کارگاه چهارم تخصصی- آموزشی شیمی پایانه تر کاغذسازی

کد مصاحبه: ۱۴۹ - تاریخ درج: ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ - مشاهده: ۱,۹۸۹

موضوع این کارگاه که کارگاه آخر بوده است، استراتژی‌های صرفه‌جویی در هزینه‌های کاغذ‌سازی در بحث شیمی‌کاغذ سازی بود.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
   
به گزارش خبرنگار سایت اطلاع رسانی صنایع سلولزی ایران ،موضوع این کارگاه که کارگاه آخر بوده است، استراتژی‌های صرفه‌جویی در هزینه‌های کاغذ‌سازی در بحث شیمی‌کاغذ سازی بود. صاحبان صنایع مورد توجه زیادی قرار گرفته به نحوی که بیشتر سئوال کنندگان این کارگاه در زمان پرسش و پاسخ از این بخش بودند.
کارگاه چهارم
در مفهوم هزینه 8 گروه وجود دارد:
1-افت مواد (افت بازده)
2-سرعت کم تولید
3-توقف های برنامه ریزی نشده در ماشین
4-استفاده غیر موثر از مواد شیمیایی
5-افزودنی های فرآیندی و کنترل آنها
6-کاهش الیاف مورد استفاده برای ساخت 1 تن کاغذ با کاهش وزن پایه و افزایش سطح فیلر
7-مقدار انرژی مورد نیاز برای تولید 1 تن کاغذ
8-هزینه نقل و انتقال مواد شیمیایی

هزینه های ثابت
1-هزینه های اداری
2-هزینه های مالیات (بدهی و بیمه)
3-هزینه های غیرمستقیم (هزینه هایی که به میزان تولید بستگی ندارند)

هزینه های مستقیم به میزان تولید وابسته اند:
هزینه های مستقیم متغیر
هزینه های مستقیم غیرمتغیر

خرید خمیر جز هزینه های مستقیم متغیر است.هزینه های تعمیر و نگهداری همیشه هزینه های ثابت است.هزینه های بازنشستگی و بیمه جز هزینه های ثابت است.
در بحث تیمار پساب و فاضلاب نیز گاهی می گویند جز هزینه های ثابت است چون همیشگی است همچنین در کارخانه هزینه استهلاک هم وجود دارد.
با افزایش تولید هزینه های متغیر (نقدینگی) بیشتر می شود.
وقتی کاغذ خاصی تولید می شود مشتری به آن به چشم یک کالای عمومی برخورد می کند و پول کافی پرداخت نمی کند،پس باید تدابیری اندیشید تا هم نیاز مشتری تامین شود هم هزینه ها کاهش یابد که این امر آسان نیست.

راه حل هایی برای کاهش هزینه ها برای افزودنی های کاربردی:
1-استفاده موثرتر از افزودنی ها (همچنین بیشتر از نیاز استفاده نشود)
2-توجه به اینکه مبادله و تداخل مواد در سیستم چگونه است و رفتار متقابل آنها را سنجید
3-در نظر گرفتن عواملی که مواد مصرف شده را بی اثر می کند
4-کنترل فرآیند و کاهش نوسانات 


 

   
جلسه اول جلسه دوم
جلسه سوم جلسه چهارم

[بازگشت به فهرست]