اقای مهندس احسان رومی در جلسه مقوا سازان

کد مصاحبه: ۳۰۱ - تاریخ درج: ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ - مشاهده: ۱,۵۰۶

اقای مهندس احسان رومی از شرکت مهندسی آسیاوات در خصوص حامل های انرژی در جلسه مجمع عمومی مقوا سازان بهداشتی ایران ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ www.asiawatt.com

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

[بازگشت به فهرست]