مصاحبه با اقای محمد مصطفی انصاری - کارگزاری رسمی بیمه

کد مصاحبه: ۱۴۸ - تاریخ درج: ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ - مشاهده: ۲,۲۷۶

جناب اقای انصاری با توجه به سوالاتی که برای بازدید کنندگان مطرح است لطفا در حد اختصار جواب سولات زیر را اعلام فرمایید

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

 
1- درنتیجه تصادف رانندگی در بیمارستان بستری هستم ، مقصرحادثه از پرداخت هزینه های پزشکی خودداری می نماید . برعلیه مقصر چه اقدامی می توانم انجام دهم ؟
جواب : هیچ اقدام قانونی تازمان ترخیص از بیمارستان متصور نمی باشد . بعداز دریافت صورتحساب بیمارستان می توانید برعلیه مقصر جهت دریافت هزینه های پزشکی اقامه دعوی نمایید.
 
2- با صدور رأی دادگاه درسال 1384 بنده محکوم به پرداخت 3 دیه کامل مرد مسلمان شده ام . شرکت بیمه براساس بیمه نامه ثالث بنده صرفأ تعهد پرداخت یک دیه کامل را می پذیرد تکلیف چیست ؟ ( پرداخت تا سقف تعهد بیمه نامه )
جواب : درصورت کامل بودن شرایط بیمه نامه مربوطه (ثالث ) بیمه گر متعهد است براساس قاعده تعدد دیات تمامی غرامت دیه ( 3 دیه کامل ) را به زیاندیده پرداخت نماید.
 
3-  شرکت بیمه براساس نظریه کارشناس آتش نشانی حادثه موضوع بیمه را عمدی دانسته واز پرداخت خسارت خودداری می نماید ، چه کنم ؟
جواب : درصورت طرح دعوی در دادگاه و عدم امکان اثبات بیمه گر در عمدی بودن حادثه خسارت تمامأ قابل وصول خواهد بود. البته پیشنهاد می گردد قبل از طرح موضوع در دادگاه بیمه گر را دعوت به اجرای اصل داوری نمود.
 
4-  رأی دادگاه مربوط به بیمه نامه ثالث درسال 1385 صادرودرسال 1386 به بنده ابلاغ گردیده است . شرکت بیمه مسئول پراخت دیه به نرخ کدام سال است ؟
جواب : براساس قوانین و دستورالعملهای قوه قضائیه و بیمه مرکزی ایران شرکت بیمه ملزم به پرداخت دیه بصورت  یوم الادا (زمان پرداخت سال 1386 ) می باشد و از آنجایی که شرط ارائه رأی دادگاه بعنوان شرط اصل پرداخت از طرف بیمه گر می باشد بنابراین بیمه گر پس از دریافت به موقع رأی؛ ملزم به پرداخت غرامت بصورت یوم الادا وکامل است .
 
 
5-  براساس رأی دادگاه بنده محکوم به پرداخت دیه شده ام که شرکت بیمه دیه مربوطه را به زیاندیده پرداخت کرده است. اکنون زیاندیده دعوی جدیدی را طرح کرده است و تقاضای پرداخت هزینه معالجات نموده است . آیا بنده محکوم می شوم و اگر حکم به پرداخت صادرشود تکلیف چیست ؟
جواب : احتمال بسیارزیاد شما محکوم به پرداخت هزینه های مربوطه خواهید شد که دراین حالت شرکت بیمه ملزم به پرداخت هزینه پزشکی مربوطه علاوه بر مبلغ دیه خواهد بود.
 
6-  چگونه می توان هزینه های بیمارستانی مربوط به تصادف را به بیمارستان پرداخت ننمود؟
جواب : به موجب ماده 92 قانون برنامه توسعه سوم مراکز درمانی دولتی اجازه دریافت هیچ گونه وجهی از مصدومین ترافیکی را ندارند و بیمارستانهای خصوصی صرفأ مجاز به دریافت هزینه های مربوط به تعرفه های خصوصی منهای تعرفه دولتی می باشند.
 
7- چگونه می توان اصل غرامت در بیمه را با بند 1 ماده 22 قانون بیمه جمع نمود؟
جواب :  تعریف اصل غرامت - بیمه گر هیچگاه بیشتر از میزان خسارت واقعی  وارده به بیمه گذار و حداکثر تا سقف سرمایه بیمه نامه به بیمه گذار خسارت پرداخت نمی نماید.به عبارتی بیمه موجب برخوداری سود توسط بیمه گذار نمی شود. این بدین معنی نیست که بیمه گر سود یا عدم النفع را بیمه نمی کند بلکه بدین معنی است که بیمه گر در صورتی که سود را بیمه کند در زمان پرداخت خسارت فقط سود واقعی ناشی از عدم حدوث خسارت را پرداخت می کند  نه سود احتمالی یا بیشتر به همین منوال بیمه گر می تواند عدم النفع را نیز بیمه کند ولی زمان بروز حادثه برای موضوع بیمه صرفاً نفع واقعی در صورت ادامه فعالیت را پرداخت می کند و بیمه گذار را در شرایط واقعی قبل از بروز حادثه قرار می دهد.
بعبارتی بیشتر از سود یا نفع حاصل از ادامه فعالیت  را بیمه گر تقبل نمی کند به همین دلیل است که در ایران بیمه عدم النفع بسیار کم فروخته می شود چون تشخیص میزان سود یا نفع در صورت توقف فعالیت به سادگی قابل شناخت و محاسبه نیست .  گاهی اصل غرامت با بیمه نمودن عدم النفع یا سود اشتباه گرفته می شود،
 
8-  تصادف کردم برای رفتن به زندان چیزی برای وثیقه گذاشتن دردادگاه ندارم چکارم کنم ؟
جواب : اما به موجب قانون بیمه شخص ثالث و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه و سایر مقررات موضوعه شما می توانید بیمه نامه ثالث خود را تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه بعنوان وثیقه به دادگاه ارائه نمایید.
 
9-  دادگاه مقصر حادثه را بواسطه بی احتیاطی در رانندگی و ایراد جرح به من محکوم به پرداخت  60% دیه کامله کرد رأی را به شرکت بیمه ارائه کردم . شرکت بیمه می خواهد فقط 30% دیه را چون زن هستم به من پرداخت کند ! آیا این پرداخت درست است ؟
جواب : اگر رأی صادره مربوط به قبل ازتاریخ 1/4/1387 باشد ( بعضی ازکارشناسان تاریخ 19/6/87 را صحیح می دانند ) به موجب ماده 301. قانون مجازات اسلامی  مبنی بر " دیه زن و مرد یکسان  است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث 3/1 دیه کامل (مرد)برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است " بنابراین دیه شما همان 2/1 یعنی نصف خواهد بود. اما بعداز تاریخهای یاد شده شرکتهای بیمه موظف به پرداخت دیه یکسان به زیاندیدگان فارغ از جنسیت وی می باشند.
 
10-  در بیمه باربری با بیمه گر دچار مشکل شده ام. بیمه گر معتقد است که من مستحق هیچ گونه خسارتی نیستم اما کارشناسان معتقدند که من می توانم از پوشش بیمه ای استفاده کنم . توصیه شما چیست ؟
جواب : به موجب شرایط عمومی بیمه نامه های باربری و موادی ازآیین دادرسی مدنی می توان از شرکت بیمه تقاضای تشکیل جلسه هیئت داوری ( 3 نفر کارشناس ) نمود. با رأی داوران در خصوص ذیحق بودن شما و یا بیمه گر اتخاذ تصمیم خواهد گردید.
 
11-  شرکت بیمه در پرداخت میزان خسارت و اعمال فرانشیز عادلانه عمل نمی کند و هرچه اعتراض می کنم کارشناس مربوطه حاضر به پذیرش اعتراضم نیست ، چکار کنم؟
جواب : نامه ای براساس ماده 22. شرایط عمومی بیمه نامه های بدنه تهیه نمایید. در نامه مربوطه تقاضای تشکیل هیئت داوری ( کارشناسی ) بنمایید. درصورت پذیرش داوری از سوی بیمه گر رأی هیئت قابل اجرا می باشد.
 
12-  درحادثه واژگونی خودروام 3 تن از سرنشینان دچار حادثه شده و من محکوم به پرداخت مبالغی دیه شده ام . دراظهارات مصدومین ( حادثه دیدگان ) دردادسرا یکی از سرنشینان به اشتباه گفت که مسافر بوده اند. هم اکنون شرکت بیمه به بهانه اظهار این سرنشین برای هریک از خسارت دیدگان 30% خسارت را کمتر می دهد. آیا این عمل قانونی است ؟
جواب : خیر- اگر شغل اصلی تان مسافرکشی نیست و صرفأ در اظهارات یکی از سرنشینان چنین مطلبی قید گردیده شرکت بیمه باید تمام خسارت را تاسقف بیمه نامه پرداخت نماید.
 
13-  "تعدد دیه" در  بیمه نامه ثالث  یعنی چه ؟
جواب : در بیمه وازنظر قانون بیمه ثالث " درصورتی که دریک حادثه ، مسئول آن به پرداخت بیش ازیک دیه به هریک اززیاندیدگان محکوم شود، بیمه گر(شرکت بیمه ) موظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه خواهد بود." بعضی اوقات افراد حادثه دیده که مصدومیت آنها شدید می باشد قضات براساس قانون مجازات اسلامی برای اعضاء مختلف مصدوم دیه تعیین می نمایند که جمع دیه های اعضاء برای یک فرد (زنده ) کاهأ بیش ازیک دیه فرد متوفی می باشد. فرضأ اگر کسی در حادثه ای دچار مصدومیت شدید از نواحی مختلف شود مثلا" :  2 چشمش از بین برود( یک دیه کامل)، 2 لبش از بین برود(  یک دیه کامل)، 2 گوشش (از دست دادن شنوایی) از بین برود( یک دیه کامل )،  تمام زیان سالم بریده شود (یک دیه کامل) ، لال  بشود- با ضربه مغزی – (یک دیه کامل) , تمام نخاع قطع بشود( یک دیه کامل)، یکی از مجاری بینی از بین برود(نصف دیه کامل)، که جمع دیات می شود 5/5 دیه کامل که براساس نرخ دیه در سال 1387 مبلغ 000/000/200/2ریال فرد مقصر می باید به حادثه دیده پرداخت نماید. که شرکتهای بیمه براساس ضوابطی و باتوجه به سقف تعهدات بیمه نامه می باید کل مبلغ دیات را در وجه زیاندیده (مصدوم) پرداخت نماید.برای مثال اگر مقصر بیمه نامه ثالث 000/000/40 تومانی داشته باشد بیمه گر تمام  000/000/220 تومان را پرداخت می کند. البته موضوع " تعدد دیات " نباید با " تغلیظ دیات " و تضعیف دیات " اشتباه شود.
 
14-  ازروزی که تصادف کردم و پرونده بیمه ای درشرکت بیمه تشکیل داده ام 2 سال گذشته و هنوز رأی دادگاه اعلام نشده است .آیا اگر رأی صادرشود وبه شرکت بیمه مراجعه کنم مشمول " مرورزمان " می شوم و شرکت بیمه می تواند از پرداخت خسارت خودداری نماید؟
جواب : خیر- " مرورزمان " اصولأ مسئله ای حقوقی است . براساس این نظریه و مبانی تئوریک آن ، فردی که نسبت به مالی ادعایی دارد، ویا اگر ادعای حقی داشته باشد .( کاربرد در بیمه ) هرگاه درمدت مقرر شده برای مروززمان اقدام به استیفای ( تقاضای طلب یا حق ) آن نکند ، محاکم قضایی از استماع ( شنیدن ) و رسیدگی به دعوای او ( خواهان حق ) خودداری خواهند کرد . گاهی مرورزمان یکی از اسباب سقوط تعهد نیز می باشد. درپرداخت خسارت ثالث ازآنجا که شرکت بیمه شرط ارائه رأی دادگاه را برای پرداخت خسارت الزامی دانسته بنابراین می باید پس از ارائه رأی بصورت یوم الادا کل دیه را با توجه به سقف بیمه نامه پرداخت نماید.
 
15-  می خواهم یک قرارداد بزرگ درزمینه بیمه های مسئولیت و باربری بایک شرکت بیمه ببندم اما باتوجه به تجربیات گذشته و اهمیت قراردادی که می خواهم منعقد نمایم از عملکرد شرکت بیمه د رپرداخت خسارت احتمالی آینده واهمه دارم ، توصیه شما چیست ؟
جواب :بهترین پیشنهاد ما به شما اینست که درمتن قراردادتان با شرکت بیمه شرطی را بعنوان توافق قید نماید که در صورت وقوع حادثه موضوع مورد اختلاف ازطریق داوری (تشکیل شورای داوری ) حل گردد.
پیشنهاد بعدی ما به شما اینست که درصورت توافق شرط نمایید تا موضوع خسارت احتمالی توسط یک
" ارزیاب رسمی خسارت " Loss Adjuster  ایرانی مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد.
در صورت پذیرش یکی از 2 شرط ان شاالله دیگر دغدغه خاطر در دریافت خسارت نخواهید داشت.
 
16-  فرزند یکی از اقوام ما در سانحه تصادفی فوت شد و راننده مقصر فرارکرد. می گویند که شرکت بیمه به خانواده فوت شده خسارت می دهد! ماباید به کدام شرکت بیمه مراجعه کنیم ؟
جواب : به استناد قانون درصورت متواری شدن راننده در تصادفات رانندگی " صندوق تأمین خسارات جانی " مستقر در " بیمه مرکزی ایران " بخشی از غرامت جانی وارده به زیاندیده یا متوفی را با توجه به زمان وقوع حادثه پرداخت می نماید. ( البته به موجب قانون جدید " ثالث " باید دیه کامل پرداخت شود )
 
17-  همسرم در آزاد راه تهران – قم تصادف کرد وفوت نمود. پلیس همسرم را مقصر معرفی کرد. باوجود اینکه راننده مقصر نیست آیا می توان از بیمه نامه راننده دیه گرفت ؟
جواب: بله – به موجب قانون شرکت های بیمه فارغ ازاینکه عابرمقصر هست یا نیست در تصادفات مربوط به آزاد راه ها متعهد به پرداخت کل دیه از محل بیمه نامه ثالث راننده می باشند. البته می باید گزارش پلیس ( کروکی ) رامطالعه کرد تا علت تامه حادثه صرفأ عبوراز آزاد راه باشد نه چیزدیگر.
 
18-  راننده مقصری به خودروی من آسیب وارد کرد با توجه به داشتن بیمه بدنه به شرکت بیمه مراجعه کردم شرکت بیمه از پرداخت خسارت به من خودداری می کند . می گوید باید خسارت راازمحل بیمه نامه ثالث مقصر حادثه دریافت کنم . آیا بیمه گر درست عمل می کند؟
جواب : اگرکروکی و کوپن ثالث راننده مقصر و و کالت نامه تفویض پی گیری قضایی (اصل جانشینی ) رابه شرکت بیمه خودتان که بیمه بدنه ازاوخریداری کرده اید ارائه نمایید شرکت بیمه باید صرفأ باکسر 5% فرانشیز تمامی خسارت را به استناد شرایط بیمه نامه پرداخت نماید و مجاز به ارجاع شما به استفاده از محل بیمه نامه ثالث مقصر نمی باشد. 

محمد مصطفی انصاری 

کارگزاری رسمی بیمه کد 531
تلفن :

22223706
26406377
26406378


[بازگشت به فهرست]