اتحاديه ناشران به كميسيون فرهنگي، طرح ارايه مي كند

کد خبر: ۱۱۳ - تاریخ درج: ۱۳۸۵/۰۷/۰۴ - مشاهده: ۱,۴۸۷

اتحاديه ناشران و كتاب فروشان تهران، طرحهايي را براي ساماندهي نشر كشور و حل مشكلات فعلي اين صنعت، به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارايه مي كند.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
به دنبال درخواست رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، اتحاديه ناشران و كتاب فروشان تهران، طرحهايي را براي ساماندهي نشر كشور به  مجلس ارايه مي كند. 
اخيرا "عماد افروغ"، رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي از اصحاب نشر كشور خواست با ارايه طرحهاي خود به اين كميسيون امكان حل مشكلات صنعت نشر كشور را فراهم نمايند.
"جعفر همايي"، دبير اتحاديه ناشران و كتاب فروشان تهران در گفتگو با بخش كتاب ميراث خبر گفت:« اتحاديه در حوزه هاي مختلف صنعت نشر طرحهايي را در حال بررسي دارد كه بزودي با آماده شدن هريك از اين طرح، آنها را براي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و برخي ارگانهاي ديگر ارسال مي نماييم. اتحاديه از رويكرد مثبت كميسيون فرهنگي در زمينه حل مشكلات صنعت نشر استقبال مي نمايد.»
همايي خواستار دعوت مستقيم از اتحاديه براي حضور در كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي شد و گفت:« اينكه رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي از اصحاب نشر براي حضور در كميسيون فرهنگي در رسانه ها دعوت به عمل مي آورد مايه اميدواري است اما اگر بخواهيم بدين شكل به مجلس برويم بايد وقت بگيريم و سيستم اداري ورود به اين ارگان را طي نماييم. كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي مي تواند به صورت مستقيم از تشكل هاي صنفي حوزه نشر براي دريافت نظرات استفاده كند.»
دبير اتحاديه ناشران و كتاب فروشان رويكرد اين اتحاديه را تعامل بيشتر با دولت معرفي كرد و گفت:« ما طرحهاي مختلفي داريم كه براي عملي شدن آنها نياز به تعاملهاي بيشتر با دولت داريم. هدف ما اين است كه هماهنگي ها و تعاملات خود را با قواي سه گانه كشور افزايش بدهيم. پيشنهاد كميسيون فرهنگي نيز حتما در دستوركار اتحاديه قرار گرفته و طرحها براي اين دوستان ارسال مي شود.»

[بازگشت به فهرست]