مصاحبه مدیرعامل محترم تعاونی با رادیو اقتصاد

کد مصاحبه: ۴۳۴ - تاریخ درج: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - مشاهده: ۱,۶۲۰

مصاحبه مدیرعامل محترم تعاونی با رادیو اقتصاد در خصوص بسته بندی کارتن

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
(قسمت اول )
 (قسمت دوم)

[بازگشت به فهرست]