تبلیغات شبکه های اجتماعی

 
شبکه های اجتماعی
تبلیغات هر بار ارسال ریال
عکس یا متن یا فیلم در کانال های واتس آپ  5.000.000
عکس یا متن یا فیلم در کانال تلگرام 5.000.000
عکس یا فیلم در پیج اینستاگرام 10.000.000
فیلم در کانال یوتیوب 10.000.000
فیلم در کانال آپارات 10.000.000

در صورتی که همه شبکه های اجتماعی را برای تبلیغات انتخاب کنید بهای کل تبلیغات 30.000.000 ریال می باشد