بیمه‌نامه‌ای برای صنعت نشر در كشور ما تعریف نشده است

کد مصاحبه: ۵۷ - تاریخ درج: ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ - مشاهده: ۱,۷۱۰

با دكتر محسن شیخ پور مدیركل آموزش بیمه مركزی در خلال بازدید از نمایشگاه كتاب ملاقات كردیم. گفتگوی كوتاه مهر با وی درباره بیمه صنعت نشر در پی می آید.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

 با دكتر محسن شیخ پور مدیركل آموزش بیمه مركزی در خلال بازدید از نمایشگاه كتاب ملاقات كردیم. گفتگوی كوتاه مهر با وی درباره بیمه صنعت نشر در پی می آید. 
اگرچه در ابتدای امر ارتباط چندانی میان صنعت نشر و صنعت بیمه به نظر نمی رسد اما بیمه به عنوان یك حامی و پوشش دهنده تمام صنایع و سرمایه ها قطعا می تواند نقش موثری در حمایت از هر صنعت رو به رشد یا رو به زوالی داشته باشد. آیا در ایران بیمه ای برای صنعت نشر وجود دارد؟

- محسن شیخ پور: در دنیا انواع بیمه ها به مردم و متقاضیان فروخته می شود. در زمینه نشر و نویسندگی هم انواع بیمه ها صادر می شود اما متاسفانه ما در ایران در این خصوص بیمه نامه ای نداریم، همان طور كه در بسیاری از زمینه های دیگر بیمه نداریم.

* علت این نقصان در كجاست؟

- هر چه پیشرفت بیشتری در یك صنعت صورت بگیرد مسلما نیاز بیشتری به وجود بیمه احساس می شود و طبعا بیمه، آن بخش را پوشش می دهد. نشر و نویسندگی در كشور ما صنعتی نظام مند نیست بنابراین بیمه نامه ای هم در این زمینه تعریف نشده است.

* با توجه به ضعف صنعت نشر در كشورمان، گمان نمی كنید كه پوشش بیمه می تواند كمك شایانی به آن داشته باشد؟

- فكر می كنم كم كم وقت آن رسیده است كه در این زمینه هم بیمه نامه ای تعریف كنیم كه حتما مورد استقبال هم قرار خواهد گرفت. مثلا در دنیا بیمه ای هست با عنوان بیمه مالكیت معنوی. این بیمه معمولا برای حمایت از آثار نویسندگان و نقاشان و هنرمندانی از این دست تعریف شده است. به عنوان مثال نویسنده ای اثر خودش را در مقابل سرقتهای ادبی بیمه می كند یا یك نقاش تابلوی نفیس نقاشی اش را تا سقف دلخواه بیمه می كند تا در صورت تخریب و نابودی اثر، بیمه پاسخگوی خسارتها باشد. اما به این نكته توجه كنید كه اصل اول در بیمه، اصل حسن نیت است. این بدان معناست كه بیمه گر و بیمه گذار طبق یك اعتماد كامل دو طرفه قراردادی منعقد می كنند. متاسفانه در كشور ما برخی افراد از بیمه نامه ها سوء استفاده می كنند كه این مسئله اصل حسن نیت را خدشه دار می كند. در چنین فضایی نمی توان روی بیمه هایی مثل بیمه مالكیت معنوی كه ذكر شد، سرمایه گذاری كرد. باید به خاطر داشته باشیم كه بیمه یك منفعت همه سویه است. بیمه یگانه صنعتی است كه هم مردم، هم بیمه گذار و هم دولت از آن سود می برند. امیدوارم هر چه زودتر شاهد شناخت و رشد بهتر بیمه در كشورمان باشیم.


[بازگشت به فهرست]