بررسي امكان تهيه تخته فيبر نيمه سنگين (MDF) از الياف ني

کد خبر: ۱۲ - تاریخ درج: ۱۳۸۵/۰۴/۱۳ - مشاهده: ۲,۱۱۷

جهت ساخت تخته فيبر نيمه سنگين از ني هاي منطقه هورالعظيم ( Phragmites ausralis ) استفاده شد

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
جهت ساخت تخته فيبر نيمه سنگين از ني هاي منطقه هورالعظيم ( Phragmites ausralis ) استفاده شد . به منظور تهيه الياف از دو درجه حرارت بخارزني 170 و 180 درجه سانتيگراد (‌مقدار فشار 7 و9 بار ) و سه زمان بخارزني 5 ، 10 و 15 دقيقه استفاده شد . ساير عوامل جهت ساخت تخته فيبر نيمه سنگين ثابت در نظر گرفته شد . خواص آناتوميكي ني شامل طول الياف ، قطر الياف ،‌ قطر حفره سلولي و ضخامت ديواره سلولي و خواص فيزيكي و مكانيكي تخته ها شامل مقاومت خمش ، مدول الاستيسيته ، مقاومت چسبندگي داخلي و واكشيدگي ضخامتي پس از 2 و 24 ساعت غوطه وري در آب مورد بررسي قرار گرفت

[بازگشت به فهرست]