اتحاديه هاي مختلف صنعت چاپ در برگزاري نمايشگاه چاپ و بسته بندي سهيم شدند

کد خبر: ۱۱۱ - تاریخ درج: ۱۳۸۵/۰۷/۰۴ - مشاهده: ۱,۵۲۱

اتحاديه هاي فروشندگان كاغذ و مقوا، ليتوگرافان و صحافان از اين پس در برگزاري نمايشگاه چاپ و بسته بندي سهيم هستند.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
با برگزاري جلسه در ساختمان جديد اتحاديه چاپخانه داران تهران و با حضور تشكلهاي مختلف صنعت چاپ و ايجاد تفاهم هاي لازم، از اين پس اتحاديه هاي فروشندگان كاغذ و مقوا، ليتوگرافان و صحافان نيز در برگزاري نمايشگاه چاپ و بسته بندي سهيم مي شوند.
اين نمايشگاه از امسال با تشكيل ستادي اجرايي و با حضور كليه تشكل هاي مرتبط و با محوريت اتحاديه چاپخانه داران تهران برگزار مي شود.
"داوود رحيم زاده"، رييس اتحاديه فروشندگان كاغذ و مقوا و مدير طرح و برنامه اتحاديه چاپخانه داران تهران در گفتگو با بخش كتاب ميراث خبر گفت:« به دنبال درخواست اتحاديه هاي مختلف صنعت چاپ براي حضور در برگزاري نمايشگاه صنعت چاپ و بسته بندي هفته گذشته جلسه مشتركي با حضور كليه تشكلهاي صنعت چاپ برگزار شد و در اين جلسه طرفين نسبت به اين مساله به تفاهم رسيدند.»
به گفته او "رحماني"، نماينده تام الاختيار وزير بازرگاني در امور صنفي، دو نفر از اعضاي هيات مديره اتحاديه صحافان، رييس اتحاديه ليتوگرافان و مديرعامل تعاوني تعاوني اين اتحاديه و "محمد كلاري"، رييس اتحاديه چاپخانه داران تهران در اين جلسه حضور داشته اند.
مدير طرح و برنامه اتحاديه چاپخانه داران تهران هدف از اين تصميم را تعامل و همكاري بيشتر اتحاديه هاي مختلف صنعت چاپ عنوان كرد و افزود:« اين تصميم با هدف ايجاد وحدت و تعامل و همكاري ميان تشكلهاي مختلف صنعت چاپ و به منظور احقاق حقوق صنفي اتخاذ شده است. از اين پس نمايشگاه صنعت چاپ و بسته بندي با محوريت اتحاديه چاپخانه داران تهران و با حضور كليه تشكل ها برگزار مي شود.»
رحيم زاده همچنين از تشكيل ستاد اجرايي نمايشگاه چاپ و بسته بندي در آينده نزديك و با حضور نمايندگان اتحاديه هاي مختلف صنعت چاپ و كاغذ خبر داد.

[بازگشت به فهرست]