آخرین وضعیت کارخانجات کاغذ مراغه - غرب و کارون

کد مصاحبه: ۱۵۹ - تاریخ درج: ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ - مشاهده: ۴,۳۰۱

کاغذ سازی مراغه متعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) می باشد که سهامداران آن شرکت های تحت پوشش شستا، (هولدینگ) می باشند.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

مشخصات: 55 هزارتن واحد خمیرسازی - 60 هزارتن تولید کاغذ چاپ و تحریر (گراماژ 50 تا 120 گرمی) و محل کارخانه در آذربایجان شرقی / مراغه

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از وضعیت شرکت تقریباً تمامی ماشین آلات در بخش خمیر و کاغذ سازی نصب و مراحل تولید کاغذ شروع شده است. تاریخ شروع بهره برداری با توجه به اطلاعات اخذ شده از سوی شرکت 21/12/1387 بوده است لذا به دلایلی نظیر عدم کیفیت کاغذهای تولیدی که شامل عدم درخشندگی و شفافیت مناسب، وجود پرز در سطح کاغذ، عدم پراکندگی مناسب الیاف در سطوح کاغذ و غیره عملاً باعث گردیده تا تولید واقعی شرکت درتاریخ یاد شده محقق نگردد. در حال حاضر شرکت مزبور تولیدات آزمایشی و فعالیت در بخش تحقیق و توسعه جهت رسیدن به تولید انبوه را در دست اجرا دارد.

کاغذ سازی غرب:

مالکیت: صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی 29.35 درصد – ستا 29.35 درصد - شرکت سرمایه‌گذاری امید 30 درصد - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی 5.74 درصد و سایر 5.56 درصد.

مشخصات:50 هزارتن واحد خمیر - 75 هزارتن کاغذ چاپ و تحریر) گراماژ 70 تا 90 گرمی (- 5 هزارتن کاغذ گلاسه (70 تا 120 گرمی (

محل کارخانه: کرمانشاه - هرسین

بخش عمده ماشین آلات خمیر و کاغذ سازی به محل کارخانه حمل گردیده ولی در حال حاضر عملیات اجرایی پروژه متوقف و تاریخ شروع بهره برداری نامشخص می باشد.

کاغذ سازی کارون:

مالکیت: شرکت سرمایه گذاری استقلال

مشخصات: 80 هزارتن واحد خمیرکاغذ - 75 هزارتن کاغذ چاپ و تحریر

محل کارخانه: خوزستان / هفت تپه

با توجه به نصب برخی از ماشین آلات در بخش خمیر و کاغذسازی به دلایلی نظیر مشکلات نقدینگی واحد مزبور تعطیل می باشد.

طرح و توسعه نیشکر:

مشخصات: 4 واحد طرح جانبی کشت و صنعت) کاغذ سازی (وابسته به طرح و توسعه نیشکر می باشد، تولیدات هر واحد شامل 54 هزارتن خمیر کاغذ و 88 هزار تن کاغذ چاپ و تحریر در گراماژ های 50 تا 120 گرمی خواهد بود.

با توجه به اطلاعات موجود 4 واحد کاغذ سازی وابسته به ط رح و توسعه نیشکر درحال بررسی های اقتصادی بوده ولی عملاً عملیات طرح اجرایی نشده است، در ضمن طرح توسعه نیشکر و طرح جانبی آن وابسته به وزارت جهاد کشاورزی می باشد. توضیح اینکه قرار گرفتن 4 واحد مزبور در کنار مزارع نیشکر رودخانه اروند کنار واقع در استان خوزستان و ضایعات باقی مانده از استحصال نیشکر) باگاس (، به عنوان ماده اولیه در تولید خمیر الیاف کوتاه موردمصرف در صنایع کاغذ سازی، ضمن ایجاد ارزش افزوده برای واحدهای مزبور بخش قابل توجهی از نیاز کشور به انواع کاغذهای چاپ و تحریر مرتفع می گردد.
[بازگشت به فهرست]