مقالات

۱۳۸۵/۰۷/۱۰
حقیقت مسئله این است كه هر كسی با یك دهان و تارهای صوتی می تواند با دیگران حرف بزند. می تواند اینقدر حرف بزند كه به كلی خسته و درمانده شود. درمورد همه چیز می تواند حرف بزند. می تواند ادعا كند كه بهترین است، می تواند تهدیدتان كند یا حتی فحش و بد و بیراه نثارتان كند.
۱۳۸۵/۰۷/۰۹
مـن انـسانی منفی بین هستم. هیچوقت نیمه پر لیـوان را نمی بینم، فقط نیمه خالی آن را میبینم. اگر هم لیـوان كاملاً پـر بـاشد، نـگران این هستم كه نكـنــد كسـی آن را خالی كند." &#۱۵۰;&#۱۵۰; پیتر مك ویلیامز آیـا شـما هم منفی گرا هستید؟ انسان منفی گرا كسـی اسـت كـه آگـاهـانـه یـا نا آگـاهانه به سمت تفكرات منفـی گـرایش دارد.
۱۳۸۵/۰۷/۰۹
شما "سحر خيز" ميباشيد يا "شـب زنده دار"؟ آيا تاكنون شـده كـه زودتـر از زنـگ سـاعـت به طـور خـودكــار از خواب برخيزيد؟ بطور كلي ساعت دروني بدن شما به شما كمك مي كـنـد تا فعاليت خود را در ساعات روز افزايش داده و در تــاريكي و شب هنگام از شدت آنها بكاهيد و به استراحت بپـردازيـد
۱۳۸۵/۰۷/۰۶
هـمواره افـكار ما بروي احساسات ما تاثيرگذار مي باشـد. اگر تصور كنيد كه كارهايتان سر و سامان نـخواهند گرفت، در شـمـا احـساس اندوه و انفعال ايجاد شده و از تـلاش و كوشش دست خواهيد كشيد.
۱۳۸۵/۰۷/۰۴
عـزت نــفس و اعــتماد بنفس بنيادي ترين بخش شخصيت يـك فرد مي بـاشـد كه در تمام جوانب زندگي فرد خود را به نـحـوي متـظـاهــر مي سازد. اعتماد بنفس سالم و بالا يك ضرورت حـيـاتي و مـطـلق بـــراي هر فردي ميباشد. اعتماد بنفس را ميتوان چنين تعريف كرد:
۱۳۸۵/۰۷/۰۲
شما تا چـه اندازه براي وقت خود ارزش قائليد؟ آيا از بـرنامه زمـاني مـشخصي براي به انجام رسـانـيـدن كـارهــاي خود پيروي ميكنيد؟ يك عامل بسيار مهم در هر موفقيتي برنامه ريـزي صحيح و پيروي از يك برنامه زماني مشخص براي نيل بـه اهداف مطلوب ميـبـاشد.
۱۳۸۵/۰۷/۰۲
هـر كـدام از مـا گاهی اوقات از خود سوال می كنیم كه چراایـن هـمـه وقـت، انـرژی و تـخـصـص را بـه شـغل فعلی خود اختـصاص داده ایم و بـعد فـكر می كـنـیـم كه زمان تغیـیر فرارسـیـده و شروع می كنیم به ورق زدن صفحات آگهی های اسـتـخدام و در بـعـضـی مـوارد نـیـز به فــكر راه انداختن یك تـجـارت شـخـصـی می افتیم. پیش از اینكه برگه استعفای خـود را امـضـا كنـیـد، بـبـینید كـه آیــا شغل شما به راستی نیازها و احتی
۱۳۸۵/۰۶/۳۰
ممكن است تصور كنید كه شما راهتان با آن دسته افراد موفقی كه پیوسته كامیابی های تازه حاصل می كنند یكی نباشد. البته ممكن است آنها توانایی هایی داشته باشند كه شما فاقد آن هستید، اما همیشه به یاد داشته باشید: موفقیت آموختنی است و تنها تفاوت شما با آنها این است كه آنها همیشه یك سری عادات خاص را به كار می بندند و این باعث كامیابیشان می شود.
۱۳۸۵/۰۶/۲۸
بـه ضربان شريانها اطلاق ميگردد كه از موج فشاري كه دررگــها سير ميكند پديد مي آيد. (نبض به سبب حركت روبه جـلو خـون ايجاد نمي گـردد) سـرعـت ايـن مـوج در نـاحـيـه سـرخـرگ آئـورت ۵-۳ متـر در ثـانـيـه، در عـروق مـحيطي ازقـدرت آن كـاسـتـه شده اما به سرعتش افزوده مي گـردد،
۱۳۸۵/۰۶/۲۵
گزارش «شاخصهاي توسعه انساني ۲۰۰۳» از سري انتشارات سازمان ملل حاكي است: شاخص اميد به زندگي در ايران در بين ۱۶۵ كشور از ۹۰ كشور جهان بيشتر و ۷۵ كشور ديگر كمتر است.
۱۳۸۵/۰۶/۲۳
انسان ها موجوداتي اجتماعي هستند و بررسي هاي اخير نشان داده است يكي از شروط بقاي انسان ، عشق و محبت است. براي درك بهتر اين مطلب توجه داشته باشيد كه وقتي عشق را از شما دريغ مي كنند چه حال و روزي پيدا مي كنيد.
۱۳۸۵/۰۶/۲۲
وقتي مشكلي داريد، به جاي مناسبي برويد و كمي قدم بزنيد، وقتي به خانه بر‌مي‌گرديد، متوجه مي‌شويد كه ديدتان به كلي عوض شده است.
۱۳۸۵/۰۶/۲۱
افرادي سيگاري ميگوينـد كه هـيـچ چيزي لذت بخش تر از كشيدن يك نخ سيگار بعد از يك روز خسته كننده نيست. با اينحال اكثر آنها بزرگترين آروزي خود را پايان دادن به اين عادت زننده شان ميدانند.
۱۳۸۵/۰۶/۲۰
استرنبرگ طي پژوهش هاي خود به اصولي دست يافته كه معتقد است اين اصول از عناصر اساسي روابط رضايتبخش زناشويي بوده و در اكثر خانواده هاي موفق، جريان داشتند چنين قواعدي در روابط و تمايلات همسران قابل رديابي و شناسايي است
۱۳۸۵/۰۶/۲۰
آيا تا به حال به اين موضوع فكر كرده‌ايد كه چرا بعضي افراد مجذوب شما نمي‌شوند ؟ و گاهي احساس تنهايي مي‌كنيد و رضايت كمتري در گروه مي‌بريد ؟
۱۳۸۵/۰۶/۱۶
بیشتر دانشمندان و نویسندگان سعی کرده اند تعریف جامع و کاملی از موفقیت ارائه دهند تا مورد استفاده همگان قرار گیرد، اما شمار فراوان این تعاریف خود موجب گردیده است که تا به امروز، توصیف دقیق و مشخصی از این کلمه در دست نباشد. تعریف شما از موفقیت چیست ؟
۱۳۸۵/۰۶/۱۴
پيدا كردن فرد امين و مورد اطمينان چه در روابط نزديك و چه در روابط دور يا رسمي كار ساده اي به نظر نمي رسد. انسانها دوست دارند دوستان قابل اعتمادي داشته باشند. دوستاني كه بتوانند براي روزهاي سخت زندگي رويشان حساب كنند.
۱۳۸۵/۰۶/۱۴
حمام گرم و لذت بخش، تمام تنش‌هاي روزانه را از عضلاتتان دور مي‌كند و شما را آمادة خوابي خوش و راحت مي‌سازد.
۱۳۸۵/۰۶/۱۴
چاقي با ذخيره بيش ازحد انرژي بصورت چربي در بدن ظاهر مي شود بيش از نيمي از مردم آمريكا مبتلا به اضافه وزن هستند و تقريبا ٢٥% از آنها درمعرض خطر بيماريهاي گوناگون ناشي از چاقي مي باشند. زمانيكه نسبت وزن به قد ٢٠% يا بيش از ميزان ماكزيمم باشد چاقي تلقي مي گردد.
۱۳۸۵/۰۶/۱۳
اغلب ، مابه اين مساله توجه چنداني نداشته ايم كه حواس پنجگانه خود رااز يكديگر تفكيك و آنها را به صورت مجزا از يكديگر حس كنيم . ذهنتان را براي بالا بردن آگاهي حسي پرورش دهيد . امروز را بر بينايي تمركزكنيد ، فردا بر مزه ، روز بعد بر بويايي و ..
۱۳۸۵/۰۶/۱۳
يادگيري يك لذت است ، اما چه بر سر آن آمده است ؟ چرا از يادگيري لذت نمي بريم و لذت‌هاي ديگر را به آن ترجيح مي‌دهيم ؟ يك واقعيت مسلم درباره وضع فعلي يادگيري و دانايي اين است
۱۳۸۵/۰۶/۰۵
در قرن بيستم، آمريكايي ها، اروپايي ها و ساكنان شرق آسيا از چنان پيشرفتهاي مادي و فناوري برخوردار بودند كه تا دوره هاي گذشته تصورناپذير بود. مثلاً در آمريكا توليد سرانه ناخالص داخلي از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ سه برابر شد. ميانگين عمر بيشتر شد. منافع سرمايه داري بيشتر در ميان مردم توزيع شد
۱۳۸۵/۰۶/۰۵
كافيست نگاهي به دور و اطراف خود بيانـدازيـد تـا مـتوجه شويد در جامعه ما تنها شمار اندكي از افراد متشـخـص و با نزاكت بجاي مانده است. در روزگـاران پيـشـيـن به آداب ,و نزاكت اجتماعي بهاي بيشتري داده مي شد. اما افسوس كه جامعه امروز دستخوش تحولات گوناگوني گشته است.
۱۳۸۵/۰۶/۰۴
هنگامي كه در مورد سلامتي صــحبت بـه ميـان مـي آيـدبي تـرديد وضــعيت صحيـح قرارگـيـري بـدن شـمـا هـنـگام فعاليتهاي گوناگون در راس فهرست عوامل مهم سلامتي قـرار خـواهند گـرفـت زيـرا بـه انـدازه تغذيه مناسب، ورزش، پـرهـيـز از مواد الكلي و مـخدر و سيگار در حفظ سلامتـي بـدن موثر ميباشد.
۱۳۸۵/۰۶/۰۴
تا حدود زيادي شما هماني هستيد كه فكر مي‌كنيد و مي‌توانيد آنچه را كه فكر مي‌كنيد از عهده شما ساخته نيست انجام دهيد، اين طرز فكر شماست كه شما را به عرش مي‌رساند و يا در غير اين صورت در درياي نوميدي غرق مي‌سازد.
۱۳۸۵/۰۶/۰۱
فالت نظریه جدیدی درباره رهبری ارائه كرده است . تصور عموم چنین است كه رهبر كسی است كه روحیه تهاجمی دارد و بر سازمان و مرئوسانش تسلط می یابد . این نظریه سطحی است . برای رهبر ، صمیمی بودن مهم تر از داشتن روحیه تهاجمی است . اینك در یك نظر اجمالی ببینیم كه فالت ویژگیهای یك رهبر خوب را چگونه توصیف می كند .
۱۳۸۵/۰۶/۰۱
هرفردي موفقيتهاي خويش را براساس يك مقياس نسبي مورد سنجش قرار مي دهد. مـوفـقـيـتـهاي كـوچـك بـرخي اشخاص درنظر برخي ديگر ممكن است بزرگ جلوه نمايد؛ اين كاملا بستگي بنوع تربيت، تحصيلات و شرايط مـوجود در زندگي شما دارد. تا زمانيكه به اهداف خود دست يافته و براي بهترين بودن سختكوشي مي كـنـيـد، فـردي موفق محسوب ميشويد. اين اصل مطلب است.
۱۳۸۵/۰۵/۳۰
یک سخنران معروف در مجلسی که دویست نفر در آن حضور داشتند، یک اسکناس هزار تومانی رااز جیبش بیرون آورد و پرسید : چه کسی مایل است این اسکناس راداشته باشد؟
۱۳۸۵/۰۵/۳۰
تنبلي يكي از شايع ترين مشكلاتي است كه مردم با آن دست به گريبان هستند. حتما شما هم كارهاي عقب افتاده مهم زيادي داريد كه مدت هاست آن ها را عقب مي اندازيد و اقدامي براي انجام دادنشان نمي كنيد . چقدر كارهاي عقب افتاده داريد ؟ چرا زودتر اقدام نمي كنيد ؟
۱۳۸۵/۰۵/۲۹
هنوز براي ميليونر شدن (ثروتمند شدن ) دير نيست. اين جمله‌اي است كه هر انسان مشتاق تحول و ثروت مي‌بايد قدري روي آن توقف كند و به آن بيانديشد.
۱۳۸۵/۰۵/۲۹
آيا شما مدير كارآمد و بهره‌وري هستيد ؟ آيا مي‌دانيد مديران بهره ور چه ويژگي‌هايي دارند ؟به ۲۵ ويژگي مديران بهره ور كه در پي مي‌آيد توجه كنيد و هر كدام از اين ويژگيها كه در شما موجود مي‌باشد علامت بزنيد اين ويژگي‌ها چنين‌اند ؟
۱۳۸۵/۰۵/۲۵
در طول دوران كاريم بـا افـرادي كه در زنـدگـي روزمـره خـود سطح استرس بالايي داشتند، در ميانشان با يك خصيصه مشترك و بـسيـار عـمـومـي مـواجـه شدم - اعتماد بنفس پايين. همچنين دريافتم كه اعتماد بنفس مي تواند موجب پـديـد آمـدن سطح بالايي از استرس، بي خوابي، اظطراب و بسياري از علايم بيمار گونه گردد.
۱۳۸۵/۰۵/۲۵
براي فهميدن ارزش ده سال :از زوج هاي تازه طلاق گرفته بپرس
۱۳۸۵/۰۵/۲۲
یكی از دلایل خیلی مهم كه باعث شكست اكثر افراد می شود این است كه آنها هیچ وقت تعریف درستی از ثروت و پول دار شدن در ذهن ندارند همه آنها می دانند پول می خواهند ولی چقدر نمي دانند اكثراً می گویند پول بیشتر ولی هیچ كس از مقدار درست آن اطلاعی ندارد.
۱۳۸۵/۰۵/۱۹
توجه به اين نكته ضروري است كه هرچند مو از سلول هاي مرده تشكيل شده است ولي خود از وضع درون انسان حاكي مي باشد نگهداري از مو از جمله حساسيت هاي يك فرد اجتماعي است ومو كه خود سلولي بي جان است ولي به انسان جان مي بخشد
۱۳۸۵/۰۵/۱۶
كاغذ ILFOSPEED RC DE LUXE يك كاغذ قديمي سياه و سفيد پلاستيكي با كنتراست ثابت ( شماره اي ) است كه براي محدودة وسيع چاپ ، چاپ عكسهاي قديمي -چاپ صنعتي- چاپ معمولي و كارهاي روزمره مناسب است .
۱۳۸۵/۰۵/۱۶
همه ما شنيده ايم كه براى آغاز هر كار، به محركى قوى و شور و شوق فراوان، احتياج است. اما داشتن اين حرارت اوليه به تنهايى كارى از پيش نمى برد. شما به يك برنامه احتياج داريد.
۱۳۸۵/۰۵/۱۵
لبخند، تمام عضلات اصلي صورت را آرام مي‌كند و باعث مي‌شود كه زنجيره‌اي از واكنش‌هاي احساسي ايجاد شود و احساس خوشايندي به شما دست دهد.
۱۳۸۵/۰۵/۱۵
دوسـتـان خـوب يـك سري ويژگي دارند كه آنها را از ديگران متمايز مي كند و سبب ميگردد دوستــان بيشتري در كنارخود داشته باشند بنابراين با تـغيـيـر رفـتـار خــود به جرگه اينگونه افراد بپيونديد:
۱۳۸۵/۰۵/۱۲
مـمكن است اخيرا يكي از دوستان، اعـضـاي خـانـواده و يا يك همكار، عزيزي را از دست داده باشد. بـه مـحـض آنـكـه مراسم سوگواري به پايان ميرسد و سيل دسـته گــلــها وتسليت ها پايان مي پذيرند آن وقت است كه فرد سـوگوار به پشتيباني نياز خواهد داشت
۱۳۸۵/۰۵/۱۱
تشخيص طبي رنگ ها نعمتي خدادادي است كه اكثر ما از آن برخورداريم. رنگ هايي مانند قرمز و سبز يشمي فقط براي افرادي كه داراي قدرت تشخيص طبيعي رنگ هستند، معني دار است.
۱۳۸۵/۰۵/۰۹
احترام را همه آن را مي خواهند، معدودي بدستش مي آورند.
۱۳۸۵/۰۵/۰۲
تحقيقات‎ اخير نشان مي‎ دهد احتمـال‎ نابينايي‎ در افراد سيگاري‎ دو برابر بيشتر از افراد غير سيگاري‎ است‎به‎‎‎ نوشتـه روزنـامـه ديلـي‎ ميـرور
۱۳۸۵/۰۴/۲۶
آيا شما هم جزء افراد فراموشكار هستيد؟ آيا مي توانـيـد نام عناصر درس شيمي را بياد آوريد؟و يا اينكه تاريخ اولين برخورد با همسرتان را بخاطر مي آوريد؟
۱۳۸۵/۰۴/۲۴
با ارزش‌ترين مسئله در جهت حفظ سلامت ستون فقرات، آگاهي كامل از وضعيت‌هاي مناسب كمر، هنگام فعاليتهاي روزمره است. حركات چرخشي لگن و همچنين تحرك سر زانوها و مفاصل ران در اين مورد نقش اساسي دارند.
۱۳۸۵/۰۴/۱۹
در يازدهمين نسخه از فرهنگ لغت دانشگاهي Merriam-webster، يكصد لغت جديد، شامل لغاتي از دنياي فناوري اطلاعات، به دامنه‌ي لغات انگليسي افزوده شده است
۱۳۸۵/۰۴/۱۹
عـزت نــفس و اعــتماد بنفس بنيادي ترين بخش شخصيت يـك فرد مي بـاشـد كه در تمام جوانب زندگي فرد خود را به نـحـوي متـظـاهــر مي سازد. اعتماد بنفس سالم و بالا يك ضرورت حـيـاتي و مـطـلق بـــراي هر فردي ميباشد. اعتماد بنفس را ميتوان چنين تعريف كرد:
۱۳۸۵/۰۴/۱۸
معمولاً هيچكس به ما چگونه دست دادن را ياد نمى دهد. اما اگر دقت كرده باشى خانمها و آقايان به اشكال متفاوت دست مى دهند. حتى اين تفاوتها در شغلها و شخصيتهاى مختلف و وضعيتهاى روحى متفاوت قابل مشاهده است.

طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● شرکت صنایع سلولزی ماریناسان   ● سانا سلولز سبز   ● شرکت کاغذ بهراد   ● شرکت پارس کاغذ مشهد   ● abcor

logo-samandehi

 
 
تیلیغات متنی
کارتن میهن کاغذ سازی لوح زرین
صنایع بسته بندی بهکاربرد کارتن گلزار
سوپرارزین کاغذ پارس
کارتن توحید فراکوش رنگ پارس
کارتن بهروز سانا سلولز سبز
صنایع چوب و کاغذ مازندران پارس کاغذ مشهد
 بازرگانی توسعه آریا پیوند پویا گسترش پوشش