تجزیه و تحلیل بازارهای جهانی و ایران در مورد کاغذ

کد مصاحبه: ۱۰۰ - تاریخ درج: ۱۳۸۸/۰۹/۲۲ - مشاهده: ۲,۵۷۰

درزیرمصاحبه جدید مدیرسایت اطلاع رسانی صنایع سلولزی ایران را درخصوص وضعیت بازارهای جهانی کاغذ و مقوا و هم چین این بازاردرایران را می خوانیم.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

1- جناب اقای مهندس لطفاً بفرمائید چرا وضعیت کاغذ روزنامه درایران به این صورت شده است؟

درحال حاضر برخلاف کاغذهای تولیدی دردنیا کاغذ روزنامه تنها کاغذی است که رشد تقاضای آن دردنیا سیرنزولی طی می نماید
یعنی مصرف روزنامه کمتراز گذشته شده است و این هم به علت وجود رسانه های دیجیتالی می باشد که روزبه روز تعداد آنها دردنیا افزایش پیدا می نماید .
پس متوجه می شویم که تقاضا هرروز کمتر می شود کارشناسان پیش بینی نموده اند که درسال 2015 تقاضا ی جهانی برای کاغذ روزنامه یک سوم کمتراز زمان حال می گردد.
خوب ازطرفی کارخانجات زیادی دردنیا هستند که کاغذ روزنامه تولید می نمایند و می خواهند کاغذ خود را به هرصورتی که شده بفروش برسانند متأسفانه کشورما مورد هجوم سیاست فروش به هرقیمت شده وبا واردات 000/100 تن درهفت ماهه اول سال عملاً تنها کارخانه ما که چوب و کاغذ مازندران می باشد را با تعطیلی روبرو کرد
شاید بعضی ها بگویند خوب ما چرا باید هزینه کارخانجات ایرانی را بدهیم اگرنمی توانند رقابت کنند باید ازمیدان بیرون بروند، درحقیقت این برداشت کاملاً نادرستی است شما اگر نگاه کنید ازهجوم کاغذهای چینی و اندونزی کارخانجات کاغذسازی آمریکایی زیان دیده اند ما نمی توانیم بگوییم که آنها مدیریت رابلد نیستند و باید ازمیدان به دربروند .
ما کشوری هستیم که باید ازصنایع خود حمایت معقول نمائیم زیرا این صنعت است که اشتغال زایی ایجاد می نماید و این صنعت است که می تواند پایه های رشد اقتصادی را دراین کشورمستحکم نماید.
درحال حاضرکارخانه چوب و کاغذ مازندران با تغییردادن خط روزنامه به کاغذ چاپ و تحریر می خواهد ازاین بحران بوجود آمده به سلامت بیرون بیاید
این نکته مهم است که مصرف ایران به کاغذ روزنامه حدود 000/130 تن است که ازاین مقدار
حدود 50 تا 60 هزارتن توسط چوب و کاغذ مازندران و الباقی وارد می گردد.


2- شما فرمودید که بزرگترین واحد کاغذسازی کشور درمقابل واردات کاغذ به چالش افتاده پس ما چه انتظاری ازواحدهای کوچکترداریم

درهمه جای دنیا همینطوراست یک سری کارخانجات بزرگ هستند و یک سری کارخانجات کوچک ، درکشورماهم بدین صورت است ما کارخانجات 5 تن درروز تا 200 تن درروز داریم ولی مشکل اصلی مشکل مدیریتی این واحدها می باشد.
بغیرازچند واحد انگشت شمار الباقی واحدهای کاغذسازی درکشورازآخال کاغذ، کاغذ تولید می نمایند.
یکی ازمشکلات ما مشکل جمع آوری آخال کاغذ می باشد دراروپا 6/66% کاغذها بازیافت
می شود و درایران این رقم به 25% می رسد یعنی ما 41% کمترازاروپایی ها عمل بازیافت را انجام می دهیم که این رقم برای ما خیلی مهم است ازطرفی متأسفانه بعضی ازواحدهای ما به کیفیت کاغذهای خود اهمیتی نمی دهند
که دراین زمان جایی برای این واحدها وجود نداشته و باید یا کیفیت تولیدات خود را ارتقاء دهند و یا فکر کاردیگری برای خود باشند دامنه وسیع قیمت 250 تا 450 تومان درهرکیلوگرم قیمت کاغذ ازآخال نشان دهنده این حکایت دارد.

تمامی این تولیدات برای واحدهای کارتن سازی مصرف می گردد. و آنها هم حق دارند،کاغذ با کیفیت بالا خریداری نمایند ودربعضی ازموارد ترجیح می دهند تا کاغذ خود را ازخارج دریافت نمایند
اما اتفاق کاغذ روزنامه ،برای دیگرواحدهای کاغذ ساز درکشور نخواهد افتاد بعلت اینکه تقاضای کاغذ کارتن دردنیا درحال افزایش است و ازطرفی فروشندگان خارجی این نوع کاغذها حاضربه فروش به هرقیمتی نمی باشند.

3- درحال حاضرما شاهد رکود دربخش کاغذ چاپ و تحریر درایران هستیم بصورتی که قیمت های جهانی با قیمت های داخلی همخوانی ندارند نظر شما چیست؟

درمورد کاغذ چاپ و تحریر باید بگویم که ما سه واحد تولید داخلی داریم ، یکی کاغذ پارس است که به دلایل متعددی قادربه تولید نیست و ظرفیت اندکی را وارد بازار می نماید، کارخانجات چوب و کاغذ مازندران هم به تازگی به جمع این گروه بطور جدیدی می خواهد بپیوندد و کاغذ مراغه هم که حدود یکسال و اندی می باشد که بعلت مسائل و مشکلات مدیریتی تولید ندارد
پس نتیجه گیری می نمائیم باید تمام احتیاج ما ازخارج وارد گردد ما سالیانه حدود 000/280 تن مصرف این نوع کاغذ را داریم که ازخارج وارد می نمائیم اما سوال اینجاست که چرا قیمت ها همخوانی ندارد.
باید بگویم به دو علت است ، اولاً کاغذهای وارداتی ارزان قیمت هنوز درانبارها وجود دارد که وارد بازار می شود درثانی بعلت پائین بودن تقاضا درداخل برای این کاغذها افزایش قیمتی برای آنها متصور نمی شود.

4- منظور شما ازکاغذهای وارداتی ارزان قیمت چیست؟

من نمی توانم بصورت کامل این موضوع را دراینجا بازنمایم ولی این کاغذها ، کاغذهایی بوده که قبلاً وارد و درانبارها ذخیره شده بودند و کم کم دارند وارد بازار می شوند.

5- درمورد مقوای پشت طوسی چه نظری دارید؟

تاکنون ما تمام نیازخودمان را ازخارج وارد می کردیم ولی به تازگی کارخانه اترک ازاصفهان دارد تولیدات آزمایشی خودش را به بازار ارائه می نماید که این کارامید این را می دهد تا مقداری هرچند کم درداخل، مقوای پشت طوسی وارد نمائیم.
درحال حاضر قیمت جهانی و داخلی آن باهم همخوانی داشته و رشد معقولی را درکشور داشته است.

6- پیش بینی می کنید درسال 2010 وضعیت کاغذ و مقوا دردنیا به چه صورتی باشد.

مسلماً کارخانجات کاغذسازی درفکرجبران زیان خود درسالهای گذشته بوده و تمام تلاش خود را به کارخواهند برد تا قیمت کاغذ را تثبیت و بصورت آرم به سطح بالاتر ارتقاء دهند.
درحال حاضر خمیرسازها این افزایش را شروع نموده اند و قیمت های خود را بین 14 تا 50 دلار افزایش داده اند و جهت ثبت قیمت های جدید خود اقدام به احتکار خمیر نموده اند تا با درست کردن بازار کمبود بصورت مصنوعی قیمت را دراختیار خود قراردهند.
درخصوص کاغذهم با توجه به افزایش قیمت خمیر،قیمت کاغذ هم افزایش پیدا می نماید اما باتوجه به ضعیف بودن تقاضا دربازار،کارخانجات با احتیاط بیشتری این کاررا انجام می دهند.

7- بازارایران درسال 2010 میلادی را چطور پیش بینی می نمایند

خوب ماهم متأثرازقیمت بین المللی هستیم وقیمت های داخلی هم تغیر خواهد یافت
و کارخانجات کاغذ سازی ما خوب می دانند قیمت آنها محرک قوی جهت واردات کاغذ ازخارج می باشد پس نباید کاغذ خود را گران بفروشند تا رقیب خارجی برای خود پیدا نمایند.
درحال حاضر کارخانجات زیادی دردنیا احداث شده اند که همه آنها دنبال بازارهای صادراتی هستند که ایران با واردات یک میلیون تنی کاغذ و مقوا درسال بازارمناسبی برای آنها بوده وهر تولید کننده ای
را وسوسه به تست کردن این بازارمی نماید
چنانچه ما مدیریت خوبی دراین موضوع اتخاذ نکنیم کارخانجات کاغذ سازی ما صدمات زیادی را متحمل می شوند.[بازگشت به فهرست]