجمن فرهنگي ناشران دانشگاهي در گفتگو با بخش كتاب ميراث خبر گفت:« هيات مديره انجمن هفته گذشته جلسه مشتركي را با اعضاي هيات مديره اتحاديه ناشران و كتاب فروشان تهران برگزار كرد. اين جلسه به دليل اينكه اولين جلسه مشترك ما بود بيشتر به معارفه اختصاص يافت اما با توجه به مطرح شدن مباحث مختلف و مهمي مثل قطع يارانه هاي كاغذ قرار است جلسه ديگري را نيز با اتحاديه برگزار و ديدگاه هاي خود را در اين زمينه بيان كنيم.»
زارع درباره محورهاي مورد نظر انجمن از ديدار با اتحاديه ناشران گفت:« مساله اصلي ما اقتصاد نشر و ديدگاه هاي مطرح شده از سوي اتحاديه در زمينه قطع يارانه هاي كاغذ است البته مساله مميزي نيز مورد نظر ما قرار دارد. تصور ما اين است كه دوستان اتحاديه موافق حذف يارانه هاي كاغذ هستند وگرنه به اعتقاد ما حذف ناگهاني يارانه هاي نشر به صورت كلي شوك زيادي را به بدنه فرهنگ كشور وارد مي آورد و تبعات خوبي ندارد.»
مدير انتشارات نص درباره پيشنهاد انجمن فرهنگي ناشران دانشگاهي درباره نحوه قطع يارانه هاي كاغذ گفت:« پيشنهاد ما اين است كه امر به صورت پله و تدريجي تا پايان برنامه چهارم صورت گيرد و بخشي كه حذف مي شود به شكلهاي ديگر در اختيار نشر كشور قرار گيرد. يكي از اين اشكال مي تواند خريد كتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور باشد. بدين شكل اگر يارانه هاي كاغذ به صورت تدريجي كم شوند و دولت از تاثير خود در بازار كاغذ بكاهد، بخش خصوصي كه تاكنون در عرصه واردات كاغذهاي تحرير آنچنان وارد نشده است، تمايل مي يابد تا فعاليت خود را در اين زمينه افزايش دهد.»
وي با اشاره به ديدگاه اتحاديه ناشران و كتاب فروشان تهران در زمينه خريد كتاب گفت:« ما خريد كتاب توسط دولت را به نفع نشر كشور ارزيابي مي كنيم اما مثل اتحاديه معتقديم كه خريد ها بايد با معيارهايي شفاف انجام شود و اطلاع رساني خوبي در اين زمينه انجام شده و ليست كتب خريداري شده معرفي شود.»

[بازگشت به فهرست]