مقایسه قیمت ماهیانه بازار آزاد کاغذ روزنامه تولید داخل و وارداتی طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸

کد مصاحبه: ۱۵۷ - تاریخ درج: ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ - مشاهده: ۲,۴۲۷

درصد اختلاف قیمت سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۷ - ۴۸ درصد به لحاظ تغییر نظام پرداخت یارانه کاغذ می باشد.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

  شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به عنوان بزرگترین و تنها تولیدکننده کاغذ مطبوعات و کاغذ کنگره ای در کشور محسوب می شود. ظرفیت اسمی سالانه شرکت حدود 175 هزارتن شامل کاغذ روزنامه (48.8 گرمی) کاغذ چاپ و تحریر (50 تا 70 گرمی) و کاغذ کنگره ای) لایه میانی کارتن (، 113 تا 127 گرمی می‌باشد. در سال 1388 از 80 درصد از ظرفیت خود استفاده کرده است.

  تولید و فروش:وضعیت تولید انواع کاغذ مربوط به شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران طی سالهای 1380 لغایت 1388 طی جداول زیر می‌باشد (واحد: تن).

  مقایسه میزان تولید انواع محصولات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران طی سالهای 80 لغایت 88

 

  میزان فروش کاغذ مطبوعات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران طی سالهای 1386 لغایت 1388 به شرح جداول زیر می‌باشد.

  مقایسه میزان فروش کاغذ روزنامه شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران طی سالهای 86 لغایت 88

 

 

  بر اساس جدول فوق میزان فرو ش شرکت چوب و کاغذ مازندران درسال 1388 نسبت به سال 1387 در حدود 70 درصد کاهش داشته است.

  قیمت: قیمت گذاری کاغذ مطبوعات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران تا تاریخ 01/09/1385  توسط شورای اقتصاد انجام می گردید. نحوه قیمت گذاری کاغذ مطبوعات نیز پس از اجرا ی مصوبه آزادسازی قیمت در چارچوب نظام عرضه و تقاضای بازار و براساس تصمیمات هیأت مدیره شرکت و با رعایت ضوابط عمومی قیمت گذاری سازمان حمایت صورت می پذیرد. جدول زیر قیمت کاغذ مطبوعات جهت عرضه به موسسات مطبوعاتی کشور را طی سالهای 1380 لغایت 1388 نشان می دهد.

  مقایسه قیمت کاغذ روزنامه شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران از سال 1380 لغایت 1388

 

 

  درصد اختلاف قیمت سال 1384 نسبت به سال 1387 - 48 درصد به لحاظ تغییر نظام پرداخت یارانه کاغذ می باشد.

  تغییرات قیمت ماهیانه کاغذ روزنامه دربازار آزاد طی سالهای 1387 و 1388 به شرح جداول زیر می‌باشد:

  مقایسه قیمت ماهیانه بازار آزاد کاغذ روزنامه تولید داخل و وارداتی طی سالهای 1387 و 1388 (واحد کیلو گرم / ریال)

 

 

 
 stsm.ir
 

[بازگشت به فهرست]