الگوی راهبردی حمایت از تولید؛ شواهدی از نحوه حمایت دولت آمریکا از تولیدات داخلی

کد مقاله: ۹۶۸ - تاریخ درج: ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ - مشاهده: ۷,۶۹۲

بسیاری از کشورهای جهان ازجمله کشورهای درحال توسعه، به دنبال بهره برداری از الگوهای اقتصادی کشورهای موفق دنیا بالاخص اقتصاد آمریکا هستند.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
هدف گزارش ” الگوی راهبردی حمایت از تولید؛ شواهدی از نحوه حمایت دولت آمریکا از تولیدات داخلی” که توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده به نقض و یا کاهش جایگاه و اهمیت سازوکارهای بازاری در پیشرفت اقتصادی ایالات متحده آمریکا نیست،بلکه مقصود این گزارش ارائه نمونه هایی از نحوه حمایتهای هدفمند و مشروط دولت ایالات متحده از بخش های مزیت دار تولیدات داخلی آن کشور، مبتنی بر شواهد تاریخی و نظریه دولت کارآفرین است.
جهت دانلود گزارش ” الگوی راهبردی حمایت از تولید؛ شواهدی از نحوه حمایت دولت آمریکا از تولیدات داخلی”کلیک فرمایید“
 

[بازگشت به فهرست]