مقالات

۱۳۸۵/۰۸/۲۳
مقایسه بین تولید بیولوژیكی و اقتصادی و اجتماعی تولیدات دامی در جنگل
۱۳۸۵/۰۸/۱۸
بررسی تطبیقی تولیدچوب جنگلهای شمال و نیاز سالانه صنایع چوب و كاغذ ( در ۲۰ سال اخیر )
۱۳۸۵/۰۸/۱۷
بررسی اثر استقرار كارخانجات چوب و كاغذ مازندران در توسعه پایدار جنگلهای شمال ایران
۱۳۸۵/۰۸/۱۷
در اين بررسي شرايط بهينه ساخت تخته خرده چوب از ضايعات نخل ، كهور پاكستاني ، گز و اكاليپتوس كاملدولنسيس موجود در قسمتهاي جنوبي ايران با هدف تعيين ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي تخته‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است . مصرف چسب ۹، ۱۰ و ۱۱ درصد
۱۳۸۵/۰۸/۱۵
در اين بررسي ويژگيهاي فيزيكي ، شيميايي ، ابعاد الياف ، خمير كاغذ و كاغذ سازي توسكاي قشلاقي ۴ ساله مورد تحقيق قرار گرفت .
۱۳۸۵/۰۸/۱۵
نمونه هاي آزمودني از گونههاي بلند مازو (Quercus castaneafolia)، ممرز (Carpinus betulus), راش(Fagus orientalis) ، توسـكا (Alnus subcordata)، چنار (Platanus orientalis) و كرت (Acasia arabica) به ابعاد
۱۳۸۵/۰۸/۱۳
به منظور تعيين خصوصيات چوب تاغ (Haloxylon) در مناطق مختلف كشور و مقايسه نتايج، از تاغزارهاي كرمان، نمونهبرداري بعمل آمد
۱۳۸۵/۰۸/۱۰
رقم ورامين يكي از رقمهاي ارزشمند گياه پنبه است كه نزديك به ۴۰% پنبهكاري كشور در مناطق مركزي ايران و خراسان و بخشي از استانهاي اردبيل و آذربايجان شرقي را زير پوشش دارد.
۱۳۸۵/۰۸/۰۹
دوام چوب Eucalyptus intertexta R.T. Baker در حالتهاي طبيعي و تيمار شده با مواد حفاظتي سلكور و كرئوزوت در برابر قارچ رنگين كمان (Trametes versicolor L. ex fr) مورد بررسي قرار گرفت .
۱۳۸۵/۰۸/۰۸
از دو اصله درخت ۲۲ ساله پيسه آ آبيس (Picea abies) از منطقه پيسه سون اسالم استان گيلان نمونه برداري شده است. ميانگين جرم ويژه نسبي خشك و بحراني اين درختان ۳۳۴/۰ و ۳۰۶/۰ اندازه گيري شده است.
۱۳۸۵/۰۸/۰۶
در اين تحقيق از خرده چوبهاي راش با استفاده از ۳ درجه حرارت خشك كن ۸۰, ۱۱۰ و ۱۴۰ درجه سانتيگراد, سه درجه حرارت پرس ۱۵۰ , ۱۶۵و ۱۸۰ درجه سانتيگراد و ۳ ميزان مصرف هاردنر ۱ , ۵/۱ و ۲ درصد (براساس وزن خشك چسب) بهعنوان عوامل متغير, تختههاي آزمايشگاهي ساخته شد
۱۳۸۵/۰۷/۳۰
در اين تحقيق، تهيه كاغذ از پوست دانه آفتابگردان مورد مطالعه قرار گرفته است. طول الياف پوست دانه آفتابگردان ۸۹/۰ ميليمتر و تركيبهاي شيميايي پوست دانه آفتابگردان شامل سلولز ۵/۴۰%، ليگنين ۵/۳۰%، خاكستر ۳۳/۳% و مواد استخراجي محلول در استن و الكل ۹۳/۱% تعيين گرديد
۱۳۸۵/۰۷/۲۹
درختچه كنار دون ريز Ziziphus lotus (L.) lam. از گونههايي است كه داراي دامنه بردباري بالايي در اقليمهاي خشك ميباشد.
۱۳۸۵/۰۷/۲۶
در اين بررسي استفاده از ضايعات پشت لاي چوب راش در صنايع تخته خرده چوب با عوامل مورد بررسي شامل عوامل متغير : درصد رزين : ۹، ۱۰ و ۱۱ درصد ، درجه حرارت پرس : ۱۶۵ و ۱۷۵ درجه سانتيگراد
۱۳۸۵/۰۷/۲۶
در اين تحقيق ويژگيهاي تخته خرده چوب ساخته شده از چوبهاي توليدي ۱۷ كلن صنوبر در دورة بهرهبرداري كوتاه مدت دو ساله مورد بررسي قرار گرفته است.
۱۳۸۵/۰۷/۲۴
در اين بررسي شرايط بهينه ساخت تخته خرده چوب از ضايعات نخل ، كهور پاكستاني ، گز و اكاليپتوس كاملدولنسيس موجود در قسمتهاي جنوبي ايران با هدف تعيين ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي تخته‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است .
۱۳۸۵/۰۷/۲۴
۲۰ درخت صنوبر (Populus nigra) از منطقه كرج قطع شد و پس از تبديل به گرده بينه‌هايي به طول ۲۳۰ سانتيمتر و برش آنها به دو روش (راه پهن (Live Sawing) و با استفاده از اره نواري افقي و يك رو يك نر شده با استفاده از اره نواري عمومي)
۱۳۸۵/۰۷/۲۲
طراحي ‌ماشين‌هاي ‌چاپ ‌ظرف ‌سه ‌سال ‌گذشته ‌با ‌تغييرات ‌چنداني ‌همراه ‌نبوده ‌است. ‌اما ‌از ‌طرف ‌ديگر ‌اكنون ‌تقاضا ‌براي ‌ماشين‌هاي ‌تمام ‌اتوماتيك ‌به‌خصوص ‌در ‌زمينه ‌آماده‌سازي ‌ماشين ‌به ‌همراه ‌تقاضا ‌براي ‌ CTP‌بالا ‌رفته ‌و ‌باعث ‌شده ‌است ‌تا ‌تيراژهاي ‌چاپي ‌به ‌سمت ‌مورد ‌نظر ‌سفارش‌دهندگان ‌به ‌پيش ‌روند.
۱۳۸۵/۰۷/۱۹
‌سیستم‌های ‌کامپیوتری ‌اطلاعات ‌مدیریت ‌ (MIS)‌مدت‌هاست ‌که ‌به ‌ابزارهای ‌پرقدرت ‌چاپکاران ‌برای ‌انجام ‌دادن ‌بهتر ‌کارها ‌تبدیل ‌شده‌اند.
۱۳۸۵/۰۷/۱۹
صنعت نشر كتاب در ایران (كه با صنعت نشر روزنامه تفاوت دارد)، بدون آنكه بخواهیم وارد جزئیات امر شویم، به‌طوركلی قدمتی صد ساله دارد و مركزیت آن هم در پایتخت محسوس است. این امر تقریباً در تمام كشورهای دیگر نیز مصداق دارد و پایتخت كشورها مركز تمركز ناشران است. (تنها تفاوت در امریكاست كه شهر نیویورك مركز كلیه ناشران مهم این كشور است).
۱۳۸۵/۰۷/۱۶
در اواخر دهه ۹۰ کشف شد که با استفاده از اصلاح سطوح به وسیله پلیمرها یا نانوذرات با بار مخالف، امکان تشکیل لایه‌های نازک خودسامان کنترل شده، روی زیرلایه‌های جامد وجود دارد.
۱۳۸۵/۰۷/۱۶
كاغذ نه تنها در نگارش بلكه در هنر نيز نقش مهمى دارد و برخى هنرها، مانند خوشنويسى و نقاشى، پيوند تنگاتنگى با كاغذ دارند.
۱۳۸۵/۰۷/۱۵
هرچند ايرانيان از پيشگامان ساختن كاغذ بودند، اما پس از اختراع دستگاه كاغذساز در اروپا، انبوهى از كاغذهاى اروپايى به ايران و ديگر سرزمين‌هاى اسلامى وارد شد و بازار كاغذسازان دستى را كه از شاگردان خود پس افتاده بودند، كساد كرد.
۱۳۸۵/۰۷/۱۵
تكه‌اى كاغذ برداريد. آن را از ميان پاره كنيد و با دقت به لبه‌ى پارگى نگاه كنيد. در لبه‌ى پارگى، رشته‌هاى نازك و مو مانندى را مى‌بينيد كه همانند رشته‌هاى پشمى نمد، در هم تنيده‌اند. اين رشته‌‌ها از مولكول‌هايى به نام س لو ل ز ساخته شده‌اند.
۱۳۸۵/۰۷/۱۲
كاغذسازى از شمال آفريقا به سرزمين‌هاى مسلمان نشين اروپا، يعنى جزيره‌ى سيسيل(صقليه) در ايتاليا و شهرهاى شاطبه و قرطبه در اسپانيا(اندلس) راه يافت و در سال ۱۲۷۶ ميلادى در ايتاليا و اسپانيا به فراوانى به كار مى‌رفت.
۱۳۸۵/۰۷/۱۲
صنعت كاغذ و مقواسازي، صنعتي سرمايه‌بر است و زمان لازم براي به‌كارگيري فرايندهاي جديد در آن عموماً بسيار زياد است. با اين شرايط، تعويض تجهيزات پرهزينه فقط هنگام بازسازي‌هاي عمده و راه‌اندازي خطوط توليد جديد صورت مي‌گيرد.
۱۳۸۵/۰۷/۱۱
چينى‌هاى باستان نخست روى پارچه‌ى ابريشم مى‌نوشتند، اما از نزديك ۱۵۰ سال پيش از ميلاد، آموختند كه مى‌توانند پوست درخت توت را خرد كنند، به صورت خمير درآورند و از آن كاغذ بسازند. آن‌ها به كاغذهاى خود ساقه‌هاى كتان و رشته‌هاى تور ماهى‌گيرى كهنه نيز مى‌افزودند تا محكم‌تر شود.
۱۳۸۵/۰۷/۱۱
كاغذ ماده‌ای است پهن و نازك كه از فشردن الیاف موادی مانند خمیر چوب، برنج یا كتان درست می‌شود و بیش‌تر برای نوشتن به كار می‌رود. با این همه، از كاغذ برای بسته‌بندی، آرایش درونی ساختمان، صافی‌های صنعتی و پژوهشی و كارهای دیگر نیز بهره می‌گیرند.
۱۳۸۵/۰۷/۱۰
نحوه صحبت كردن، لباس پوشيدن، نوشتن، رفتار كردن و كار كردن شما تعيين ميكند كه آيا يك حرفه اي ميباشيد و يا يك آماتور. با آنكه اغلب افراد آماتور بودن را عادي مي پندارند اما شما هرگز طوري رفتار نكنيد كه آماتور بنظر آييد. هر كاري را كه انجام ميدهيد، مانند يك حرفه اي انجامش دهيد: مطابق با معيارهاي حرفه اي.
۱۳۸۵/۰۷/۱۰
حقیقت مسئله این است كه هر كسی با یك دهان و تارهای صوتی می تواند با دیگران حرف بزند. می تواند اینقدر حرف بزند كه به كلی خسته و درمانده شود. درمورد همه چیز می تواند حرف بزند. می تواند ادعا كند كه بهترین است، می تواند تهدیدتان كند یا حتی فحش و بد و بیراه نثارتان كند.
۱۳۸۵/۰۷/۰۹
مـن انـسانی منفی بین هستم. هیچوقت نیمه پر لیـوان را نمی بینم، فقط نیمه خالی آن را میبینم. اگر هم لیـوان كاملاً پـر بـاشد، نـگران این هستم كه نكـنــد كسـی آن را خالی كند." &#۱۵۰;&#۱۵۰; پیتر مك ویلیامز آیـا شـما هم منفی گرا هستید؟ انسان منفی گرا كسـی اسـت كـه آگـاهـانـه یـا نا آگـاهانه به سمت تفكرات منفـی گـرایش دارد.
۱۳۸۵/۰۷/۰۹
شما "سحر خيز" ميباشيد يا "شـب زنده دار"؟ آيا تاكنون شـده كـه زودتـر از زنـگ سـاعـت به طـور خـودكــار از خواب برخيزيد؟ بطور كلي ساعت دروني بدن شما به شما كمك مي كـنـد تا فعاليت خود را در ساعات روز افزايش داده و در تــاريكي و شب هنگام از شدت آنها بكاهيد و به استراحت بپـردازيـد
۱۳۸۵/۰۷/۰۶
هـمواره افـكار ما بروي احساسات ما تاثيرگذار مي باشـد. اگر تصور كنيد كه كارهايتان سر و سامان نـخواهند گرفت، در شـمـا احـساس اندوه و انفعال ايجاد شده و از تـلاش و كوشش دست خواهيد كشيد.
۱۳۸۵/۰۷/۰۴
عـزت نــفس و اعــتماد بنفس بنيادي ترين بخش شخصيت يـك فرد مي بـاشـد كه در تمام جوانب زندگي فرد خود را به نـحـوي متـظـاهــر مي سازد. اعتماد بنفس سالم و بالا يك ضرورت حـيـاتي و مـطـلق بـــراي هر فردي ميباشد. اعتماد بنفس را ميتوان چنين تعريف كرد:
۱۳۸۵/۰۷/۰۲
شما تا چـه اندازه براي وقت خود ارزش قائليد؟ آيا از بـرنامه زمـاني مـشخصي براي به انجام رسـانـيـدن كـارهــاي خود پيروي ميكنيد؟ يك عامل بسيار مهم در هر موفقيتي برنامه ريـزي صحيح و پيروي از يك برنامه زماني مشخص براي نيل بـه اهداف مطلوب ميـبـاشد.
۱۳۸۵/۰۷/۰۲
هـر كـدام از مـا گاهی اوقات از خود سوال می كنیم كه چراایـن هـمـه وقـت، انـرژی و تـخـصـص را بـه شـغل فعلی خود اختـصاص داده ایم و بـعد فـكر می كـنـیـم كه زمان تغیـیر فرارسـیـده و شروع می كنیم به ورق زدن صفحات آگهی های اسـتـخدام و در بـعـضـی مـوارد نـیـز به فــكر راه انداختن یك تـجـارت شـخـصـی می افتیم. پیش از اینكه برگه استعفای خـود را امـضـا كنـیـد، بـبـینید كـه آیــا شغل شما به راستی نیازها و احتی
۱۳۸۵/۰۶/۳۰
ممكن است تصور كنید كه شما راهتان با آن دسته افراد موفقی كه پیوسته كامیابی های تازه حاصل می كنند یكی نباشد. البته ممكن است آنها توانایی هایی داشته باشند كه شما فاقد آن هستید، اما همیشه به یاد داشته باشید: موفقیت آموختنی است و تنها تفاوت شما با آنها این است كه آنها همیشه یك سری عادات خاص را به كار می بندند و این باعث كامیابیشان می شود.
۱۳۸۵/۰۶/۲۸
بـه ضربان شريانها اطلاق ميگردد كه از موج فشاري كه دررگــها سير ميكند پديد مي آيد. (نبض به سبب حركت روبه جـلو خـون ايجاد نمي گـردد) سـرعـت ايـن مـوج در نـاحـيـه سـرخـرگ آئـورت ۵-۳ متـر در ثـانـيـه، در عـروق مـحيطي ازقـدرت آن كـاسـتـه شده اما به سرعتش افزوده مي گـردد،
۱۳۸۵/۰۶/۲۵
گزارش «شاخصهاي توسعه انساني ۲۰۰۳» از سري انتشارات سازمان ملل حاكي است: شاخص اميد به زندگي در ايران در بين ۱۶۵ كشور از ۹۰ كشور جهان بيشتر و ۷۵ كشور ديگر كمتر است.
۱۳۸۵/۰۶/۲۳
انسان ها موجوداتي اجتماعي هستند و بررسي هاي اخير نشان داده است يكي از شروط بقاي انسان ، عشق و محبت است. براي درك بهتر اين مطلب توجه داشته باشيد كه وقتي عشق را از شما دريغ مي كنند چه حال و روزي پيدا مي كنيد.
۱۳۸۵/۰۶/۲۲
وقتي مشكلي داريد، به جاي مناسبي برويد و كمي قدم بزنيد، وقتي به خانه بر‌مي‌گرديد، متوجه مي‌شويد كه ديدتان به كلي عوض شده است.
۱۳۸۵/۰۶/۲۱
افرادي سيگاري ميگوينـد كه هـيـچ چيزي لذت بخش تر از كشيدن يك نخ سيگار بعد از يك روز خسته كننده نيست. با اينحال اكثر آنها بزرگترين آروزي خود را پايان دادن به اين عادت زننده شان ميدانند.
۱۳۸۵/۰۶/۲۰
استرنبرگ طي پژوهش هاي خود به اصولي دست يافته كه معتقد است اين اصول از عناصر اساسي روابط رضايتبخش زناشويي بوده و در اكثر خانواده هاي موفق، جريان داشتند چنين قواعدي در روابط و تمايلات همسران قابل رديابي و شناسايي است
۱۳۸۵/۰۶/۲۰
آيا تا به حال به اين موضوع فكر كرده‌ايد كه چرا بعضي افراد مجذوب شما نمي‌شوند ؟ و گاهي احساس تنهايي مي‌كنيد و رضايت كمتري در گروه مي‌بريد ؟
۱۳۸۵/۰۶/۱۶
بیشتر دانشمندان و نویسندگان سعی کرده اند تعریف جامع و کاملی از موفقیت ارائه دهند تا مورد استفاده همگان قرار گیرد، اما شمار فراوان این تعاریف خود موجب گردیده است که تا به امروز، توصیف دقیق و مشخصی از این کلمه در دست نباشد. تعریف شما از موفقیت چیست ؟
۱۳۸۵/۰۶/۱۴
پيدا كردن فرد امين و مورد اطمينان چه در روابط نزديك و چه در روابط دور يا رسمي كار ساده اي به نظر نمي رسد. انسانها دوست دارند دوستان قابل اعتمادي داشته باشند. دوستاني كه بتوانند براي روزهاي سخت زندگي رويشان حساب كنند.
۱۳۸۵/۰۶/۱۴
حمام گرم و لذت بخش، تمام تنش‌هاي روزانه را از عضلاتتان دور مي‌كند و شما را آمادة خوابي خوش و راحت مي‌سازد.
۱۳۸۵/۰۶/۱۴
چاقي با ذخيره بيش ازحد انرژي بصورت چربي در بدن ظاهر مي شود بيش از نيمي از مردم آمريكا مبتلا به اضافه وزن هستند و تقريبا ٢٥% از آنها درمعرض خطر بيماريهاي گوناگون ناشي از چاقي مي باشند. زمانيكه نسبت وزن به قد ٢٠% يا بيش از ميزان ماكزيمم باشد چاقي تلقي مي گردد.