مصاحبه با مدیران شرکت الوان ثابت (قسمت دوم )

کد مصاحبه: ۳۶۰ - تاریخ درج: ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ - مشاهده: ۲,۰۹۹

مصاحبه با آقای مهندس امیروهاب وهاب زاده مدیرعامل و سرکار خانم ملیحه تاری ابوذر ، مدیر گروه کاغذ و کارتن شرکت الوان ثابت

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

[بازگشت به فهرست]