کتاب آشنایی با کاغذ گلاسه از تولید تا چاپ

کد مصاحبه: ۲۷۴ - تاریخ درج: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ - مشاهده: ۲,۴۷۹

شرکت سهیل اقتصاد وارد کننده کاغذ گلاسه بصورت رول و شیت کتاب آشنایی با کاغذ گلاسه از تولید تا چاپ را تهیه نموده است این کتاب بصورت جامع در خصوص نحوه تولید کاغذ گلاسه توضیح داده است

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر می باشد 

مراحل ساخت کاغذ
معرفی................................1
تولید چوب...............2
سفید کردن خمیر....................3
تولید خمیر کاغذ ...........................4
تولید کاغذ .................................7
دستگاه شکل دهنده دوقلو (توئین فرمر) و شکل ......10
گپ فرمر............10
پوشش دهی ...............11
عملیات بر روی سطح کاغذ......................12
دستگاه فشار.......................12
قسمت فیلمی ............................13
برش دهنده های مدور..............................13
پایان کار.......................16
دستگاه براق کننده .....................16
بسته بندی و نگهداری .................16
خصوصیات کاغذ ..................18
نتیجه گیری ها ...........20
استاندارد اندازه گیری
مقدمه ..........23
ویژگی های بصری.............24
ویژگی های کاغذ....................25
ویژگی های سطح .............................27
استحکام .......................31
جذب ..........................32
سکات باند استحکام درونی .......................34
آزمایش ترک خوردگی .........................34
سایر موارد .........................35
سنجش زاویه تماس ..................36
تحلیل گر دینامیک نفوذ .....................37
فهرست استانداردها و اندازه گیری ها ...................38
مقاومت مالشی جوهر ..............................39
آزمایش ترک خوردگی..........................39
جدول واحدهای توصیف شده .........................40
نتیجه گیری ها .....................41
شرایط آب و هوایی کاغذ
وضعیت موجود صنعت چاپ و پرداخت ....................43
معرفی ...............................44
تعریف اصطلاحات .......................46
تاثیر آب و هوای داخلی بر صافی کاغذ ................46
تاثیر رطوبت هوا .............................47
تعداد رطوبت.....................................48
نسبت بین شرایط اقلیمی و مشکلات فنی چاپ ..........................49
شرایط قابل کنترل توسط متصدی چاپ .......................52
مسائل خاص در چاپ افست متری .................................53
ترک در محل تا خوردگی......................54
مشکلات چاپ افست متری ...........................55
سنجش دما و رطوبت .....................................58
نتیجه گیری................................59
روند چاپ
چاپ ..........................61
جابجایی کاغذ ..........................64
افست شیت......................65
افست رول ..............................68
کنترل در طول چاپ ........................69
شکستگی در تا خوردن و مرطوب سازی مجدد .........................70
نتیجه گیری ها ......................76
 http://www.soheilpjs.com/
تلفن :88482013
   88482014
 

[بازگشت به فهرست]