اگر جنگ روسیه با اوکراین ادامه یابد ؟؟؟

کد مصاحبه: ۶۸۱ - تاریخ درج: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - مشاهده: ۳۴

اگر جنگ روسیه با اوکراین ادامه پیدا کند و بصورت فرسایشی چند سال طول بکشد چه اتفاقی برای صنایع سلولزی در آینده خواهد افتاد

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
 

[بازگشت به فهرست]