کارگاه شیمی پایانه تر کاغذ سازی ۲

کد مصاحبه: ۱۴۶ - تاریخ درج: ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ - مشاهده: ۲,۴۷۳

در جلسه سوم کارگاه شیمی پایانه تر کاغذ سازی

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
   

کارگاه سوم :جلسه سوم
به گزارش خبرنگار سایت اطلاع رسانی صنایع سلولزی ایران ،دریکی از روشهای بهینه سازی استفاده از AKD به صورت تازه (نه منجمد) و یا در دمای پایین تر می باشد.
از ویژگیهای مثبت AKD واکنش پذیری پایین آن است و قبل از خشک شدن کاغذ می توان آن را اعمال کرد اما در حین خشک شدن مانند بقیه مواد فرار تجزیه می شود.ترکیبات روغنی چون فعالیت سطحی پایینی دارند برای Defoamer مناسب نیستند.
رسوبات غیر آلی به علل زیر اتفاق می افتند:
وجود شوک های حرارتی
شوک های ناشی از ph
تغییرات نیروهای برشی در غربال ها
برای جلوگیری از مشکل رسوب باید میزان بحرانی حضور یونهای کربنات کلسیم را رعایت کرد.
سولفات باریم ترکیبی است که از باریم موجود در چوب و سولفات موجود در سیستم کاغذسازی ناشی می شود ماده ای است بسیار خطرناک که از بین بردن آن بسیار سخت می باشد.
پیشنهادی که برای حل این مشکل می شود استفاده از مواد آنیونی است تا رسوب تشکیل شده قدرت کمتری داشته باشد.
باکتری های موجود در خمیر اکسیژن موردنیاز خود را از یون سولفات تامین و آن رابه یون سولفید تبدیل می کنند.
کارگاه چهارم:جلسه چهارم:کف ها
تشکیل کف تاثیر منفی در سرعت آبگیری دارد.با حضور کف مقاومت تر حدود 30% کاهش می یابد و باعث افت شدید راندمان می شود.
علل بوجود آمدن کف :
مصرف زیاد پلیمرها،استفاده از سورفاکتانت ها برای جوهرزدایی
برای از بین بردن کف از آنتی فوم استفاده می شود.آنتی فوم ها ترکیباتی غیر قابل حل در آب ،با ویسکوزیته کم هستند که برای کارایی بیشتر باید در سیستم پراکنده و تمایل به جذب شدن به سطح حباب را داشته باشند.
کف زدای بر پایی روغن یک سور فاکتانت با زنجیره بلند است که با گازوئیل تفاوت بسیاری دارد.
هم اکنون در آمریکا استفاده از آنتی فوم های مشتق شده از نفت منسوخ گشته است.
ضد کف ها بر آهار تاثیر منفی می گذارند.همچنین این مواد حاوی پراکنده ساز ها هستند که ممکن است باعث افت شدید ماندگاری می شوند.

در جریان برگزاری کارگاه از خبرگزاری های متعددی همچون خبرگزاری فارس و همچنین صدا و سیمای استان مازندران و... پوشش کامل کارگاه صورت گرفت.در زیر رزومه هیوبی به صورت کامل آورده شده است.
جهت بزرگ شدن عکس ها روی انها کلیک نمایید
 

   

   
 

   

   

 

 

 

MARTIN A. HUBBE, Ph.D.

                                                                                                           

Professor   &                                                                  (919) 513-3022 (direct)

Buckman Distinguished Scientist                                  (919) 515-2888 (department)

Department of Forest Biomaterials                               (919) 515-6302 (FAX)

North Carolina State University, Box 8005                   hubbe@ncsu.edu

Raleigh, NC 27695-8005                                               http://www4.ncsu.edu/~hubbe

 

 

PROFESSIONAL PREPARATION

 

Clarkson University              Ph.D.,  1984                Research area: Detachment of

Potsdam, NY                          Chemistry                   Colloidal Hydrous Oxide Spheres

                       

Institute of Paper                  M.S., 1979                  Thesis area: Retention of Fine

Chem., Appleton, WI              Paper Technol.           Particles during Paper Manufacture

                                   

Thomas J. Watson                 Fellowship year         Project: Corrosivity of Paper

Foundation                            1976-1977                   Machine Process Waters

 

Colby College                         B.A., 1976                  With honors

Waterville, ME                         Chemistry

                                   

 

APPOINTMENTS

 

1998 to present:          North Carolina State University, Raleigh, NC.

                                                Professor, Dept. of Wood & Paper Science.

Director of  Buckman Wet-End Chem. Research Program.

Director of department’s distance education program.

Founding co-editor of BioResources.com peer-reviewed journal devoted to the science of lignocellulosic materials.

Research focus: Colloidal chemistry, polyelectrolyte interactions, electrokinetic phenomena, adhesive properties of polyampholytes

 

1986-1998:                  International Paper, Corporate Research Center, Tuxedo, NY Principal Scientist, Paper Science group. 

                                    Product development, papermaking chemistry, strength additives, dyes, online charge control, paper machine process optimization

 

1983-1986:                  American Cyanamid Co., Stamford, CT  (now Cytec Industries); Research Associate. 

                                    Development of alkaline sizing chemicals and their interactions with cationic starches and synthetic dry-strength resins.

                 

1979 summer:             Finnish Pulp & Paper Res. Inst., Helsinki, Finland

1978 summer:             Consolidated Paper Co., Wisconsin Rapids, WI    

1976 summer:             S. D. Warren Paper Research, Westbrook, ME

1972-75 summers:      Great Northern Nekoosa Paper, Millinocket, ME

 


 

Hubbe:  Selected Publications

 

Song, J., Yamaguchi, T., Silva, D. J., Hubbe, M. A., and Rojas, O. J. (2010). “Effect of charge asymmetry on adsorption and phase separation of polyampholytes on silica and cellulose surfaces,” J. Phys. Chem. B 114(2), 719-727.

Chen, H., Park, A., Heitmann, J. A., and Hubbe, M. A. (2009). "Importance of cellulosic fines relative to the dewatering rates of fiber suspensions," Ind. Eng. Chem. Res. 48(20), 9106-9112.

Wu, N., Hubbe, M. A., Rojas, O. J., and Park, S. (2009). "Permeation of polyelectrolytes and other solutes into the pore spaces of water-swollen cellulose: A review," BioRes. 4(3), 1222-1262.

Hubbe, M. A., Nanko, H., and McNeal, M. R. (2009). “Retention aid polymer interactions with cellulosic surfaces and suspensions: A Review,” BioRes. 4(2), 850-906.

Hubbe, M. A., and King, K. (2009). Cost-Saving Strategies in Papermaking Chemistry, TAPPI Press, Atlanta, 237 pp.

Lee, S. Y., and Hubbe, M. A. (2009). “Morphologies of synthetic mineral microparticles for papermaking as a function of synthetic conditions,” Colloids Surf. A 339(1-3), 118-125.

Hubbe, M. A., Chen, H., and Heitmann, J. A. (2009). "Permeability reduction phenomena in packed beds, fiber mats, and wet webs of paper exposed to flow of liquids and suspensions: A review," BioRes. 4(1), 405-451.

Hubbe, M. A., and Rojas, O. J. (2008). “Colloidal stability and aggregation of lignocellulosic materials in aqueous suspension: A review,” BioResources 3(4), 1419-1491.

Hubbe, M. A. (2008). “Accurate charge-related measurements of samples from the wet end: Testing at low electrical conductivity,” Paper Technol. 49(6), 21-26.

Lee, S. Y., and Hubbe, M. A. (2008). “Polyelectrolyte titrations of synthetic mineral microparticle suspensions to evaluate charge characteristics,” Colloids and Surfaces A, 331, 175-182.

Hubbe, M. A., Heitmann, J. A., and Cole, C. A. (2008).  “Water release from fractionated stock suspensions.  2.  Effects of consistency, flocculants, shear, and order of mixing,” TAPPI J. 7(8), 14-19.

Cole, C. A., Hubbe, M. A., and Heitmann, J. A. (2008). “Water release from fractionated stock suspensions.  1.  Effects of the amounts and types of fiber fines,” TAPPI J. 7(7), 28-32.

Wu, N., Hubbe, M. A., Rojas, O. J., and Yamaguchi, T. (2008). “Penetration of high-charge cationic polymers into silica gel particles and cellulosic fibers,” Proceedings of the 2nd IPEC Conference, Tianjin, China, Book B, 626-649.

Hubbe, M. A., Rojas, O. J., Lucia, L. A., and Sain, M. (2008). “Cellulosic nanocomposites, A review,” BioRes. 3(3), 929-980.

Hubbe, M. A., Pawlak, J. J., and Koukoulas, A. A. (2008). "Paper's appearance: A review," BioRes. 3(2), 627-665.

Hubbe, M. A., Venditti, R. A., and Rojas, O. J. (2007). "What happens to cellulosic fibers during papermaking and recycling? A review," BioRes. 2(4), 739-788.

Hubbe, M. A., Rojas, O. J., Lucia, L. A., and Jung, T. M. (2007). “Consequences of the Nanoporosity of Cellulosic Fibers on their Streaming Potential and their Interactions with Cationic Polyelectrolytes,” Cellulose 14(6), 655-671.

Hubbe, M. A. and Panczyk, M. (2007). “Dewatering of refined, bleached hardwood kraft pulp by gravity, vacuum, and centrifugation with applied pressure.  Part 1.  Physical and ionic effects,” O Papel 68(10), 74-87.

Hubbe, M. A., and Heitmann, J. A. (2007). "Review of factors affecting the release of water from cellulosic fibers during paper manufacture," BioRes. 2(3), 500-533.

Wang, Y., Hubbe, M. A., Rojas, O. J., Argyropoulos, D. S., Wang, X., and Sezaki, T. (2007). “Charge and dry-strength performance of polyampholytes.  Part 3.  Streaming potential analysis,” Colloids Surf. A 301(1), 33-40.

Hubbe, M. A., Rojas, O. J., Lee, S. Y., Park, S., and Wang, Y. (2007). “Distinctive electrokinetic behavior of nanoporous silica particles treated with cationic polyelectrolyte,” Colloids and Surfaces A 292(2), 271-278.

 

 

جلسه دوم ................... 


[بازگشت به فهرست]