مصاحبه با آقای دکتر امیدی مجری سومین نمایشگاه کاغذ و مقوا (بخش اول)

کد مصاحبه: ۵۵۳ - تاریخ درج: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ - مشاهده: ۴۷۶

در خصوص برگزاری نمایشگاه - نحوه مراقبت در خصوص ویروس کرونا - شرکت کنندگان خارجی

رای: ۴.۰۰
توسط ۲ کاربر - رای دهید
 

[بازگشت به فهرست]