پس از ۹۰ سال، كبريت پاكستاني و چيني در بازار

کد مصاحبه: ۶۰ - تاریخ درج: ۱۳۸۷/۰۲/۲۹ - مشاهده: ۲,۴۶۴

واردات غير قانوني كبريت از پاكستان و چين به داخل كشور كبريت سازي را در معرض ورشكستگي قرار داده است.
اين در حال است كه شرايط كنوني توليد كبريت در كشور نيز چندان مطلوب ارزيابي نمي شود. به طور كلي در حال حاضر هشت كارخانه كبريت سازي در استان هاي اذربايجان شرقي، خراسان، فارس و قزوين فعال هستند كه ماهانه به طور ميانگين ۲۴ هزار ميليون خلال كبريت توسط آن ها توليد مي شود.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

گرچه اين كارخانه ها با 75% ظرفيت توليد مي كنند اما همگي به لحاظ بسته بندي تهيه مواد اوليه آتش زا و ... با مشكلاتي رو به رو هستند. از همين رو برخي كارخانه ها گاهي با يك پنجم ظرفيت توليدي فعاليت مي كنند.
به طور كلي در طول 30 سال گذشته هيچ كارخانه جديد كبريت سازي در كشور احداث نشده است. در واقع گفته مي شود ورود تكنولوژي هاي جديد صنعت كبريت سازي را در معرض نابودي قرار داده است. از همين رو است كه سودآوري صنعت مزبور با بيش از 90 سال سابقه فعاليت در حد صفر ارزيابي مي شود.
با اين همه واردات كبريت به صورت غير قانوني و قاچاق از پاكستان در 15 سال گذشته يكي از بزرگ ترين معضلات اين صنعت به شمار مي رود. گرچه در حال حاضر توليدات پاكستان به دليل مشكلات داخلي و فقدان برق تا 50% كم شده است.
گفته ميشود، ورود كبريت هاي كم كيفيت و غير استاندارد اغلب به بهانه ترانزيت از ايران صورت مي گيرد و در استان هاي شمال غربي به قيمت بسيار پايين عرضه مي شود همين امر علاوه بر اين كه موجب شده كارخانه هاي كبريت سازي تعدادي از خطوط توليد خود را تعطيل كنند صادرات و حتي توزيع داخلي آن ها را نيز كاهش داده است.
به گفته مدير فروش يكي از كارخانه هاي كبريت سازي در استان آذربايجان شرقي، كشورهاي تركمنستان، گرجستان، ارمنستان و... از بازارهاي مورد هدف صادرات ايران بود كه به دليل وجود كبريت پاكستان با نرخ پايين تر توليد كنندگان از سال 80 اين بازارها از دست داده اند.
صمصام صالحي مدير يكي ديگر از كارخانه هاي كبريت سازي نيز افزايش يك و نيم برابري قيمت مواد اوليه را از جمله مشكلات اين صنعت عنوان مي كند: در حال حاضر قيمت هر قوطي كبريت كوچك براي توليد كننده حدود 10 تومان تمام مي شود اما سودي كه به او مي رسد رقم بسيار ناچيزي است.
اين در حالي است كه هر قوطي كبريت در بازار 20 تا 30 تومان به فروش مي رسد. صالحي توضيح مي دهد:
علاوه بر هزينه هاي تهيه چوب 25 نوع مواد اوليه در ساخت كبريت به كار مي رود كه هر يك بازار جداگانه اي دارد.
بنابراين نوسانات هر يك صنعت كبريت سازي را تحت الشعاع قرار مي دهد.
علاوه بر اين بعد از خريد چوب حدود يك سوم آن تبديل به ضايعات مي شود.
از سوي ديگر عدم توليد قوطي هاي لايي در داخل كشور يكي ديگر از معضلاتي است كه صنعتگران بخش كبريت سازي با آن مواجه هستند.
محمد حسين منصفي مدير فروش يكي ديگر از كارخانه هاي كبريت سازي نيز بر اين نكته كه تهيه مواد اوليه يكي از مشكلات صنعت كبريت سازي است تاكيد كرد:
براي تهيه قوطي هاي كبريت مقواي رويي از كشورهاي ايتاليا، فلاند، اسپانيا، كره و تركيه وارد و مقواي داخلي در كشور توليد مي شود.
وي تصريح كرد: به طور كلي مواد اوليه كه مهم ترين آنها مواد ناريه (آتش زا) است، تحت حمايت وزارت دفاع دولت قرار دارد و دولت اين مواد را به هر قيمتي كه بخواهد به توليد كننده عرضه مي كند.
به گفته وي كلراد پتاسيم قسمت اعظم مواد ناريه را تشكيل مي دهد كه اگر توسط خود توليد كننده خريداري شود، حدود يك پنجم قيمت فعلي تمام مي شود.
بر همين اساس به نظر مي رسد با توجه به شرايط فعلي كارخانه هاي كبريت سازي ادامه قاچاق و ورود كبريت هاي غير استاندارد به كشور تنها كارخانه هاي كبريت سازي باقي مانده از دهه هاي گذشته را به نابودي مي كشاند.

سرمايه- مرجان نماينده


[بازگشت به فهرست]