مصاحبه مدیرعامل محترم تعاونی مقواسازان بهداشتی

کد مصاحبه: ۴۵۵ - تاریخ درج: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ - مشاهده: ۷۰۵

مصاحبه جناب آقای صادقی مدیرعامل محترم تعاونی مقواسازان بهداشتی با را دیو اقتصاد
 

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
 

[بازگشت به فهرست]