توزيع كاغذ آزاد از آبان ماه شروع مي شود

کد خبر: ۱۰۳ - تاریخ درج: ۱۳۸۵/۰۶/۳۰ - مشاهده: ۱,۶۱۷

نخستين محموله كاغذ آزاد وارداتي تعاوني ناشران و كتابفروشان آبان ماه وارد تهران مي شود. قرار است اين كاغذها با سود كم و قيمت تقريبي بندي بيست هزار تومان در اختيار ناشران قرار گيرد.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
شركت تعاوني ناشران و كتاب فروشان تهران از آبان ماه امسال، اولين محموله كاغذ آزاد وارداتي خود را توزيع مي كند. اين تعاوني هم اكنون در تعطيلات يك هفته اي تابستانه به سر مي برد.
”ارشد عين اللهي"، عضو هيات مديره و سخنگوي شركت تعاوني ناشران و كتاب فروشان تهران در گفتگو با خبرنگار بخش كتاب ميراث خبر گفت:« از ابتداي اين هفته با توجه به درخواستهايي كه از سوي كاركنان تعاوني براي مرخصي وجود داشت تا پايان هفته تعطيل است. از ابتداي هفته آينده تعاوني روند عادي كار خود را آغاز مي كند كه برخي موارد را هفته بعد در اختيار سايت كتاب قرار مي دهم.»
عين اللهي با بيان اينكه اولين محموله كاغذ آزاد خريداري شده توسط تعاوني ناشران و كتاب فروشان تهران اواخر مهرماه به تهران وارد مي شود، گفت:« ما از هفته آينده طبق روال كار عادي تعاوني، توزيع كاغذ يارانه اي را ادامه مي دهيم. اولين محموله كاغذهاي آزاد خريداري شده توسط تعاوني اواخر مهرماه وارد مي شود. با توجه به قيمت فعلي كاغذ به نظر مي رسد تصميم تعاوني در وارد كردن اين كاغذها درست است. ما اين كاغذها را با سود بسيار كم نزديك به سه يا چهار درصد و با قيمت تقريبي بندي بيست هزار تومان در اختيار ناشران عضو قرار مي دهيم.»

[بازگشت به فهرست]