مجمع عمومی سالیانه انجمن مدیران صنایع ورق و کارتن ۱۳۹۷

کد مصاحبه: ۴۵۹ - تاریخ درج: ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ - مشاهده: ۷۰۵

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مدیران صنایع ورق و کارتن ۱۳۹۷ مورخ ۹۷/۰۳۰/۲ برگزار گردید

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
 

[بازگشت به فهرست]