مشکلات مدیریتی صنعت کاغذ در کشور

کد مصاحبه: ۱۵۵ - تاریخ درج: ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ - مشاهده: ۱,۸۹۰

• نبود استراتژی مشخص برای برون سپاری فعالیت های غیر مولد برای کوچک سازی واحدهای صنعتی و پرداختن بیشتر به مباحث تخصصی

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

نبود برنامه ای جامع برای پیشبرد اهداف
•تغییرات سریع مدیران
•نبود نظام ارزیابی عملکرد مناسب
• نبود اولویت بندی و بودجه بندی
• نبود استراتژی مشخص برای برون سپاری فعالیت های غیر مولد برای کوچک سازی واحدهای صنعتی و پرداختن بیشتر به مباحث تخصصی
• نبود سیستم های اطلاعاتی و بستر داده ای مناسب برای تجزیه و تحلیل و تصمیم سازی
• عدم یکپارچگی سیستم‌های مورد استفاده
• نبود تحقیق و توسعه و برنامه ریزی

مشکلات بازاریابی، فروش و تدارکات در صنعت کاغذ ایران

•افزایش تقاضا برای مصرف انواع کاغذ به لحاظ مصارف در بخش اقلام تبلیغاتی، بسته بندی ها و غیره .
•عدم اطلاع از بازار و تغییرات آن
•نبود بانک اطلاعاتی جامع از تأمین کنندگان مواد اولیه صنعت کاغذ
•مشخص نبودن بازارهای هدف صنعت کاغذ
• نبود اطلاعات جامع از واردکنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان کاغذ و مواد اولیه آن
• درصد نارضایتی بالای مشتریان کاغذ از محصولات داخلی به دلیل کیفیت پایین محصولات داخلی
•عدم وجود برنامه های مشخص برای سودهی بیشتر
• نبود حسابداری مدیریت و قیمت تمام شده مشخص و واقعی برای محصولاتی نظیر کاغذ
•درصد بالای هزینه‌های ثابت و در نتیجه نقطه سر به سر بالا
•سهم بالای انرژی در قیمت تمام‌شده
• عدم وجود سیستم کنترل هزینه و هزینه یابی بر مبنای فعالیت ها
• عدم بررسی سودهی تولیدات و تعریف محصولات سوده
•مشخص نبودن میزان سرمایه گذاری برای پروژه های در صنایع کاغذ و نحوه محاسبه برگشت سرمایه
•تخصیص غیربهینه سرمایه , بواسطه عدم توجه کافی به توجیه اقتصادی , فنی و مالی در انتخاب پروژه های صنعت کاغذ(کارون) که سبب انتخاب و اجرای پروژ ه های فاقد توجیهات فوق شده است.
•نسبت فروش غیر نقدی به فروش نقدی بالا به دلیل عدم توان رقابت با محصولات وارداتی
•نسبت بدهی های جاری بالا در واحدهای صنعتی اصلی تولید کاغذ از قبیل کاغذ پارس
stsm.ir


[بازگشت به فهرست]