مصاحبه با عضو هیئت مدیره شرکت مایر ملنهوف

کد مصاحبه: ۳۷۳ - تاریخ درج: ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ - مشاهده: ۳,۴۲۶

مصاحبه با آقای فرانس راپوله عضو هیئت مدیره شرکت مایر ملنهوف

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

[بازگشت به فهرست]