مقایسه میانگین قیمت کاغذ چاپ ۷۰ گرمی شرکت گروه صنایع کاغذ پارس طی سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۸

کد مصاحبه: ۱۵۸ - تاریخ درج: ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ - مشاهده: ۳,۳۹۵

قیمت: قیمت گذاری کاغذ چاپ ۷۰ گرمی شرکت گروه صنایع کاغذ پارس تا تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۸۵ توسط شورای محترم اقتصا د و براساس محاسبات کارشناسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می گرفت

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
 

  میزان تولید انواع کاغذهای شرکت گروه صنایع کاغذ پارس طی سالهای 1380 لغایت مرداد ماه 1389

 

  سال

  نوع کاغذ

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  5 ماهه 89

  کل تولید

  49332

  49495

  51373

  47134

  47825

  45303

  36605

  22255

  30848

  2887

  کاغذ 70 گرمی

  29300

  31844

  29854

  25024

  22665

  16621

  3817

  1518

  1970

  752

 

  میزان فروش انواع کاغذهای شرکت گروه صنایع کاغذ پارس طی سالهای 1386 الی 1388

  سال

  نوع کاغذ

  1386

  1387

  1388

  کل فروش

  36643

  22457

  25663

  فروش کاغذ چاپ 70 گرمی

  4195

  1528

  1686

 

  قیمت: قیمت گذاری کاغذ چاپ 70 گرمی شرکت گروه صنایع کاغذ پارس تا تاریخ  01/09/1385 توسط شورای محترم اقتصا د و براساس محاسبات کارشناسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می گرفت از این رو قیمت آن در طول سال ثابت بوده لیکن بعد از اجرای 1385، قیمت محصولات تولیدی شرکت رأسا توسط خود واحد و مصوبه شماره 70240 مورخ 28/04/1385 قیمت محصولات تولیدی شرکت رأسا توسط خود واحد و براساس نظام عرضه و تقاضای بازار و با رعایت ضوابط معمولی قیمت گذاری سازمان حمایت تعیین می گردد.

  براین اساس قیمت کاغذ چاپ 70 گرمی و نیز دیگر گراماژهای کاغذ شرکت به شرح جداول زیر می باشد (واحد کلیوگرم / ریال).

  مقایسه میانگین قیمت کاغذ چاپ 70 گرمی شرکت گروه صنایع کاغذ پارس طی سالهای 1380 لغایت 1388

  سال

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  قیمت کاغذ 70 گرمی

  4400

  4480

  4928

  5580

  8777

  8777

  8500

  8900

  8000

درصد اختلاف قیمت سال 1384 نسبت به سال 1383 مابه التفاوت نرخ ارز معادل 1810 ریال می باشد.در نمودار زیر این روند نشان داده شده است

 

  مقایسه میانگین قیمت انواع کاغذهای چاپ و تحریر شرکت گروه صنایع کاغذ پارس طی سالهای 1386 لغایت 1388

  سال

  نوع کاغذ

  86

  87

  درصد تغییرات

  88

  درصد تغییرات

  70 گرمی ورق سفید

  8500

  8900

  5

  8000

  (10)

  70 گرمی رول سفید

  8300

  8700

  5

  7800

  (10)

  80 گرمی ورق سفید

  8000

  9000

  13

  9000

  0

  80 گرمی رول سفید

  7800

  8800

  13

  8800

  0

  90 گرمی و بالاتر ورق سفید

  7700

  8200

  7

  8200

  0

  90 گرمی و بالاتر رول سفید

  7500

  8000

  7

  7800

  (5/2)

  90 گرمی و بالاتر ورق نخودی

  6300

  6700

  6

  6700

  0

  90 گرمی و بالاتر رول نخودی

  6100

  6400

  5

  6400

  0

 

  مقایسه قیمت ماهیانه بازار آزاد کاغذ چاپ 70 گرمی تولید داخل و وارداتی طی سالهای 1387 الی 1388

  سال

  ماه

  1387

  1388

  کاغذ چاپ وتحریر تولید داخل

  (70 گرمی)

  کاغذ چاپ تحریر وارداتی (اندونزی)

  (70 گرمی)

  کاغذ چاپ و تحریر تو لید داخل (70گرمی)

  کاغذ چاپ وتحریر وارداتی (اندونزی) (70گرمی)

  فروردین

  10612

  12449

  9898

  10306

  اردیبهشت

  10612

  12041

  9728

  9929

  خرداد

  11255

  12081

  9490

  10367

  تیر

  11255

  12163

  9541

  10367

  مرداد

  11088

  13129

  9347

  10220

  شهریور

  10922

  12294

  در بازار موجود نبوده است

  10220

  مهر

  10765

  12837

  9592

  10051

  آبان

  10612

  12602

  9592

  10147

  آذر

  10286

  11902

  9490

  10071

  دی

  10418

  12418

  9490

  1071

  بهمن

  10204

  12500

  9592

  10409

  اسفند

  10051

  10918

  9490

  10765

 

 
 stsm.ir
 
 
 
 
 

[بازگشت به فهرست]