درباره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران چه می دانید ؟

کد مصاحبه: ۱۷۳ - تاریخ درج: ۱۳۹۰/۰۳/۲۰ - مشاهده: ۲,۴۴۲

انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران سابقه ای نزدیک به ۲۲سال فعالیت دارد.در سال ۱۳۶۶ عده ای از کارآفرینان صنعت سلولزی که افکار مشابهی در صنعت سلولزی داشتند گردهم آمدند

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
و نهادی با عنوان شورای صنایع کاغذی بهداشتی تأسیس کردند که بعد از مدتی با نام سندیکای صنایع کاغذی و بهداشتی ایران شناخته شد و در تاریخ 21/09/1367 در اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمائی به ثبت رسید . این سندیکا با طرح آئین نامه انجمن های صنعتی و تصویب آنها مجدداً با نام انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران به موجب ماده 131 قانون کارجمهوری اسلامی ایران وآئین نامه مصوب دی ماه 1371هیئت وزیران در تاریخ 20/06/1375 در اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمائی وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسید که تا امروز به فعالیت خود ادامه داده است . در حال حاضـر وظیفه اصلـی انجمن هـای صنعتی دادن آگاهــی و اطلاعات لازم به مسـؤولان است تا مسایل جاری دقیقاً مورد بررسی قرارگیرد و آنچه به سود صنعت و اقتصاد کشور است به مرحله اجرا گذاشته شـود . در حال حاضـر انجمن به طـور همزمان هم تلاش وسیعی برای حل مشکلات روزمـره انجام می دهد و هم نگاه وسیعی به آینده این صنعت دارد تا بتواند با متحول ساختن صنعت سلولـزی بـا چالش های آینده رویارویی کند .

انجام آن قسمت از وظایفی که از طرف مؤسسات دولتی طبق موازین قانونی به عهده انجمن واگذار می شود .

حفظ حقوق و منافع قانونی مشترک شرکت و مؤسسات عضو انجمن .

ایجاد روابط حسنه بین اعضای خود.

کنترل کیفی محصولات تولیدی طبق استاندارد موجود و همکاری با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی درصورت لزوم و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور تجدیدنظر در استانداردها .

ملزم نمودن کلیه اعضای انجمن به مراعات اصول فنی و استانداردهای تدوین شده و قواعد صحیح و تعهدات خود در مورد پیمان ها و قرارداد های منعقده در داخل و خارج از کشور .

اثبات و معرفی توانائیهای بالقوه شرکت های داخلی فعال در زمینه صنایع کاغذی و بهداشتی به افکار عمومی و صاحبان صنایع .

اشاعه فرهنگ طراحی و نو آوری در محصولات بهداشتی

ترغیب رعایت استانداردهای صنعتی و سطح تکنولوژی روز در کالاهای وارداتی .

ترغیب ارگان ها و سازمان های ذیربط در استعلام از انجمن .

ترغیب دستگاه های اجرائی جهت جلوگیری از واردات کالاهای ساخته شده در مواردی که تولیدات داخلی پاسخگوی نیازها باشد .

تدوین سیاست هــای اجرائی و نظارتی در رابطه با همکاری شرکت هــای داخلی با طرف های خارجی .

مطالعــه برای تأمین بهداشت کارکنان فنی و غیر فنی ، متخصص و غیر متخصص شرکت ها و مؤسسات عضو انجمن .

تشکیل صندوق ها و مؤسسه اعتباری و تضمین صنفی و شرکت های تعاونی برای اعضای کارکنان آنها با کسب مجوزهای لازم از مقامات ذیصلاح .

تهیه هرگونه اطلاعات و نشریات لازم مربوط به صنایع سلولزی بهداشتی برای استفاده اعضای انجمن با کسب مجوزهای لازم از مسئولین ذیربط .

تأسیس کتابخانه و نشر مجلات مفید و ترویج اصول فنی جدید در خصوص صنایع سلولزی بهداشتی و ارائه آموزش های لازم با کسب مجوزهای لازم از مسئولین ذیربط .

حفظ حقوق قانونی و روابط اعضای انجمن در ارتباط با مقامات رسمی کشــور در جهت حل اختلاف بین طرفین .

همکاری با وزارتخانه ها و سازمان ها و اشخاص ذیعلاقه در پیشبرد تخصص های موضوع فعالیت اعضاء در کشور .

شرکت در کمیسیون های رسیدگی به مالیات و بیمه های اجتماعی مربوط به اعضای انجمن و جذب حمایت های دولتی از جمله معافیت های بیمه های مالیاتی و گمرکی جهت رقابت با منابع خارجی ( با رعایت موارد قانونی و کسب مجوز های لازم ) .

مشارکت در کمیسیون های حل اختلاف بین شرکت های عضو انجمن و اشخاص ثالث .

انجمن در مقابل ارجاعات وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه و شوارای اقتصاد و شورای عالی کار و شهرداری ها و سازمان های دولتی و مؤسسات ذیعلاقه عندالزوم اطلاعات در دسترس آنها قرار خواهد داد .

معرفی دانشجویان رشته های علوم پزشکی به منظور کار آموزی به اعضای انجمن با هماهنگی دستگاه های ذیربط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت و در مان و آموزش پزشکی .

تهیه طرح های لازم برای تحصیل سرمایه جهت انجام کارهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت های عضو انجمن .

راهنمائی شرکت های عضو انجمن جهت طبقه بندی مشاغل و سایر اموری که در بهبود امورد مربوطه مؤثر است .


تشکیل مؤسسات آموزشی و باشگاه های فرهنگی و ورزشی (با کسب اجازه از سازمان های ذیربط) .

ایجاد واحد کارشناسی ( به صورت موردی ) جهت بررسی حسن اجرای تعهدات قراردادی و صنفی اعضاء صرفاً در راستای اهداف تعیین شده در اساسنامه در صورت اختلاف و استعلام کتبی و بنا بر تشخیص و تصویب هیئت مدیره .

مدیریت و سازماندهی در استفاده متقابل شرکت های داخلی از امکانات یکدیگر .

تبصره : تعیین آئین نامه مربوط به شرح وظایف و تعداد اعضای هیئت کارشناسی به عهده هیئت مدیره انجمن می باشد

هیئت مدیره :

عباس فصیح خوشگرد رئیس هیئت مدیره


پرویز مرادی نایب رئیس هیئت مدیره


علی محمد احمدیان رشتی عضو هیئت مدیره و خزانه دار

علی محمدی عضو هیئت مدیره

سیف اله ملکی عضو هیئت مدیره

فریدون دهخوارقانی دبیـــــــر

مهدی پورموسوی بازرس

برگرفته از سایت انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران

[بازگشت به فهرست]